W poszukiwaniu benefitu idealnego

Pracownicy nie są zadowoleni z benefitów

Ciekawe statystyki przynosi raport Sodexo „Bez maski. Potrzeby pracowników tu i teraz”. Wynika z niego, że zaledwie 6 proc. respondentów uważa aktualną ofertę benefitową swojego pracodawcy za zdecydowanie zadowalającą. 29 proc. nie potrafi jednoznacznie jej ocenić. Jednak aż 1/3 jest z obowiązującej oferty niezadowolona! Może to oznaczać zarówno, że nie jest ona dostosowana do potrzeb pracowników, jak i że nie jest ona im właściwie komunikowana. Autorzy raportu zwracają również uwagę, że satysfakcja z aktualnych form wsparcia pozapłacowego często nie jest weryfikowana i oferta nie zmienia się wraz z potrzebami pracowników. Aż 81 proc. badanych bowiem przyznało, że w ich firmach nikt nie zapytał o ich oczekiwania w tej kwestii. To ogromny błąd! Według danych ze wspomnianego raportu 4 na 10 pracowników uważa, że aktualna oferta w ich miejscu pracy nie jest wystarczająco zróżnicowana. Aż 32 proc. wskazuje, że brakuje niektórych świadczeń. Blisko 1/3 chciałaby mieć możliwość samodzielnego wyboru bądź zmiany benefitów. 

Badanie Sodexo odpowiada również na pytanie, co nie podoba się pracownikom w aktualnej ofercie benefitowej ich pracodawcy. Aż 40 proc. przepytanych twierdzi, że świadczenia pozapłacowe są za mało zróżnicowane, 32 proc. mówi, że brakuje im niektórych benefitów, 29 proc. podkreśla, że nie może zmienić lub wybrać benefitów samodzielnie, 14 proc. ma trudności z wykorzystaniem tego rodzaju świadczeń otrzymanych od pracodawcy, a 9 proc. wskazuje, że brakuje im cyfrowej alternatywy np. w postaci karty wirtualnej. 

Badani wskazali też konkretne benefity, których im brakuje, co może być ważną informacją dla wielu pracodawców. 26 proc. spośród tych, którym brakuje pewnych benefitów, chciałoby, żeby pracodawca dofinansował im rekreację np. poprzez karty sportowe, blisko ¼ narzeka na brak dodatkowych ubezpieczeń i dopłat do opieki medycznej, a co piąta osoba chciałaby mieć dofinansowane posiłki. 11 proc. badanych mówi o dodatkowych premiach świątecznych i paczkach prezentowych z okazji świąt, a 10 proc. o dodatkowych premiach finansowych. Mniej niż 10 proc. respondentów wskazało na dofinansowania rekreacji i kultury, wakacji, dojazdów do pracy (w postaci dofinansowania paliwa lub służbowego samochodu) oraz rozwoju w postaci szkoleń i kursów.

Jakich benefitów oczekują pracownicy umysłowi i fizyczni?

Autorzy badania postanowili również zbadać, jakich benefitów oczekują pracownicy fizyczni, a jakich umysłowi. I choć procenty w obu tych grupach rozkładają się różnie, to kolejność wskazywania najważniejszych świadczeń pozapłacowych jest taka sama. Na pierwszym miejscu zdecydowanie umieszczono pakiety medyczne dla pracownika i rodziny. Zrobiło to 57 proc. pracowników fizycznych i 60 proc. umysłowych. Kolejna miejsca zajęły: ubezpieczenie na życie (odpowiednio 50 i 56 proc.), dofinansowanie wypoczynku (50 i 38 proc.), karty przedpłacone, vouchery i bony (43 i 32 proc.), upominki, paczki i prezenty rzeczowe (26 i 29 proc.). Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że zdrowie i bezpieczeństwo to aspekty, wokół których skupiają się potrzeby benefitowe pracowników. W trudnych czasach, jakie mamy obecne, zatrudnionym zależy na tym, by firma wspierała ich dobrostan. – Taki sposób myślenia o świadczeniach uwidocznił się już w pandemii, a teraz jeszcze mocniej wybrzmiewa z powodu zmęczenia przedłużającym się stanem napięcia i niepokoju – czytamy w raporcie Sodexo. Jego twórcy podkreślają również, że wciąż aktualny pozostaje trend work-life balance i szukanie rozwiązań, które pozwolą zyskać dodatkowy czas, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze. Dobrym przykładem jest tu dofinansowanie wypoczynku dawniej nazywane „wczasami pod gruszą”, na które wskazuje tak wielu respondentów.

