Czy można iść na zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia?

28.11.22
clock 5 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

Pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia, kiedy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie może tego zrobić również w trakcie urlopu wypoczynkowego, związanego z opieką nad dzieckiem czy podczas opieki nad chorym członkiem rodziny. Czy jednak, po otrzymaniu wypowiedzenia, pracownik może iść na zwolnienie lekarskie?

W tym artykule:
  1. Czym jest okres wypowiedzenia umowy?
  2. Po co brać zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia?
  3. Zasiłek chorobowy na L4
  4. Wypowiedzenie wręczone w czasie pobytu na L4

Czym jest okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia umowy to czas od momentu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, pracodawcę lub pracownika, do momentu rozwiązania umowy. Kodeks pracy dokładnie określa, jak długi jest okres wypowiedzenia. 

Przy umowie na okres próbny okres wypowiedzenia trwa odpowiednio: 

  • trzy dni robocze przy umowie na dwa tygodnie 
  • tydzień przy umowie na ponad dwa tygodnie 
  • dwa tygodnie przy umowie na trzy miesiące

Przy umowie na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia trwa: 

  • dwa tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż sześć miesięcy 
  • miesiąc przy zatrudnieniu co najmniej sześć miesięcy 
  • trzy miesiące przy zatrudnieniu co najmniej trzy lata 

Po co brać zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia?

Pójście na zwolnienie lekarskie nie zmienia skuteczności wręczenia pracownikowi wypowiedzenia przez pracodawcę, nie wpływa też na długość okresu wypowiedzenia. Nawet, jeśli początek zwolnienia zacznie się dzień po wręczeniu dokumentu. Aby skutecznie wręczyć wypowiedzenie, pracodawca nie musi nawet otrzymać pod nim podpisu pracownika. Wystarczy, że będzie miał świadka przy wręczeniu wypowiedzenia.

Utrata pracy jest bardzo stresującym wydarzeniem. Thomas Holmes oraz Richard Rahe, psychiatrzy z Washington University, opracowali skalę 43 najbardziej stresujących wydarzeń życiowych. Zbadali, jak silnie oddziaływają na nas stresory i uszeregowali wydarzenia zgodnie z tym, jak dużego przystosowania wymaga przeżycie każdego z nich. Na tej liście utrata pracy jest na ósmym miejscu. Zwolnienie lekarskie od psychiatry w sytuacji zwolnienia, czyli ogromnego poziomu stresu i często lęku w momencie tak dużej niepewności może być sposobem zadbania o siebie i swoje zdrowie psychiczne.

Zasiłek chorobowy na L4

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik ma takie same prawa do zasiłku chorobowego, jak przed rozpoczęciem tego okresu. Wysokość zasiłku chorobowego, jak i wynagrodzenia chorobowego są dokładnie takie same, jak w czasie, kiedy był zatrudniony w normalnym trybie. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę do 33 dni trwania zwolnienia lekarskiego w ciągu roku. Potem obowiązek wypłacania pieniędzy przejmuje ZUS w ramach zasiłku chorobowego. Jeśli pracownik ukończył 50. rok życia to ten czas jest krótszy – po 14 dniach niezdolności do pracy obowiązek wypłacania zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez maksymalnie 182 dni. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy spowodowane gruźlicą lub przypadający w trakcie ciąży – wtedy ten okres jest wydłużony do 270 dni. 

Kontynuacja chorobowego po zakończeniu okresu wypowiedzenia

Pracownik może pozostać na zwolnieniu lekarskim, nawet po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Od momentu ustania stosunku pracy, bez względu na długość L4, obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego przechodzi na ZUS. I to właśnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie trafiało elektroniczne zwolnienie lekarskie. Od początku 2022 roku krótszy jest okres, w którym ZUS wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: wynosi teraz 91 dni. Są od niego wyjątki. Jeśli niezdolność do pracy: wystąpiła w trakcie ciąży, została spowodowana gruźlicą lub powstała wskutek badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub samego zabiegowi ich pobrania. Wtedy utrzymana jest zasada 182 lub 270 dni wypłacania zasiłku chorobowego. 

Istnieje też możliwość pójścia na L4 już po ustaniu zatrudnienia. Jednak zwolnienie lekarskie musi wtedy zostać wystawione w ciągu 14 dni od zakończenia okresu wypowiedzenia lub nie później niż w ciągu trzech miesięcy w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni. Może to dotyczyć również innej choroby, której objawy ujawniają się później niż w ciągu 14 dni od momentu zachorowania.

Wypowiedzenie wręczone w czasie pobytu na L4

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, nawet jeśli ten przebywa na zwolnieniu lekarskim. Są sytuacje, w których pracodawca nabiera uprawnień do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Składa on pracownikowi odpowiednie oświadczenie, które nie jest wypowiedzeniem umowy o pracę. Dotyczy to kilku sytuacji. Kiedy pracodawca zatrudnia pracownika krócej niż 6 miesięcy, a jego zwolnienie lekarskie trwa już trzy miesiące. W przypadku osób zatrudnionych dłużej pracodawca może złożyć takie oświadczenie po wyczerpaniu okresu wypłacania zasiłku przez ZUS: 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy nie dotyczy również sytuacji, w której pracodawca likwiduje firmę lub ogłasza upadłość.