Bariery dla rozwoju firm według polskich przedsiębiorców

Pracodawcy wskazują, że mimo ciągłego rozwoju gospodarczego, klimat prowadzenia biznesu w Polsce nie sprzyja inwestycjom. Jako główne problemy firmy wskazują koszty pracy, biurokrację i koszty energii. Dostępność kadr, o której mówi się tak dużo w ostatnim czasie, była dopiero na czwartym miejscu.

1. Koszty pracy

Aż 68% pracodawców uważa, że koszty pracy utrudniają im rozwój. Wśród 33 badanych państw, jedynie w Korei Południowej był to problem o większej skali niż w Polsce. Warto pamiętać, że poza nominalnym poziomem wynagrodzeń, pracodawcy podnoszą również koszty związane między innymi z PIT, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, PPK i inne.

2. Biurokracja

Niejasność i niespójność prawa polskiego jest problemem, który niezmiennie utrudnia życie pracodawców. Stąd też 65% firm uznało, że jest to czynnik utrudniający ich funkcjonowanie. Dodatkowym potwierdzeniem sytuacji w tym zakresie jest 30 tysięcy zapytań podatników o interpretacje podatkowe w skali roku. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do bardzo dokładnej sprawozdawczości – w 2015 r. średnia firma złożyła w instytucjach państwowych 209 druków.

3. Ceny energii

Polska zajęła trzecie miejsce, jeśli chodzi o ten czynnik (po RPA i Indiach). Badania prowadzone przez Grant Thornton odbywały się w 2019 r., choć w tym czasie obowiązywała ustawa zamrażająca ceny energii, pracodawcy spodziewali się, że z początkiem 2020 r. zostaną one uwolnione.

4. Dostępność wykwalifikowanych kadr

Około 58% pracodawców wskazuje na problem wynikający ze spadającej stopy bezrobocia. Co ciekawe w 2014 r. jedynie 18% pracodawców wskazało, że ten czynnik stanowi dodatkowe utrudnienia. Pokazuje to, jak szybko zmieniła się sytuacja gospodarcza w kraju.

Rozwijające się przedsiębiorstwa gwarantują progres gospodarki i wzrost dochodu obywateli. Wspieranie biznesu powinno być jak najbardziej uzasadnionym działaniem z punktu widzenia państwa. Blokady, na które napotykają w codziennym funkcjonowaniu, utrudniają ich rozwój.

Przeczytaj: Co przyniesie rok 2020 dla pracowników i pracodawców? O tym w podlinkowanym artykule

Artykuł został napisany na podstawie wyników badania przeprowadzonego w ramach cyklu International Business Report przez Grant Thornton International w 2019 r.
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2019/05/Bariery-w-biznesie.-Edycja-2019.pdf