Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Diagnosta kolejowy zarabia średnio 5 730 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 990 zł brutto a 7 400 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 990 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 400 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Diagnosta kolejowy znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 22 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 730 brutto/mc
6%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 990 zł

mediana

5 730 zł

7 400 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1000 i więcej pracowników

25% osób zarabia mniej

4 830 zł

mediana

5 450 zł

7 060 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku