Bądź asertywny! Czyli jaki?

10.01.20
clock 3 min.
Cezary Kolasa Cezary Kolasa

Asertywność przez wielu mylnie jest uważana wyłącznie za umiejętność mówienia „nie”. Człowiek asertywny szanuje siebie i innych, potrafi w sposób otwarty wyrażać własne myśli. Przez asertywność budujemy pewność siebie. A jak umiejętnie korzystać z tej cechy w życiu zawodowym?

Bycie asertywnym to pewnego rodzaju rozumienie siebie i innych. To postawa daleka do agresywnej, w której nie chodzi o to, by sprawić komuś przykrość. Ma tylko uświadomić nam, jak postępować w zgodzie z sobą i innymi ludźmi. Zachowanie to daje możliwość poznawania ludzkich potrzeb – swoich własnych i otoczenia, znalezienia złotego środka, czyli umiejętności kompromisu, tak aby zachować własne poglądy i mieć na uwadze tok rozumowania innych.

Asertywność nie jest wrodzona

Z taką formą śmiałości się nie rodzimy. Umiejętności asertywnych trzeba się nauczyć, co łączy się ze skuteczną komunikacją z innymi ludźmi, własnymi wartościami i sposobem bycia. Funkcjonowanie człowieka za sprawą wykorzystania większej pewności siebie, szanowania własnego zdania sprawia, że często jest nam łatwiej podjąć decyzje, zrozumieć błędy lub doprowadzić do skutecznego kompromisu.

Być asertywnym w pracy

Asertywność to w pewnym sensie świadomość. Ponieważ jesteśmy czegoś świadomi, potrafimy odmówić, gdy czujemy, że projekt, zadanie nie jest według nas odpowiednie. Potrafimy również coś zaakceptować – jest to przejrzyste, jeśli podejmujemy decyzje w zgodzie z własnymi poglądami i szacunkiem do pomysłów innych osób. W obu tych przypadkach istotną rolę odgrywa odpowiednia argumentacja.

Blokada w pracy opiera się często na braku pewności siebie – obawiamy się konsekwencji. Jakich? Martwimy się np. tego, że nasza decyzja lub odmienne zdanie spowodują negatywną reakcje otoczenia, odrzucenie naszych postulatów. Jasne określanie naszych potrzeb i wyrażanie zdania z rzeczowymi argumentami oraz szacunkiem mogą jednak sprawić, że uzyskamy pozytywną odpowiedź. Wszystko dzięki temu, że cenimy siebie i nasze otoczenie, potrafimy je zrozumieć i przedstawić swoje zdanie. Chyba każdy lubi szczere, pewne siebie i konkretne osoby, które jednocześnie potrafią zrozumieć oraz uszanować potrzeby i opinie innych.

Asertywność to odpowiednie podejście do kontaktu z drugim człowiekiem. Zakłada ona, że zarówno nam, jak i naszym rozmówcom należy się szacunek. Równocześnie nie zapomina się o własnych wartościach.

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że asertywność pomaga budować dobre relacje z ludźmi i zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu. Szczerość i otwartość wobec innych sprawia, że obie strony wiedzą, jak funkcjonować, jakie są granice, zasady. A to wpływa korzystnie na relacje między przełożonym a zespołem.

Reasumując, nie warto obawiać się wyrażania własnych obiekcji. Ważna jest wówczas forma wypowiedzi, często nawet istotniejsza niż treść. Jeśli odczuwamy dyskomfort, ponieważ mamy inne zdanie, nie powinniśmy się w stu procentach podporządkowywać. Istotą jest zrozumienie siebie i wyrażenie szacunku wobec innych. Postawa asertywna jest kluczem do zwiększenia pewności siebie i do lepszej komunikacji z pozostałymi pracownikami.