2020 rok oznacza zmiany dla pracodawców i pracowników

Rok 2020 rozpoczął się na dobre. Kilka zmian prawnych weszło już w życie, kilka zacznie obowiązywać niebawem. Warto poznać te najistotniejsze.

1. Wzrost płacy minimalnej

Oczywiście jedną z bardziej wyczekiwanych przez pracowników zmian było podniesienie płacy minimalnej o 350 zł. W 2020 r. wynosi ona 2600 zł brutto (na umowę o pracę). Stawka godzinowa na umowy cywilnoprawne wzrosła z kwoty 14,70 do 17 zł. Z perspektywy pracodawców wzrost płacy minimalnej to koszt 420 zł miesięcznie za jednego pracownika na umowę o pracę. Dlatego też już teraz część pracodawców zapowiada ominięcie tej regulacji poprzez zmniejszenie etatu pracy swoim pracownikom.

2. Postępujący proces automatyzacji

Sytuacja na rynku pracy z punktu widzenia pracowników jest ogólnie dobra. Istnieją jednak zawody, które mimo korzystnych warunków na rynku pracy, uniemożliwiają pracownikom znalezienie alternatywnego zatrudnienia. Serwis agencyjny MondayNews wskazuje, że na problemy ze zmianą pracą napotykają menedżerowie, gdyż tego rodzaju ofert jest znacznie mniej na rynku niż na stanowiska specjalistyczne. Poza tym znalezienie konkurencyjnej oferty może być problematyczne również dla osób wykonujących zawody tradycyjne (np. szewc) czy absolwentów obleganych kierunków studiów (np. ekonomia).

Co ciekawe na rynku pojawia się sporo ofert na stanowiska magazyniera i produkcyjne. Jednocześnie są to zawody, które będą najbardziej zagrożone w przyszłości (ze względu na procesy automatyzacji). Do grupy zawodów, które prawdopodobnie w przyszłości znikną, należą również telemarketerzy, sekretarki prawne, osoby sporządzające sprawozdania finansowe oraz pracownicy taśmy produkcyjnej.

3. Zmiany w zasadach korzystania z urlopu macierzyńskiego

Dzięki zmianom wprowadzonym w Kodeksie pracy (art. 163 § 3) członkowie najbliższej rodziny mają możliwość korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Są to nie tylko ojcowie wychowujący dziecko, ale również dziadkowie czy bracia i siostry. Takie prawo przysługuje w czterech sytuacjach:

  • gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • gdy matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym stacjonarnym, bądź świadczącym całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem;
  • w przypadku zgonu matki dziecka;
  • w przypadku porzucenia dziecka przez matkę

4. Utrudnienia w uzyskaniu L4

Wraz z początkiem 2020 r. zasiłek chorobowy pracownik otrzyma dopiero po 90 dniach (w zeszłym roku było to 30 dni) przepracowanych na etacie i 180 dniach (w 2019 r. było to 90 dni) prowadzenia biznesu. Według ekspertów te zmiany spowodują, że pracownicy nie będą mogli lub nie będą chcieli (w obawie przed utratą dochodów) uzyskać zwolnienia lekarskiego.

5. Nowe procedury wydania świadectwa pracy

Od tego roku pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, o ile nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w przeciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej umowy. Co więcej, za niewydanie świadectwa w określonym terminie przewidziana jest grzywna od 1 do 30 tysięcy.

6. Sytuacja imigrantów w Polsce

W tym roku, według ukraińskiego portalu OLX Praca, przyjedzie mniej obywateli niż w roku poprzednim. Około 20% osób, które wyjeżdżały za granicę do pracy, chce z tego zrezygnować. Jednocześnie zmiany legislacyjne mają ukrócić zbędną zwłokę przy wydawaniu zgody na pracę w kraju. W zeszłym roku na taką zgodę czekało się nawet do 4 miesięcy.

7. Pracownicze Plany Kapitałowe

Od tego roku firmy zatrudniające od 50 do 249 osób obowiązuje tzw. PPK. Środki na tym koncie będą zasilane przez pracowników, pracodawców i państwo. Pracownik musi realizować miesięczną, obowiązkową wpłatę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Oczywiście ma prawo na podniesienie tej składki o kolejne 2% pensji brutto. Jego pracodawca będzie uiszczać składki w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto. Kwotę tę może podnieść o kolejne 2,5% dobrowolnej składki. Państwo z kolei będzie wpłacać jednorazowe składki powitalne w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł.

8. Przepisy antymobbingowe

7 września 2019 (art. 94 3 § 4) roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, dzięki której mają prawo roszczeń za mobbing zarówno w trakcie pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy. Dotychczas warunkiem żądania było rozwiązanie umowy wskutek mobbingu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: