Powody rezygnacji z pracy

Argumenty odejścia z pracy mogą dotyczyć niezaspokojonych ambicji pracownika, sfery finansowej, psychologicznej albo otrzymania znacznie korzystniejszej oferty. Bardzo często też rezygnujemy z pracy pod wpływem silnych emocji, a po ich ostudzeniu zmieniamy zdanie. Tak czy inaczej, taką decyzję warto dokładnie przemyśleć. Wiele sytuacji da się wyjaśnić i naprawić błędy.

 

Oto jakie są najczęstsze argumenty odejścia z pracy:

 • Nowa oferta – specjaliści, szczególnie Ci z wąskich dziedzin, bardzo często dostają ciekawe propozycje zatrudnienia. Tacy pracownicy chętnie zmieniają pracodawcę, o ile w dotychczasowym zakładzie nie mogą liczyć lepsze warunki np. podwyżki, premie albo dodatkowe bonusy.
 • Brak możliwości awansu i podwyżki – jeśli pracownik nie ma wytyczonej ścieżki kariery w firmie wcześniej czy później zaczyna szukać innego pracodawcy. To samo dotyczy zmiany wynagrodzeń i dodatków. Premie i dodatki są dobrym motywatorem do pracy i większego zaangażowania.
 • Rezygnacja z pracy z powodu stresu – nadmierny i długotrwały stres powoduje osłabienie organizmu i niechęć do pracy. Często taka osoba składa wypowiedzenie, nawet jeśli nie ma propozycji innej pracy.
 • Wypalenie zawodowe – wypalenie zawodowe jest od 2022 r. traktowane jako choroba zawodowa i można dostać na nią zwolnienie lekarskie. Zatem nie trzeba od razu rezygnować z pracy. Niemniej jednak wiele osób woli zmienić miejsce pracy, szczególnie jeśli mają przekonanie, że nic się nie zmieni w kulturze organizacji, co by im pomogło w wypełnianiu codziennych obowiązków.
 • Zła atmosfera w dziale – sympatyczni i pomocni współpracownicy sprawiają, że chce nam się nam angażować w obowiązki. O ile chwilowe konflikty można zapomnieć, o tyle długotrwałe animozje bywają zbyt męczące i powodują zły nastrój u wszystkich. Poza tym wiele osób przenosi emocje z pracy do domu, co jeszcze bardziej zaognia sytuację. W takim przypadku pracownik zaczyna szukać nowej pracy.
 • Mobbing – niestety mobbing nie jest rzadkim zjawiskiem. Objawia się nieuzasadnioną krytyką, np. ubrania albo zachowania, prześladowaniem, nękaniem i zastraszaniem. Często też dochodzi do stosowania przemocy psychicznej. Takie zachowanie może przejawiać przełożony wobec podwładnego, jak i współpracownicy wobec siebie. Ponieważ to na osobie mobbingowanej spoczywa udowodnienie, że takie zachowanie miało miejsce wobec niego, to wiele osób woli odejść niż szukać dowodów.

Jak poinformować pracodawcę o odejściu z pracy?

Odejście z pracy pracownika zwykle jest zaskoczeniem dla pracodawcy. Trzeba się liczyć z tym, że szef będzie zadawał nam pytania o powód rezygnacji oraz prawdopodobnie podejmie próby negocjacji. Dlatego do rozmowy z nim warto się dobrze przygotować.

Przede wszystkim na bok należy odłożyć emocje i podejść do tego chłodno. Nawet jak szef był przez lata tyranem, to nie warto na koniec współpracy wyrzucać mu jego wad prosto w oczy. Jak mówią, świat jest mały i być może ten człowiek będzie dobrze znał naszych przyszłych szefów – co da mu okazję do wypowiedzenia swojego zdania. Poza tym samo składanie wypowiedzenia często jest stresujące, zatem nie potrzeba nam dodatkowych bodźców.

Jak poinformować pracodawcę o wypowiedzeniu? Jeśli decyzja jest przemyślana, należy napisać wypowiedzenie z pracy i mówić się na spotkanie z przełożonym. Pamiętajmy, że nie musimy podawać powodu rezygnacji, szczególnie jeśli to szef się do tego przyczynił. Odejść z pracy można za porozumieniem stron w dowolnym terminie albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jeśli zależy nam na tym pierwszym, warto poruszyć ten temat z przełożonym w trakcie rozmowy. Podpisane przez nas wypowiedzenie wręczamy mu osobiście na koniec spotkania wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę.

To czy wypowiedzenie do kadr, czy kierownika zanosimy, zależy od regulaminu wewnątrzzakładowego oraz zwyczajów panujących w firmie.

Jak odejść z pracy z klasą?

Niezależnie od powodów rezygnacji, wiele osób zastanawia się, jak elegancko odejść z pracy. Przede wszystkim pamiętajmy o dyskrecji. O naszej decyzji wpierw należy porozmawiać z przełożonym, a dopiero potem można poinformować o tym fakcie współpracowników. Jeśli zmienimy kolejność, nie tylko atmosfera stanie się ciężka, ale też wywołamy niepotrzebne plotki, a te nigdy nie przynoszą korzyści.

Jak odejść z pracy z honorem? Z pracodawcą jesteśmy związaniu umową, a nie honorem, zatem nie dajmy się przekonać, że nagle staliśmy się niezbędnym i docenianym pracownikiem. Jeśli faktycznie szef doceniałby nasze zaangażowanie, to już dawno zaoferowałby nam podwyżkę, awans albo premię. Niestety pozostanie w miejscu pracy po złożeniu wypowiedzenia, zwykle nie sprawia, że będzie traktowani lepiej, niż przed tym faktem.

Kolejną kwestią jest praca w okresie wypowiedzenia. Nawet jeśli nie czujemy się w firmie dobrze, pójście na zwolnienie lekarskie, nie rozwiązuje problemu, a jedynie wzbudzi niechęć i nieżyczliwość osób, które będą musiały przejąć nasze obowiązki. Okres wypowiedzenia warto więc wykorzystać na dokończenie spraw zawodowych – być może uda się zdobyć ciekawy kontrakt, który udowodnić ostatni raz naszą wartość jako pracownika.

Jak odejść z pracy z dnia na dzień? Czy jest to możliwe?

Tak naprawdę są trzy opcje, jak odejść z pracy z dnia na dzień.

 1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wprawdzie rzadko się zdarza, że pracodawca godzi się na odejście pracownika z dnia na dzień, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Inną opcją jest prośba o zgodę na wykorzystanie zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia.
 2. Rażące naruszenie praw pracowniczych. Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika określa Kodeksie pracy. Są to m.in.: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunki pracy, terminowa wypłata wynagrodzenia, ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. W praktyce sądy pracy za ciężkie naruszenie tych obowiązków uznają m.in. zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym, złośliwą odmowę udzielenia urlopu wypoczynkowego albo szykanowanie pracownika ze względu na płeć lub przekonania religijne. W takiej sytuacji pracownik w wypowiedzeniu powinien podać powód odejścia z pracy i powołać się na art. 55 Kodeksu Pracy.
 3. Orzeczenie lekarskie o przeciwskazaniach do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeśli lekarz wyda orzeczenie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, ten ma prawo złożyć wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Warunkiem jest, że pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko w określonym w orzeczeniu czasie. Co ważne nowe stanowisko nie wymaga od pracodawcy wypowiedzenia warunków pracy, nawet kiedy wynagrodzenie będzie obniżone.

Jak napisać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Za porozumieniem można rozwiązać każdą umowę o pracę, niezależnie od tego, na jaki okres została zawarta oraz w każdym czasie.

