Kompetencje a kwalifikacje – czym się różnią?

23.09.23
clock 5 min.
Marta Kościecha-Karkowska

Atrakcyjne CV to podstawa, aby zostać zauważonym podczas rekrutacji. Stworzenie dokumentu, który wyróżni się pośród dziesiątek aplikacji to jednak spore wyzwanie. Rekruterzy podczas analizy dokumentów oceniają przede wszystkim aspekty takie jak kompetencje i kwalifikacje. Wbrew pozorom znaczenie obu pojęć wcale nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Co to są kwalifikacje zawodowe w CV i czym różnią się od kompetencji? 

W tym artykule:
  1. Kwalifikacje – definicja
  2. Kompetencje zawodowe – definicja
  3. Przykłady kompetencji miękkich
  4. Przykłady kompetencji twardych
  5. Podstawowe różnice między kompetencjami a kwalifikacjami
  6. Co jeszcze powinno znaleźć się w CV?

Kwalifikacje – definicja

Kwalifikacje to obiektywny opis przygotowania zawodowego. Oznaczają znajomość jakiejś dziedziny. Można je zweryfikować na podstawie dyplomów i certyfikatów, ponieważ kwalifikacje uzyskuje się poprzez ukończenie kursów, szkoleń, szkoły czy szkoły wyższej. Mają wymiar formalny. Da się je również porównać pomiędzy kandydatami. 

Co wpisać w rubryce kwalifikacje zawodowe w CV? Przede wszystkim uzyskane wykształcenie, czyli zdobyte tytuły naukowe. Trzeba w nich uwzględnić również wszystkie uzyskane dyplomy, kursy, certyfikaty i zaświadczenia. Kwalifikacje zawodowe potwierdzają wiedzę, która jest wymagana na danym stanowisku.

Kompetencje zawodowe – definicja

Kwalifikacje zawodowe to jeden z głównych wymogów formalnych podczas rekrutacji. Rynek pracy jest dziś jednak tak zróżnicowany i pełen wyzwań, że równie ważne – a w niektórych przypadkach nawet ważniejsze – mogą się okazać dla rekrutera Twoje kompetencje. 

Kompetencje zawodowe to indywidualne predyspozycje do wykonywania określonej pracy. Nie zależą jedynie od wykształcenia – bardzo ważne są w tym zakresie zdolności czy cechy psychofizyczne. Umiejętności pracy w grupie, odporności na stres czy łatwego nawiązywania kontaktów nie zastąpią same uprawnienia. Z tego powodu cechy osobowości są równie istotne w procesie rekrutacji, co kwalifikacje. 

Opis kompetencji zawodowych dzieli się na kompetencje miękkie i twarde. 

Przykłady kompetencji miękkich

Kompetencje miękkie to inaczej zdolności interpersonalne. Nie da się ich zmierzyć, co nie oznacza, że są nieprzydatne. Kompetencji miękkich, w zakres których wchodzi np. kreatywność, asertywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole czy elastyczność poszukuje obecnie coraz więcej pracodawców. To właśnie one pozwalają ocenić, jak kandydat poradzi sobie na danym stanowisku w praktyce. 

Przykłady kompetencji twardych

Opis kompetencji zawodowych byłby oczywiście niepełny bez kompetencji twardych. To umiejętności, które można zmierzyć. Najłatwiej określić je jako wiedzę przydatną w karierze zawodowej. 

Twarde kompetencje kluczowe to np. znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy czy umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych. Uznaje się je za podstawowe, ponieważ bez nich kandydat nie byłby w stanie wykonywać przekazanych mu w pracy zadań. Mimo to w wielu branżach uzupełnienie ich kompetencjami miękkimi jest nieocenione.

Podstawowe różnice między kompetencjami a kwalifikacjami

W odróżnieniu od kompetencji zawodowych, kwalifikacje są pojęciem w pełni obiektywnym. Rozróżnienie zostało stworzone na potrzeby procesów rekrutacyjnych, jednak nie ma wątpliwości, że kompetencje i kwalifikacje się uzupełniają. Kwalifikacje są efektem procesu kształcenia, jednak zdobyta w jego trakcie wiedza naturalnie wpływa na kompetencje. Z tego powodu nie sposób rozpatrywać ich w pełni oddzielnie w toku procesu rekrutacyjnego. 

Co jeszcze powinno znaleźć się w CV?

Opis kwalifikacji oraz kompetencji twardych i miękkich to podstawa dobrego CV. Aby jednak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, trzeba dopracować dokument również w pozostałych aspektach. 

Na początku wymień niezbędne dane osobowe, czyli imię i nazwisko oraz zostaw dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). W zakresie wykształcenia skup się na tych etapach edukacji, które są istotne pod kątem konkretnej oferty. Podobną zasadę przyjmij przy opisie doświadczenia oraz odbytych kursów i szkoleń. W przypadku opisu dotychczasowego zatrudnienia wskaż szczegółowy okres świadczenia pracy z podaniem miesiąca oraz roku podjęcia i zakończenia współpracy. 

Nie zapomnij wskazać, jakie znasz języki z podaniem poziomu. Na koniec krótko wymień swoje zainteresowania. To właśnie ten punkt pozwoli rekruterom zrozumieć, jakim jesteś człowiekiem, a ciekawe hobby z pewnością wyróżni Cię z grona kandydatów. Bezwzględnie konieczne jest też umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Aplikując na ofertę pracy, zadbaj o to, aby przedstawić dobre CV. Podstawa to kwalifikacje i kompetencje, jednak nie ograniczaj się tylko do nich. Pamiętaj, że równie ważne jak wykształcenie są Twoje umiejętności interpersonalne i inne cechy osobiste, które mogą być kluczowe na danym stanowisku.