Komunikatywność – co to jest i jak rozwijać tę kompetencję?

Komunikatywność – co to jest? Definicja

Komunikatywność to nic innego jak umiejętność płynnego wysławiania się, nawiązywania dialogu i uważnego słuchania. Osoba o takiej kompetencji ma wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, znakomicie czuje się w różnych sytuacjach społecznych i potrafi szybko wyciągać wnioski z prowadzonych rozmów.

Osoba komunikatywna – czym się charakteryzuje?

Osoba komunikatywna to ktoś, kto:

 • Uważnie słucha – ta umiejętność pozwala człowiekowi poznawać innych ludzi i angażować się w relacje. Osoba o wysokiej komunikatywności nie koncentruje się na przedstawianiu swoich racji, tylko stara się dobrze zrozumieć motywacje rozmówcy.
 • Wyciąga wnioski – osoba komunikatywna potrafi wychwytywać skrywane przez rozmówcę aluzje i identyfikować określone emocje. Dzięki temu każda rozmowa daje jej konkretną wiedzę.
 • Zadaje pytania – aby jak najlepiej zrozumieć rozmówcę, człowiek komunikatywny dopytuje go o intencje i parafrazuje jego wypowiedzi.
 • Wypowiada się w zrozumiały sposób – komunikatywność to przede wszystkim umiejętność formułowania logicznych i spójnych wypowiedzi, które zostaną bezbłędnie zrozumiane przez odbiorców.
 • Dostosowuje swój język do kontekstu – to przykład umiejętności komunikacyjnej, która polega na dobieraniu właściwych słów i zwrotów do możliwości odbiorcy. Inaczej rozmawia się na przykład z małymi dziećmi, a inaczej z naukowcami.
 • Wyraża się poprawnie – komunikatywność oznacza poprawność językową, unikanie kolokwializmów i używanie słów zgodnie z ich znaczeniem.
 • Dba o komunikację niewerbalną – w konwersacji ważne są nie tylko słowa, ale także mowa ciała. Chodzi między innymi o analizę zachowania rozmówcy, stosowanie odpowiednich gestów i mimiki, a także utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
 • Umie podtrzymać kontakt – osoba komunikatywna potrafi wykazać się inicjatywą, aby rozpocząć lub podtrzymać rozmowę, nawet jeśli ma do czynienia z człowiekiem o ograniczonych zdolnościach interpersonalnych.

Komunikatywność w pracy – dlaczego jest ważna?

Komunikatywność w pracy to jedno z podstawowych wymagań w przypadku bardzo wielu zawodów i stanowisk. Taką kompetencją musi wyróżniać się choćby każdy kierownik. Do zarządzania zespołem niezbędna jest bowiem umiejętność słuchania i precyzyjnego formułowania myśli. Na tym oczywiście nie koniec, bo zdolności komunikacyjne przydają się także w pracy z klientami.

Kompetencje komunikacyjne pomagają w skutecznej organizacji i sprawnej realizacji zadań. Pozwalają też zjednać sobie sojuszników w firmie – zarówno w osobach współpracowników, jak i przełożonych. Umiejętności te mogą więc skrócić drogę do awansu i otworzyć drzwi do stanowisk managerskich.

Nade wszystko jednak umiejętności komunikacyjne pozwalają uniknąć wszelkich nieporozumień i wynikających z nich konfliktów. Ułatwiają pracę w zespole i umożliwiają budowanie wartościowych relacji zarówno z klientami firmy, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jak poprawić komunikatywność?

