Elektroradiolog: kim jest, ile zarabia, jakie kwalifikacje posiada?

Kim jest elektroradiolog?

Elektroradiolog to osoba przygotowana do pracy przy kontroli i obsłudze aparatury elektromedycznej, diagnostyki obrazowej oraz prowadzenia radioterapii. Sprawdza też poprawność wyników badań i przygotowuje do oceny lekarzy. Przeprowadza też zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem tego typu aparatury. 

Obowiązki elektroradiologa

Do zadań elektroradiologa należy przygotowanie pacjenta i sprzętu do wykonania badania lub zabiegu, które potem przeprowadza. Kontakt z pacjentem oraz profesjonalne przeprowadzenie badania często wymagają od elektroradiologa wykorzystania umiejętności interpersonalnych. 

Należy pamiętać, że praca elektroradiologa to nie tylko praca ze sprzętem. To praca z drugim człowiekiem: pacjentem.

Elektroradiolog ma obowiązek prowadzić odpowiednią dokumentację techniczno-lekarską. Musi też umieć nie tylko obsługiwać, ale też konserwować aparaturę, z której korzysta na co dzień w pracy. Ważna jest też wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku, w tym znajomość zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym. To konieczne, aby elektroradiolog mógł chronić zarówno zdrowie swoje, jak i swoich pacjentów. Osoba zatrudniona na takim stanowisku musi też wiedzieć, jak prowadzić radioterapię i różne inne formy rehabilitacji pacjenta z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu elektromedycznego. 

Jak zostać elektroradiologiem? Potrzebne kwalifikacje

Elektroradiolog musi mieć ukończone studia wyższe na kierunku elektroradiologia lub fizyka medyczna ze specjalnością elektroradiologia. Studia tego typu są prowadzone na większości uczelni medycznych w Polsce oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych. Można ukończyć je z tytułem licencjata lub, stopień wyżej, inżyniera. 

Technik elektroradiolog to z kolei tytuł, który można uzyskać, kończąc odpowiednią szkołę policealną. Po ukończeniu takiej szkoły absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego na technika elektroradiologa. 

Kluczowe jednak, zarówno dla absolwentów szkół policealnych, jak i uczelni wyższych, są praktyki. I to właśnie doświadczenie, liczba przepracowanych godzin z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, zwykle przesądza o szansach kandydatach na zdobycie pracy w zawodzie. 

Gdzie może pracować elektroradiolog?

Przykładowe miejsca, w których elektroradiolog może znaleźć pracę: 

 • pracownie rentgenowskie RTG 
 • pracownie tomografii komputerowej TK 
 • pracownie elektrofizjologii serca i kontroli rozruszników 
 • pracownie rezonansu magnetycznego RM 
 • pracownie hermodynamiki 
 • pracownie radiologii interwencyjnej 
 • pracownie elektroradiologii 
 • pracownie echokardiologii 
 • pracownie audiometrii 
 • pracownie spirometrii 
 • pracownie denspirometrii 
 • sale operacyjne 
 • szpitalne oddziały ratunkowe 
 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji 
 • zakłady radioterapii

Zarobki elektroradiologów

Najlepiej opłacani elektroradiolodzy mogą liczyć na zarobki powyżej 4 530 zł brutto. Dotyczy to 25% najlepiej opłacanych specjalistów. Najmniej zarabiający na tym stanowisku zarabiają poniżej 3 360 zł brutto. Dotyczy to, co czwartego najniżej opłacanego specjalisty. Zarobki pozostałej połowy elektroradiologów wahają się właśnie w przedziale 3 360 a 4 530 zł brutto.

W Polsce działają towarzystwa zrzeszające specjalistów z tej dziedziny: Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii i Polskie Towarzystwo Elektroradiologii. 8 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Elektroradiologa. 

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Czy warto zostać elektroradiologiem?

Jest to praca dla osób, które cenią sobie zarówno nauki ścisłe, fizyka i biologia to ważne przedmioty na drodze kształcenia, jak i kontakt z drugim człowiekiem.

Jakie wykształcenie musi posiadać elektroradiolog?

Elektroradiolog musi ukończyć studia wyższe na kierunku elektroradiologia lub fizyka medyczna ze specjalnością z elektroradiologii.

Czy elektroradiolog to zawód medyczny?

Tak, elektroradiolodzy to członkowie personelu medycznego.