Coraz mniej ofert dla pracowników fizycznych?

01.09.22
clock 3 min.
Joanna Kamińska Joanna Kamińska

Analizując oferty pracy na portalach rekrutacyjnych, można zauważyć, że w czerwcu w większości kategorii ogłoszeń o pracę dostępnych było zdecydowanie mniej ofert niż w poprzednich miesiącach, a także mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Mniejsza liczba wakatów dotyczy wielu branż, w tym również prac fizycznych, niskowykwalifikowanych, których dostępność była zawsze duża.

Jak wynika z raportu Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce – czerwiec 2022”, w czerwcu 2022 r. na portalach rekrutacyjnych było o 8% mniej ogłoszeń niż przed rokiem. To najniższy wynik od lutego 2021 r. W czerwcu opublikowano 288 tys. ofert pracy, co daje wynik o 2% niższy niż w maju tego roku oraz o 7,5% niższy niż w czerwcu 2021 r.

Wyniki raportu pokazują, że na 40 monitorowanych zawodów zmniejszenie liczby ofert dostrzegalne jest w aż 32 z nich.

Największe redukcje liczby ogłoszeń widać szczególnie w następujących grupach zawodowych:

  • specjaliści kadr i płac (–32%),
  • pracownicy budowlani (–32%),
  • kelnerzy i barmani (–30%),
  • lekarze (–30%),
  • kierowcy (–29%),
  • specjaliści ds. marketingu (–28%),
  • glazurnicy (–28%),
  • magazynierzy (–27%).

Po analizie tych wyników można stwierdzić, że regres nie dotyczy tylko pracowników fizycznych czy jednej konkretnej branży, lecz jest zjawiskiem dotyczącym całego rynku pracy.

Praca fizyczna – oferty pracy

Nadal najwięcej pracodawców poszukuje pracowników fizycznych do prac niewymagających konkretnych kwalifikacji. Analizy Grant Thornton wskazują, że na portalach z ogłoszeniami w czerwcu 2022 r. dla kierowców i kasjerów dostępne było 31 tys. ofert. Poza tym po kilka tysięcy wakatów dla pracowników produkcji, kelnerów i barmanów, magazynierów oraz pracowników budowlanych i ochrony. Wiele z tych prac nie wymaga biegłej znajomości języka polskiego, co dodatkowo powoduje, że są one dostępne także dla obywateli innych krajów.

Jednocześnie warto zauważyć, że liczba uchodźców z Ukrainy, którzy podjęli pracę na podstawie uproszczonej procedury do 30 czerwca 2022 r., wyniosła 270 tys. W kolejnych miesiącach zapewne liczba ta będzie dalej rosła, co pozwoli na pokrycie części dostępnych wakatów.

Dostępność ofert dla pracowników fizycznych na OLX Praca

Mimo spowolnienia na rynku, wiele firm nadal potrzebuje pracowników, co powoduje, że wciąż można znaleźć atrakcyjne oferty pracy. Dla pracowników fizycznych na OLX Praca najwięcej ogłoszeń publikowanych jest w następujących branżach (dane z 20.08.2022 r.):

W każdej z tych kategorii odnaleźć można propozycje pracy zarówno dla zawodów niewymagających kwalifikacji, jak i wakaty dla osób na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych.

Przeczytaj także o kondycji rynku pracy w obszarze produkcji przemysłowej: https://zawodowo.olx.pl/problemy-w-produkcji-przemyslowej-czy-spadnie-zatrudnienie/

Kryzys na rynku czy spowolnienie gospodarcze?

Obecna sytuacja na rynku pracy jest pochodną wielu czynników gospodarczych, ekonomicznych i politycznych. Wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i trudności ze zbytem dla produktów w części branż powodują, że pracodawcy bardziej zachowawczo podchodzą do zwiększania zatrudnienia pracowników. Dodatkowo rosnące oczekiwania płacowe powodują, że wielu pracodawców po prostu nie stać na przyjmowanie do pracy kolejnych osób. W konsekwencji część firm czeka z decyzjami o nowych wakatach na kolejne miesiące w nadziei, że sytuacja na rynku się unormuje.

Mówienie o kryzysie byłoby wyolbrzymieniem, jednak widoczne jest spowolnienie, które w kolejnych miesiącach zapewne będzie się utrzymywać, a dopiero w dalszej perspektywie czasowej zobaczymy, jak rynek poradzi sobie z tymi uwarunkowaniami.