Ćwiczenia komunikatywności obejmują praktykowanie określonych sytuacji społecznych w życiu codziennym, ale też profesjonalne szkolenia czy warsztaty. Chcąc podnieść swoje kompetencje w tym zakresie, możesz skorzystać z takich rozwiązań jak:

 • Rozmowy z bliskimi – komunikatywność to nic innego jak sztuka prowadzenia konwersacji. Dobra wiadomość jest więc taka, że możesz ćwiczyć ją każdego dnia. Zamiast skupiać się jednak na osiąganiu określonych celów, staraj się wsłuchiwać w wypowiedzi rozmówcy i jak najdokładniej formułować przekaz, na którym Ci zależy. Nie wahaj się też prosić rodziny lub przyjaciół o feedback. Dzięki temu szybciej zidentyfikujesz swoje słabsze strony i zaczniesz nad nimi pracować.
 • Czytanie książek – możesz sięgnąć po branżową literaturę poświęconą rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, dzięki czemu poznasz jeszcze więcej pomysłów na ćwiczenia. Zauważ jednak, że również inne tytuły zapewnią Ci wymierne korzyści. Bez względu na to, co czytasz, wzbogacasz w końcu swoje słownictwo i uczysz się lepiej formułować myśli.
 • Szkolenia w firmie – dowiedz się, czy Twój pracodawca organizuje szkolenia z zakresu komunikatywności. Jeśli nie, może przynajmniej dofinansowuje wyjazdy na konferencje poświęcone tej tematyce. Poszukaj interesujących Cię wydarzeń i spróbuj przekonać swoich przełożonych, że szkolenia z komunikatywności mogą opłacić się całemu przedsiębiorstwu.
 • Kursy i warsztaty – w sieci znajdziesz całe mnóstwo kursów, których autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić komunikatywność. Sprawdź, które z nich są faktycznie godne uwagi, i weź w nich udział. Często nie będzie to wymagało od Ciebie nawet wychodzenia z domu, bo warsztaty nieraz odbywają się na przykład w formie webinarów.

Zdolności komunikacyjne w rozmowie z klientem

Dla wielu pracodawców kluczowa okaże się komunikatywność pracowników w kontaktach z klientami. To w końcu od przebiegu takich spotkań i rozmów zależą zarówno wyniki finansowe firmy, jak i jej wizerunek na rynku. Osoba o dobrze rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych ma bowiem szerokie możliwości w zakresie:

 • Perswazji – jest w stanie nakłonić klienta do podjęcia wielu różnych działań, takich jak zakup produktu, zainwestowanie pieniędzy czy zwiększenie budżetu na realizowany projekt.
 • Negocjacji – może przekonać klienta do zakupu droższej usługi lub załagodzić sytuację kryzysową w przypadku ewentualnych niepowodzeń.
 • Wizerunku – skutecznie reprezentuje firmę podczas spotkań z klientami i dba o jej dobre imię.

Jak sprawdzić umiejętności komunikacyjne na rozmowie kwalifikacyjnej?

Jako że komunikatywność staje się coraz ważniejszą cechą charakteru u pracowników – zwłaszcza w sektorze usług – pracodawcy chętnie weryfikują deklarowane przez kandydatów w CV kompetencje miękkie. Ma to oczywiście miejsce podczas rozmowy rekrutacyjnej.

W celu przetestowania komunikatywności kandydata rekruterzy sięgają po prostu po odpowiednie pytania. Słuchając odpowiedzi, sprawdzają na przykład, czy aplikant koncentruje się na samych problemach, czy raczej na sposobach ich rozwiązania. Ważne są dla nich również wszelkie wzmianki na temat zarządzania zespołem czy kierowania projektami.

Co więcej, podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruterzy powinni zwracać uwagę na komunikację niewerbalną kandydata. O ile słowa mogą kłamać, o tyle zdecydowanie trudniej osiągnąć ten sam cel mową ciała. O niskiej komunikatywności mogą świadczyć choćby takie zachowania jak spuszczanie wzroku, ciągłe drapanie się, krzyżowanie rąk czy zbyt ciche lub zbyt głośne mówienie.

Jak być komunikatywnym w pracy? Podsumowanie

Skoro znasz już przykłady kompetencji komunikacyjnych i wiesz, dlaczego są one tak ważne dla rozwoju zawodowego, nie pozostaje Ci nic innego jak ciągłe poszerzanie wiedzy i doskonalenie zdolności interpersonalnych. Aby zdobyć wymarzone zatrudnienie, musisz wiedzieć, jak ćwiczyć komunikatywność. Skorzystaj więc z powyższych porad i zadbaj o swoją wartość na rynku pracy!