Design thinking jako metoda planowania kariery

18.05.22
clock 4 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Gdy myślisz o zmianie pracy, masz w głowie wiele pomysłów i dużo znaków zapytania? Bardzo często czujemy, że chcielibyśmy coś zmienić, obrać inną drogę zawodową, ale brakuje nam konkretnego planu na swoją karierę. Pomóc może w tym metodologia design thinking, w której liczą się zarówno pomysły, jak i testowanie założonych rozwiązań.

Jak wynika z opracowania „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021. Perspektywa pracowników”, aż 90% ankietowanych dopuszcza możliwość dokonania przekwalifikowania, przebranżowienia, wykonywania nowych obowiązków po to, żeby otrzymać pracę. Droga rozwoju kariery zawodowej nie zawsze jest oczywista. Wiele osób dopiero z czasem uświadamia sobie, w jakim kierunku chce się rozwijać, jakie posiada umiejętności i co przynosi im największą satysfakcję. Niektórzy od razu przystępują do działania i wybierają inną drogę zawodową, inni z kolei boją się podejmować ryzyko i zmieniać raz obrany kierunek.

Jak zaplanować swoją karierę?

Do planowania kariery można zastosować metodę design thinking. Jest to podejście do tworzenia nowych produktów, usług, procesów i innowacyjnych rozwiązań polegające na zrozumieniu problemów, potrzeb użytkowników i otrzymanej informacji zwrotnej. To proces, z którego mogą korzystać zarówno pracownicy, kandydaci, jak i rekruterzy.

Metoda design thinking składa się z kilku etapów:

  • empatyzacji,
  • definiowania problemów,
  • generowania pomysłów,
  • budowania prototypów,
  • testowania.

1. Zrozum siebie oraz pracodawcę

Zacznijmy od empatyzacji. Ten etap zakłada dogłębne zrozumienie potrzeb, problemów, zachowań i motywacji użytkownika. Jest to próba wejścia w buty odbiorcy jakiejś usługi czy też produktu.

Warto zacząć od próby zrozumienia, co jest dla nas ważne i sprawia nam satysfakcję, co jest naszą mocną, a co słaba stroną. Można również spróbować wczuć się w rolę potencjalnego pracodawcy, a więc zastanowić się, jakiego kandydata może poszukiwać, jakie cechy i kompetencje kandydata mogą być dla niego istotne i jak w takim razie możemy odpowiedzieć na jego potrzeby.

2. Zdefiniuj problem

Kolejny etap to definiowanie problemu. W kontekście planowania kariery zadajmy sobie kilka pomocniczych pytań i zastanówmy się, co sprawia, że nie jesteśmy zadowoleni z wykonywanej pracy? Jaka jest przyczyna naszego wypalenia? Dlaczego czujemy się źle? Można ten etap porównać do przyglądania się sobie z dystansu. Na tym etapie nie definiuje się jeszcze rozwiązań, a jedynie identyfikuje się problem.

3. Szukaj i nie oceniaj

Po zdefiniowaniu problemu przychodzi czas na szukanie najlepszych pomysłów. Ważne, aby na tym etapie dać sobie pewną swobodę i tak jak w przypadku tradycyjnej burzy mózgów nie odrzucać i nie krytykować koncepcji, które wydają się na pierwszy rzut oka niecodzienne, ryzykowane czy też nieszablonowe. Chodzi tutaj o wygenerowanie jak największej liczby rozwiązań bez ich oceniania. Najpierw musimy uruchomić myślenie dywergencyjne, czyli myślenie rozbieżne.

4. Przygotuj prototyp

Dopiero po tym etapie można włączyć myślenie konwergencyjne, czyli zbieżne, a więc przystąpić do wyboru pomysłów, które odpowiadają na nasz problem i są wykonalne. Wybieramy koncepcje, które wydają się najlepsze. Na ich podstawie budujemy prototyp, dokonujemy wizualizacji jakiegoś rozwiązania. W odniesieniu do planowania kariery na tym etapie zasięgnijmy informacji u osób z interesującej nas branży, zbierzmy dane dotyczące danego stanowiska, skonfrontujmy nasze wyobrażenia z feedbackiem osób z danej firmy. Tym sposobem możemy przygotować solidny research i zdobyć cenne informacje.

5. Przetestuj rozwiązanie

Ostatni etap w design thinking to testowanie wybranego rozwiązania w realnym środowisku użytkownika. Jest to bardzo ważny element tej metodologii, gdyż testowanie powinno odbywać się przed wdrożeniem danego rozwiązania, a to z kolei powinno ustrzec nas przed podjęciem błędnej decyzji.

Przy planowaniu kariery zawodowej realnym testem będzie np. odbycie szkolenia z nowego obszaru lub stażu, zaangażowanie się w projekt jako wolontariusz, który związany jest z nową branżą lub stanowiskiem. Przetestowanie wybranego rozwiązania pozwoli na podjęcie decyzji, czy rzeczywiście jest to dobry pomysł i czy warto go wdrażać w życie. Testowanie pozwoli nam sprawdzić, czy dana decyzja o zmianie kierunku drogi zawodowej jest słuszna, czy rzeczywiście odpowiada naszemu wyobrażeniu i spełnia nasze oczekiwania.

Design thinking to bardzo interesujące, ale jednocześnie roztropne podejście do planowania kariery, które może pomóc w podjęciu słusznej decyzji o zmianie i dalszym rozwoju zawodowym. Wieloetapowość przygotowuje nas do zrozumienia, czy dana branża lub stanowisko są dla nas odpowiednie.

Źródło:
https://zmianazawodowa.pl/wiedza/zmiana-zycia-i-pracy/264-design-thinking-i-zmiana-zawodowa