Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Inkasent zarabia średnio 4 690 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 140 zł brutto a 5 540 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 140 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 5 540 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Inkasent znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 40 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

4 690 brutto/mc
23%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 140 zł

mediana

4 690 zł

5 540 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 080 zł

mediana

4 700 zł

5 560 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku