Z badań Hays wynika, że aktualnie najczęściej poszukiwanymi kompetencjami na rynku są umiejętności techniczne, menedżerskie/kierownicze, IT/cyfrowe oraz sprzedażowe. Firmy różnie radzą sobie z problemem niedoborów pracowników. Decydują się na zatrudnienie pracowników kontraktowych, organizowanie praktyk i staży, czy wzmacnianie marki pracodawcy na rynku. Część po prostu korzysta z zewnętrznego wsparcia w zakresie rekrutacji, czyli z agencji rekrutacyjnych. Z punktu widzenia pracownika jest to dość dogodna sytuacja, żeby zrobić rewizję swoich celów zawodowych i ewentualnie przebranżowić się.

Według Głównego Urzędu Statystycznego najlepiej opłacaną w 2019 roku (w pierwszym kwartale) branżą (w sektorze prywatnym) była informacja i komunikacja. Średnia płaca brutto wyniosła w niej 8901,42 zł [1]. Informacja ta nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę fakt, że od paru lat nowe technologie szybko się rozwijają, przez co pracodawcy mają problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Stąd też płace w tym sektorze rosną z roku na rok. Jednak dane przygotowane przez No Fluff Jobs wykazują, że dynamika i kierunek zmian zależy od specjalizacji, technologii, doświadczenia i miejsca zamieszkania kandydata.

Sytuacja wygląda dobrze również w branży związanej z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (7245,89 zł brutto) oraz z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (7806,12 zł brutto). Wymienione w raporcie GUS branże są jedynie potwierdzeniem tego, że kompetencje techniczne są bardzo cenione na rynku.

Statystycznie, najgorzej opłacanymi pracownikami są przedstawiciele grupy administrowanie i działalność wspierająca. W tym przypadku średnie wynagrodzenie wynosi nieco ponad 3700 zł brutto [2]. Poza kilkoma przypadkami, istnieje jednak możliwość osiągnięcia satysfakcjonujących zarobków w niemal każdej branży. Zależy to głównie od doświadczenia i kompetencji kandydata oraz aktualnej sytuacji w firmie, w której jest zatrudniony. Branża IT nie jest jedyną, w której obserwujemy aktualnie wzrost. Wśród rozwijających się sektorów należy wymienić branże: produkcyjną, budowlaną, farmaceutyczną, finansową i ubezpieczeniową [3].

Polacy w średnich i dużych firmach zarabiają przeciętnie około 5100 zł brutto. Oznacza to, że na przestrzeni roku nastąpił wzrost o 6,6%. Znając te liczby warto się zastanowić, czy posiadane przez nas kompetencje są odpowiednio opłacane przez aktualnego pracodawcę oraz czy mogę liczyć na dalszy rozwój w danej branży.

Za to jakich branż najlepiej unikaĆ? Tego dowiesz się w jednym z kolejnych artykułów:
https://praca.olx.pl/pracownik/post/jakich-zawodow-lepiej-unikac-perspektywy-na-najblizsze-lata