Zbuduj autorytet w zespole

Pełnienie roli lidera, bycie menedżerem zespołu, motywowanie innych do osiągania wyznaczonych celów, to duże wyzwania. Nie każda osoba, która będzie na stanowisku menedżerskim będzie automatycznie posiadać autorytet. Uznanie zespołu nie jest rzeczą nadaną. Trzeba na nie zapracować. Co sprawia, że niektórzy liderzy mają posłuch u innych, cieszą się szacunkiem, a inni nie? Jakie są cechy współczesnego autorytetu?

Wymagaj tego samego od siebie, co od innych

Zacznijmy od niezwykle prostej zasady, która nie tylko świadczy o profesjonalizmie menedżera, ale również o szacunku do osób, z którymi pracuje i którymi zarządza. Jeśli chcesz wymagać jakichś postaw lub zachowań od innych, sam musisz wymagać ich od siebie. Jeśli oczekujesz, że zawsze wszyscy mają być punktualni, to sam nie możesz się spóźniać.

Kiedy oczekujesz, że w trakcie spotkania z zespołem każdy ma prawo do wypowiedzi i nie wolno sobie przerywać, to absolutnie nie możesz za każdym razem wchodzić komuś w słowo. Bycie liderem oznacza bycie nieustannie poddawanym ocenie, a menedżer traktowany jest jako przykład dla innych, stąd przestrzeganie wyznaczonych przez siebie zasad jest niezwykle ważne dla zdobycia posłuchu.

Spraw, żeby otwarta komunikacja i empatia były istotnymi elementami Twojej pracy

Wymaganie od innych to jedno, ale dobry kierownik potrafi również słuchać swoich pracowników, odczytywać ich stan emocjonalny lub – inaczej mówiąc – potrafi spojrzeć na różnego rodzaju kwestie z innej perspektywy. Bycie otwartym na feedback od pracowników, ich problemy, jak również pomysły, jest tym, do czego powinno się dążyć. Nie oznacza to, że dobry kierownik musi się zgadzać na wszystkie uwagi swoich pracowników, ale potrafi się na nie otworzyć, wysłuchać i wziąć je pod uwagę. Taki kierownik to osoba, do której pracownicy nie boją się przyjść i porozmawiać.

Otwarta komunikacja sprzyja również kreatywności i dzieleniu się pomysłami.

Bądź decyzyjny

Mówiąc o szukaniu rozwiązań i kreatywności warto podkreślić, że autorytet w zespole zyskują liderzy, którzy potrafią podejmować decyzje. Czasami nie ma czasu na długie analizy i dywagacje. Są sytuacje, w których decyzje muszą zostać podjęte niezwykle szybko, czasami są one trudne, ale osoba, która ma cieszyć się szacunkiem innych, nie może być niezdecydowana. Podejmowanie decyzji to również branie odpowiedzialności i przyjmowanie konsekwencji za podjęte działania.

Bierz odpowiedzialność

Nic tak bardzo nie budzi kontrowersji i oburzenia w zespole niż lider, który przerzuca odpowiedzialność na innych lub nie potrafi przyznać się do błędu. Rola kierownika niestety wiąże się z tym, że czasami podjęte decyzje mogą okazać się błędne, że sytuacja zostanie źle oceniona, a obrana strategia nie przyniesie oczekiwanego efektu.

Przykładowo, jeśli dany pracownik przekonał menedżera do jakiegoś rozwiązania, które w ostatecznym rozrachunku okazało się błędem, to jednak była to decyzja kierownika, aby skorzystać z zasugerowanego pomysłu i to on powinien wziąć za to odpowiedzialność. Dobry lider powinien umieć zmierzyć się z konsekwencjami podjętego wyboru.

Odporność na stres przekuj w spokojną komunikację

Branie odpowiedzialności i mierzenie się ze skutkami swoich wyborów to często sytuacje wywołujące stres. Autorytet często zdobywają osoby potrafiące panować nad emocjami i nie reagujące emocjonalnie na stresujące sytuacje. Kierownicy, którzy przerzucają swoje negatywne emocje na zespół, wyżywają na innych lub podsycają stres w zespole, nie zyskają szacunku w oczach pracowników.

Jeśli potrafisz zachować zimną krew w trudnych sytuacjach, będziesz wzbudzać szacunek i zamiast dokładać dodatkowych nerwów zespołowi, zapanujesz nad nimi.

Nie obiecuj gruszek na wierzbie

Zarażanie energią, wizją sukcesu i korzyściami płynącymi z jakiegoś działania można uznać z natury za pozytywne. Jeśli jednak lider zbytnio „napompuje” oczekiwania lub złoży obietnice bez pokrycia, z których nie będzie mógł się wywiązać, to nie tylko straci zaufanie zespołu, ale również obniży jego motywację i morale. Przy kolejnych zadaniach, składane obietnice będą odbierane przez zespół z dużą rezerwą i raczej nikt nie będzie brał ich na poważnie.

Stawiaj na wiedzę i doświadczenie

Posiadanie odpowiedniego zaplecza w danej specjalizacji z pewnością może wesprzeć pozyskiwanie szacunku wśród zespołu. Wymieniam tę cechę nie przez przypadek jako ostatnią i również nie przez przypadek wskazuję ją jako funkcję jedynie pomocniczą. Sama wiedza i doświadczenie nie determinują uzyskania autorytetu.

Nawet jeśli ktoś będzie posiadać ogromną wiedzę z danej dziedziny, to nie oznacza, że będzie automatycznie dobrym menedżerem, że będzie umieć motywować innych do osiągania wyznaczonych celów. Bez posiadania odpowiednich cech interpersonalnych taka osoba będzie dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, ale to nie zapewni jej autorytetu w zespole i nie uczyni dobrym liderem.

Budowanie autorytetu odbywa się na wielu płaszczyznach i stanowi złożoność wielu cech. To proces, który nie dzieje się z dnia na dzień. Wypracowanie autorytetu wymaga cierpliwości, zaangażowania, konsekwencji, ale również otwartości na samorozwój i naukę na błędach, których przecież nie sposób uniknąć.