Najbardziej poszukiwane zawody w Polsce

07.12.21
clock 4 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Zmienia się rynek pracy, oczekiwania kandydatów i pracodawców. Wraz z nimi transformacji ulega zapotrzebowanie na umiejętności i zawody. Jedne z nich zyskują na popularności, inne odchodzą w niepamięć. Jakie profesje można zaliczyć do zawodów przyszłości i które odegrają ważną rolę w 2022 roku?

Mówiąc o zawodach przyszłości, często w pierwszej kolejności nasuwają się na myśl profesje związane z rozwojem nowych technologii. Do kategorii przyszłościowych zawodów kwalifikowane są więc profesje, które rodzą się na naszych oczach, które wynikają z nowych potrzeb rynku lub ryzyk, jak np. specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że najbardziej poszukiwane zawody będą stanowić nie tylko nowe profesje, ale również te, które obecnie są deficytowe, gdzie odczuwalne są silne braki kadrowe. To właśnie one będą pożądanymi zawodami.

Lista zawodów w Polsce

W ubiegłorocznym raporcie „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” poproszono grupę pracodawców o wskazanie zawodów przyszłości. Oprócz profesji z obszaru IT podkreślili oni wzrost znaczenia rzemieślników oraz absolwentów szkół zawodowych. Ich zdaniem edukacja zawodowa została zaniedbana w przeszłości i straciła należny szacunek. W ciągu ostatnich lat szkolnictwo zawodowe na szczęście ponownie zaczęło się rozwijać, stąd ich zdaniem tendencja się odwróci i wykształcenie zawodowe ponownie zyska na znaczeniu.

Trend ten potwierdza, chociażby obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy z dnia 27 stycznia 2021 roku. Celem jest przywrócenie prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, jak i wskazanie tych specjalizacji, które ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa będą szczególnie ważne. Do takich zwodów zaliczono m.in.: dekarza, ślusarza, automatyka, technika spawalnictwa, murarza, tynkarza, elektryka, mechanika, monter maszyn i urządzeń.

Braki kadrowe w usługach

Na rynku brakuje przede wszystkim specjalistów, taką tendencję potwierdzają pracodawcy, którzy wzięli udział w tegorocznym badaniu przeprowadzonym przez OLX „Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022”. Na pytanie „Jakie kompetencje pracowników są obecnie cenione w Państwa firmie?” respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza jest specjalizacja. Pracodawcy zmagają się ze znalezieniem doświadczonych pracowników na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i fachowe. Jedną z przyczyn, oprócz zaniedbań w edukacji zawodowej, jest też zjawisko, które zrodziło się w trakcie pandemii.

Pracownicy z sektorów, które szczególnie dotknięte zostały konsekwencjami pandemii, podejmowali decyzje o przekwalifikowaniu się, co w rezultacie przyczyniło się do odpływu doświadczonych specjalistów do innych branż. Szczególnie odczuł to sektor HoReCa. W kolejnym roku z pewnością będzie duże zapotrzebowanie na osoby z tej branży. Jak twierdzą respondenci badania:

Pokłosiem pandemii jest duże rozwarstwienie finansowe. Masa ludzi straciła pracę i musiała się przebranżowić, a do zostawionych miejsc nie przyszły nowe osoby. Dlatego teraz jest gigantyczny problem w usługach – po prostu nie ma ludzi do pracy

Zawody w branży e-commerce

Pandemia przyczyniła się również do wzrostu znaczenia świata online. Rozpędu nabrała branża e-commerce, a wraz z nią wzrosło zapotrzebowanie na szeroko pojęte specjalizacje z obszaru IT, ale nie tylko. Potrzebni są również specjaliści od marketingu internetowego, pozycjonowania stron, social mediów itp.

Dodatkowo działalność online i sprzedaż internetowa wymagają odpowiedniej obsługi magazynowej, a to z kolei rodzi zapotrzebowanie na specjalistów od logistyki, transportu, kierowców, kurierów, magazynierów itp. Pracownicy niezbędni przy obsłudze działalności w online będą na rynku pożądani.

Służba zdrowia

Najbardziej poszukiwanymi zawodami w 2022 r. będą też profesje związane ze służbą zdrowia. Być może stanowiska pracy w branży medycznej nie od razu kojarzą się z zawodami przyszłości, to zdecydowanie jest to sektor, który ma ogromne potrzeby. Pandemia bardzo mocno pokazała, jak niezwykle ważną rolę odgrywają osoby pracujące w służbie zdrowia i niestety jak ogromne braki kadrowe występują w tej branży. Lekarze, pracownicy medyczni, ratownicy, pielęgniarki to zawody, które zdecydowanie mają przyszłość i na które będzie duże zapotrzebowanie. Również profesje związane z opieką osób starszych będą pożądane.

Jak widać pod kategorią zawodów przyszłościowych należy rozumieć nie tylko zawody, które pojawiają się wraz z rozwojem technologii, ale również profesje, które mają charakter deficytowy. Warto o nich pamiętać, gdyż będą one odgrywać równie istotną rolę.