Rezygnacja z pracy za porozumieniem stron musi być zawarta na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Treść musi zawierać:

 • dane i miejscowość sporządzenia dokumentu;
 • dane pracownika;
 • oznaczenia firmy;
 • prośbę pracownika o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z podaniem daty jej zawarcia;
 • uzgodnioną datę rozwiązania stosunku pracy z jako wola obu stron;
 • podpisy obu stron;
 • opcjonalnie: sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego, zwrot sprzętu służbowego oraz termin wypłaty dodatkowych świadczeń np. premii i prowizji.

Co powiedzieć na pożegnanie w pracy do współpracowników?

Ostatni dzień w pracy to zazwyczaj czas sprzątania stanowiska pracy i żegnania się ze współpracownikami. W zwyczaju jest przygotowywanie drobnego poczęstunku dla najbliższych osób w firmie, w podziękowaniu za spędzony razem czas i współpracę.

Co powiedzieć przy odejściu z pracy? Oprócz podziękowań można powspominać najlepsze chwile i wspólne sukcesy. Nawet jeśli odejście z pracy nie przebiegło w miłej atmosferze, nie warto palić mostów za sobą – nigdy nie wiadomo kogo i gdzie spotkamy. Na pożegnanie można też zostawić do siebie numer prywatny albo udostępnić kontakt w mediach społecznościowych.

Mail pożegnalny do kontrahentów

W dobrym tonie jest też wysłanie emaila do swoich kontrahentów. Oczywiście po złożeniu wypowiedzenia i rozmowie z przełożonym. W nim podziękujmy za dotychczasową współpracę. Nie jest przyjęte dzielenie się powodami odejścia ani informowanie o nowym miejscu pracy. Zresztą przez obecnego pracodawcę może to być uznane za działanie na szkodę firmy i zmierzające do przejęcia kontrahentów. Dlatego w takiej wiadomości najbezpieczniej jest zostawić link do profilu np. na LinkedIn i ewentualnie napisać swój prywatny email i nr telefonu.

Autoresponder po odejściu z pracy zwykle pisze już przełożony i to on informuje o osobie, która przejęła nasze obowiązki.

Odejście z pracy bez nowej oferty zatrudnienia

Rezygnacja z pracy, kiedy nie mamy innej oferty to trudna decyzja. Jednak pamiętajmy, że jeśli odchodzimy w standardowym trybie to mamy od złożenia pisma miesiąc albo trzy miesiące okresu wypowiedzenia. W tym czasie możemy oficjalnie szukać pracy.

Jeśli decydujemy się odejść z pracy, warto wcześniej zgromadzić środki na czas pozostawania bez wypłaty. Nie zawsze udaje się znaleźć nowego pracodawcę w okresie wypowiedzenia, a rachunki trzeba płacić systematycznie.

Warto wiedzieć, że jeśli odejdziemy z pracy za porozumieniem stron albo sami złożymy wypowiedzenie, to zasiłek dla bezrobotnych przysługuje nam dopiero po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Jak otrzymać referencje?

Eleganckie zachowania podczas składania wypowiedzenia i okresu kończącego pracę daje duże szanse na otrzymanie profesjonalnych referencji. Pamiętajmy, że nie są one obowiązkowe dla pracodawcy, zatem jeśli nam zależy na nich, warto się o nie upomnieć. 

Najlepiej jest nie poprosić kilka dni przed zakończeniem współpracy. Wtedy emocje już opadną, a przełożony będzie miał czas na ich napisanie.

Jak odejść z pracy – to tylko z klasą

Rezygnację z pracy należy zawsze dobrze przemyśleć. Często wiele sytuacji z pozoru bez wyjścia da się rozwiązać polubownie, np. poprzez przeniesienie do innego działu albo oddziału firmy. Także szczera rozmowa z przełożonym albo zaufanym pracownikiem kadr może pomóc.

Jednak kiedy mamy lepszą ofertę zatrudnienia albo straciliśmy cierpliwość, należy dołożyć emocje na bok i spokojnie dać przełożonemu wypowiedzenie. Zachowanie spokoju, uczciwości i lojalności wobec pracodawcy i sumienna praca nawet w okresie wypowiedzenia spowoduje, że zostaniemy dobrze zapamiętani.