Duże zaangażowanie i chęć do pracy cudzoziemców

08.04.22
clock 5 min.
Joanna Kamińska Joanna Kamińska

Zarówno u pracowników z Ukrainy, jak i z innych krajów widoczne jest ich duże zaangażowanie, motywacja do pracy, szybka nauka języka oraz niejednokrotnie wysokie kwalifikacje w zawodach technicznych. Ukraińcy już od kilku lat stanowili znaczącą grupę obcokrajowców zatrudnionych w Polsce. W obecnej sytuacji rynek bardzo się zmienia, część z pracowników, głównie mężczyzn, wyjeżdża z powrotem do swojego kraju. Z kolei zatrudnienia potrzebują kobiety, a młodzież zaczyna szukać możliwości dalszej edukacji i rozwoju w naszym kraju.

Coraz więcej organizacji otwiera się na zatrudnianie cudzoziemców. Jest to spowodowane rozwojem niektórych branż, działaniami firm poza granicami kraju oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nowe osoby wynikającym z wciąż trwającego rynku pracownika. W związku z tym, że obywatele Ukrainy szybko uczą się języka polskiego, rozumieją specyfikę naszego rynku i są zaangażowani, szanse na znalezienie przez nich pracy są dość spore. Cudzoziemcy są zatrudniani w branżach usługowej, sprzedażowej, ale także w technicznej i produkcyjnej.

Praca bez koniecznej znajomości języka polskiego

Obecnie, kiedy w Polsce coraz większa liczba obywateli Ukrainy szuka pracy, na rynku za ich pomocą pojawiają się kolejne kompetencje oraz kwalifikacje. Będzie to powodowało poszerzanie branż, w których obcokrajowcy świadczą pracę w Polskich firmach.

Branża IT z uwagi na duże zapotrzebowanie na pracowników, już od dawna bardzo chętnie korzysta ze wsparcia cudzoziemców. Szczególnie sprzyjający jest tutaj fakt, że przy pracy w tym obszarze, poza kompetencjami technicznymi, potrzebny jest jedynie język angielski. Nie pojawia się bariera związana z koniecznością znajomości języka polskiego.

Część obywateli Ukrainy w pierwszej kolejności podejmuje jednak prace niewymagające kwalifikacji, gdyż brak znajomości języka polskiego uniemożliwia im podjęcie zatrudnienia w branżach, w których pracowali w swoim kraju. Dlatego też uzyskują zatrudnienie w sklepach, restauracjach czy przy pracach porządkowych. Jednocześnie jednak poświęcają czas na naukę języka, co za kilka miesięcy pozwoli im łatwiej odnaleźć pracę w ich zawodach. Będzie to moment kolejnej zmiany na polskim rynku pracy i szansa na zapełnienie wakatów w branżach, w których mamy obecnie problemy z rekrutacją.

Kwalifikacje zawodowe w nowoczesnych usługach biznesowych

Wyniki z raportu PARP wskazują, że 96% pracodawców w branży nowoczesnych usług biznesowych ocenia kompetencje pracowników jako zadowalające. Jednocześnie w perspektywie długookresowej 2% pracodawców zakłada, że w ich firmach wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy z uwagi na posiadane przez nich kompetencje. Cudzoziemcy posiadają nierzadko wysokie kwalifikacje, są zaangażowani oraz znają języki obce.

Według pracodawców największy wzrost zatrudnienia w ciągu 3 lat nastąpi na stanowiskach:

  • specjalista ds. klienta (8% wskazań),
  • specjalista ds. księgowości i rachunkowości (8%),
  • specjalista ds. kontrolingu (5%).

Są to stanowiska, na które z powodzeniem będą mogli w wielu firmach aplikować także cudzoziemcy.

Jak pomóc cudzoziemcom zdobywać kwalifikacje w zawodzie?

Przy poszukiwaniu pracy w naszym kraju w wielu branżach potrzebna jest znajomość języka polskiego, dlatego też warto umożliwić nowym pracownikom naukę języka. W sytuacji, w której do Polski przyjeżdżają osoby wykształcone, które posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte w swoim kraju, zwykle nie ma potrzeby rozwijania ich kompetencji stricte zawodowych. Dlatego też zazwyczaj początek stanowi nabycie kompetencji językowych.

Przy części zawodów konieczne będzie jednak przekwalifikowanie lub dopasowanie się do potrzeb polskiego rynku pracy.

Drugą grupą są młodzi obywatele Ukrainy, którzy chcą się kształcić w Polsce, zdobywając nie tylko umiejętności językowe, ale także merytoryczne. To kolejna szansa dla polskiego rynku pracy na pozyskanie deficytowych kompetencji w przeciągu kilku lat.

Aby wesprzeć cudzoziemców w zdobywaniu kwalifikacji, warto postawić na:

  • rozwój kompetencji językowych;
  • włączanie ich jako wsparcie w zawodach, w których pracowali w swoich krajach, np. zawody grey-collar (do czasu zdobycia kompetencji językowych);
  • organizowanie szkoleń i kursów doszkalających;
  • oferowanie wsparcia w rozwoju umiejętności w branżach, w których w Polsce jest problem z brakiem pracowników, dzięki temu łatwiej będzie im znaleźć zatrudnienie.

Praca dla obywateli Ukrainy

Pomoc kierowana do obywateli Ukrainy skupia się nie tylko na zapewnieniu im warunków do mieszkania. Duża część wsparcia koncentruje się także na znalezieniu pracy. Widoczne są działania pracodawców, którzy chętniej otwierają się na zatrudnianie cudzoziemców, nawet jeśli jeszcze kilka miesięcy temu tego nie robili. Portale specjalizujące się w ofertach pracy, jak OLX, ułatwiają dodawanie oraz wyszukiwanie ofert pracy dla Ukraińców.

W serwisie OLX ze specjalną informacją „Запрошуємо людей з України / Zapraszamy pracowników z Ukrainy” znajduje się obecnie ok. 30 tysięcy ofert pracy dla uchodźców z Ukrainy i jest to największa baza w Polsce, która ciągle rośnie.

A jak wynika z danych OLX, średnia liczba odpowiedzi na aktywne ogłoszenie potwierdza duże zaangażowanie wśród osób szukających pracy, więc zapewne szybciej można znaleźć wartościowego pracownika.

Doświadczenie w zatrudnianiu cudzoziemców, które obecnie nabywają polscy pracodawcy niewątpliwie będzie przydatne w kolejnych latach. Otwarcie się na nowe możliwości i pozyskanie kompetencji, których brakuje obecnie na rynku pracy, to przyszłość dla rozwoju wielu biznesów. Niewątpliwie uczymy się nowej rzeczywistości, większej otwartości i tam, gdzie to możliwe, przebudowujemy swoje podejście do zatrudniania pracowników z innych krajów. Bogatsi o te doświadczenia na pewno wprowadzimy mądre rozwiązania, które na stałe pozostaną w firmach.