Dofinansowanie do posiłków

Zyskującym na popularności benefitem jest dofinansowanie do posiłków. W raporcie „Bez maski. Potrzeby pracowników tu i teraz” aż 80 proc. pytanych stwierdziło, że jest za regularnym dofinansowaniem posiłków przez pracodawcę. Tylko 20 proc. nie jest zainteresowanych takim rodzajem benefitu. ¾ badanych zadeklarowało, że obecnie częściej niż wcześniej szuka ofert promocyjnych na jedzenie, a aż 9 na 10 ankietowanych przyznaje, że znacząco wzrosły ich wydatki na żywienie. – To z pewnością obszar, któremu warto się przyjrzeć i objąć wsparciem. Dziś niemal 40 proc. badanych byłoby skłonnych zrezygnować z któregoś z obecnych benefitów na rzecz dofinansowania posiłków w pracy. Aż 80 proc. ankietowanych, których pracodawca dofinansowuje posiłki okazjonalnie np. wyłącznie przed świętami w formie cateringu lub uroczystego obiadu, chciałoby korzystać z dofinansowania regularnie – czytamy w raporcie.  Jego autorzy zwracają uwagę na to jak ważny jest to benefit, bo pracownik, który ma zapewnioną urozmaiconą i zdrową dietę jest bardziej wydajny, szczęśliwszy i spokojniejszy. Twórcy raportu powołują się na badania WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), z których wynika, że zdrowe i regularne posiłki poprawiają produktywność nawet o 20 proc.! – Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem kwota zwolnienia z oskładkowania dofinansowania posiłków dla pracowników wzrosła do 300 zł na pracownika miesięcznie. Dzięki temu pracodawca może zaoszczędzić na składkach ZUS 737 zł rocznie za jednego pracownika, a oszczędności pracownika wyniosą niemal 714 zł rocznie. Firma oferująca dofinansowanie posiłków 30 pracownikom zaoszczędzi ponad 23 tys. zł. W przypadku 80 pracowników będzie to już ponad 58 tys. zł. Warto też pamiętać, że karta podarunkowa, finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jako świadczenie pieniężne jest zwolniona z podatku dochodowego do kwoty 2 tys. zł na pracownika w roku podatkowym. Ponadto opłaty związane z zakupem i obsługą kart podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Benefity pozapłacowe są dziś bardzo istotnym elementem walki konkurencyjnej na trudnym rynku pracownika, dlatego warto, korzystając z nich, zadbać o optymalizacje podatkowe i wykorzystać ulgi – mówi Konrad Wanatko, dyrektor finansowy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Benefit idealny. Czy taki istnieje?

Wspomniany raport daje pracodawcom odpowiedzi na pytanie, jakie benefity warto wprowadzić, jakie w obecnej sytuacji gospodarczej kraju są najbardziej pożądane przez pracowników. Pozostaje jednak pytanie, czy istnieje benefit idealny? Taki, który zadowoli każdego zatrudnionego? Na pewno wysoko w takim rankingu znalazłoby się omawiane wcześniej dofinansowanie posiłków. 80 proc. zainteresowanych tym pracowników, to już znaczący wynik. Jeszcze kilka lat temu, przed pandemią, na pytanie o idealny benefit, zapewne należałoby odpowiedzieć, że taki nie istnieje. Obecnie jednak sytuacja finansowa sprawiła, że potrzeby żywieniowe wysuwają się na pierwszy plan i to bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, jak i zamożność pracownika.

Należy też pamiętać o coraz większym znaczeniu cyfryzacji. Coraz więcej zatrudnionych chętnie korzysta z różnego rodzaju voucherów czy kart przedpłaconych, bo nie tylko można mieć coś niejako za darmo, ale też można z takiego benefitu skorzystać na własnych warunkach, w czasie, który pracownikowi odpowiada. – Transformacja cyfrowa nie omija rynku benefitów pracowniczych, co jest naturalną odpowiedzią na zmieniające się nawyki konsumentów. 96 proc. badanych potwierdziło, że aktywnie korzysta ze smartfonu, a 85 proc. sięga po aplikacje ułatwiające płatności. Zbliżeniowe i wirtualne karty przedpłacone są zatem benefitem doskonale wpisującym się w oczekiwania odbiorców świadczeń pozapłacowych. Wiąże się to z szybkością działania, bezpieczeństwem, wygodą i swobodą płatności. Dla wielu osób argumentem w przypadku wirtualnych kart jest również ekologia – bez plastiku, papieru i transportu. Sądzę, że cyfrowość i nowoczesność będą jednym z tych kryteriów, na które coraz więcej pracowników będzie zwracać uwagę – mówi Karol Kamas, dyrektor marketingu w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Tymczasem dostęp do benefitów w formie elektronicznej ma zaledwie 1/3 badanych! 73 proc. spośród tych, którzy go nie mają, chcieliby go uzyskać. Widać więc, że na tym polu pracodawcy mają jeszcze sporo do zrobienia. 

Autorzy raporty Sodexo podsumowując wskazują kilka podstawowych cech, jakie musi mieć benefit idealny. Ich zdaniem ma być: pożądany (spełniający realne potrzeby), dostępny (prosty w użytkowaniu i zarządzaniu), elastyczny (uniwersalny i łatwy do zaadaptowania), aktualny (użyteczny tu i teraz) oraz nowoczesny (podążający za trendami i rozwojem technologicznym).

Benefity ważne dla pracowników i pracodawców

Na pierwszy rzut oka wydaje się, ze benefity są dla pracowników i tylko im przynoszą korzyść. Nic jednak bardziej mylnego. Owszem pracownik dzięki nim odczuwa satysfakcję z pracy, ma lepsze samopoczucie i zdrowie, poczucie przynależności do zintegrowanego zespołu czy satysfakcję związaną z możliwościami rozwoju. Jednak korzyści po stronie pracodawcy wcale nie jest mniej! Odpowiednio dobrane benefity mogą spowodować spadek absencji i zwiększyć efektywność zatrudnionych, pozytywnie wpływać na wizerunek marki jako pożądanego pracodawcy, czy wreszcie sprawić, że w firmie znajdzie się bardziej wykwalifikowana kadra. Dlatego twórcy omawianego raportu podkreślają, że odpowiednio dostosowane do pracowników i ich oczekiwań oraz potrzeb formy wsparcia pozapłacowego, niosą szereg obopólnych korzyści.