Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Formierz odlewnik zarabia średnio 5 990 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 990 zł brutto a 6 300 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 990 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 300 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Formierz odlewnik znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 17 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 990 brutto/mc
1%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 990 zł

mediana

5 990 zł

6 300 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku