Zaszyfrowane zwycięstwo – najlepszy projekt innowacyjny

05.01.21
clock 4 min.

Podczas wydarzenia OLX Praca, które odbyło się pod koniec minionego roku, ogłoszono wyniki konkursu „Liderzy Rekrutacji”. Firma CONTMAN w nowatorski sposób poszukiwała nowych pracowników i zwyciężyła w kategorii dotyczącej innowacyjności.

Wygrana kampania „Zaszyfrowani” była pierwszą edycją tego projektu. Promocja kampanii, w czasie której przyjmowane były zgłoszenia, trwała 14 dni. Niestety przez wybuch pandemii zawieszono rozmowy i wybranemu kandydatowi złożono ofertę dopiero po 73 dniach.

– Rekrutacja specjalisty do spraw testów była dotychczas dla nas wyzwaniem. Otrzymywaliśmy zazwyczaj bardzo dużo CV od osób z różnym doświadczeniem. Niestety poszukiwany przez nas profil nie miał 100% odzwierciedlenia w kompetencjach testerów na rynku. Potrzebowaliśmy z jednej strony kompetencji testera manualnego, z drugiej umiejętności osób, które zajmowały się wdrożeniami i potrafią rozwiązywać problemy konfiguracyjne. Dotychczas na rekrutacjach spotykaliśmy się albo z testerami manualnymi, którzy otrzymywali gotowe środowisko do przetestowania i potrzebowali wsparcia osób bardziej technicznych, albo z testerami automatyzującymi, którzy byli bardziej samodzielni, ale też drożsi i niezbyt chętni do wykonywania testów manualnych – wyjaśnia Magdalena Tuchowska, HR Manager w CONTMAN Sp. z o.o.

Etapy kampanii „Zaszyfrowani”

Podczas przebiegu kampanii skupiono się na tym, aby jak najbardziej utrudnić aplikowanie na ofertę, ponieważ założono, że dla kluczowych osób, będzie to ciekawsze i bardziej angażujące niż tradycyjne metody rekrutacyjne.

Poszukiwanym kandydatem był tropiciel błędów, osoba umiejąca szukać informacji, która nie spocznie, dopóki nie osiągnie celu.

Przebieg całego procesu rekrutacyjnego dotyczył rozwiązywania coraz trudniejszych zagadek.

Opublikowaliśmy satyryczny post w social mediach z propozycją zdobycia sekretnego hasła, które umożliwi aplikowanie na ogłoszenie. Wybraliśmy do tego celu Linkedin oraz grupy na Facebooku, w których możliwe było prowadzenie bezpośredniej dyskusji z kandydatami. W ogłoszeniach opublikowanych na serwisach z ofertami umieściliśmy pierwszą zagadkę, dzięki czemu uchroniliśmy się przed masowym napływem CV z przypadku – opisuje Magdalena Tuchowska.

CV, które wpłynęły, były tylko od osób, którym udało się odszyfrować formularz zgłoszeniowy i zaaplikować w prawidłowy sposób. Kandydaci musieli przejść przez 3-stopniową weryfikację poprzez rozwiązywanie kolejnych zagadek. Udało się to tylko tym, którzy wykazali się umiejętnością wyszukiwania informacji, czytaniem ze zrozumieniem oraz myśleniem analitycznym. Dodatkowo te osoby przeszły 30-minutową telefoniczną weryfikację, podczas której sprawdzono ich podstawową wiedzę z obszarów hardware i software.

Kolejnym etapem było spotkanie z zespołem, podczas którego kandydat, rozwiązując rozbudowaną zagadkę, mógł wykazać się bardzo specyficznymi umiejętnościami i predyspozycjami. W trakcie wykonywania zadania w każdym momencie mógł poprosić o koło ratunkowe, które nie wykluczało go z procesu. Zwrócono wówczas uwagę na podejście do rozwiązywania problemów.

Byliśmy w stanie sprawdzić takie kompetencje, jak rozwiązanie problemu braku połączenia z serwerem lokalnym, umiejętność rozumienia komunikatów konsolowych, jakość przeprowadzania testów manualnych, umiejętność dotarcia do logów aplikacji i interpretacji danych, weryfikacji postawionych hipotez oraz sprawdzanie wymagań funkcjonalnych – tłumaczy Magdalena Tuchowska.

Założenia projektu

Głównym celem kampanii rekrutacyjnej było dotarcie do określonej grupy docelowej. Firmie CONTMAN zależało na jakości aplikacji, a nie na liczbie zgłoszeń. Do udziału w kampanii zgłosiły się 43 osoby, w tym 11 kobiet. Dzięki wprowadzeniu utrudnień zmniejszyła się liczba zgłoszeń o 40%, za to ich jakość poprawiła się o 16%.

Najważniejsze założenia kampanii:

  • Wzbudzenie i podtrzymanie zainteresowania ofertą u kandydatów z określonej grupy docelowej.
  • Poprawienie jakości otrzymywanych aplikacji o co najmniej 10%.
  • Wyłonienie i zatrudnienie kandydata spełniającego 90% wymagań.

Wszystkie cele zostały zrealizowane, a wypracowany nowy model rekrutacji testerów będzie powielany przez firmę w przyszłości. Kampania trafiła do kandydatów, którzy – poza określonym zestawem kompetencji – pasują do kultury firmy i jej wartości.