Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Konserwator dzieł sztuki zarabia średnio 6 260 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 730 zł brutto a 8 180 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 730 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 8 180 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Konserwator dzieł sztuki znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 25 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

6 260 brutto/mc
3%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 730 zł

mediana

6 260 zł

8 180 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku