Umiejętności i zawody przyszłości

08.12.20
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Pandemia stała się katalizatorem zmian i nowych tendencji w HR. Transformacji ulegają nie tylko warunki pracy, lecz także oczekiwania względem pracownika, kandydata i szefa. Jakie umiejętności będą cenione w przyszłości i jakie zawody zyskają na znaczeniu?

W trakcie pandemii obserwujemy różne zjawiska i tendencje w obszarze HR. W jej wyniku wiele przedsiębiorstw otworzyło się na nowe rozwiązania zarówno od stron organizacyjnej, strategicznej, jak i technologicznej. Zmiany na rynku powodują, że przedsiębiorstwa muszą redefiniować swój system wartości i kulturę organizacyjną. Obecnie liczą się przede wszystkim elastyczność, zwinność organizacji, partnerstwo w biznesie i adaptacja do zmian.

Redefinicja potrzeb

W raporcie „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” przygotowanym przesz OLX Praca znajdziemy wyniki badań, które zostały przeprowadzone we wrześniu i październiku bieżącego roku, przy współpracy z zespołem badawczym ARC Rynek i Opinia, w którym zapytano 302 pracodawców m.in. o to, jakie zjawiska przybiorą na sile i będą się rozwijać na rynku pracy po pandemii? Dla większości z nich tendencją, która się będzie rozwijać, będzie cyfryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów. W drugiej kolejności respondenci wskazali na rozwój adaptacyjności przedsiębiorstw, w kolejnej natomiast na tworzenie warunków do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Aż 77% uważa, że po pandemii będzie można liczyć na rozwój pracy zdalnej i zwiększenie elastyczności związanej z miejscem i godzinami pracy. Nadążanie za zmianami będzie wymagać od przedsiębiorstw posiadania odpowiedniego zespołu ludzi. Kształtująca się na naszych oczach przyszłość będzie wpływać na oczekiwania względem pracowników. Jak zatem będzie wyglądać sylwetka idealnego pracownika?

Umiejętności przyszłego pracownika

Według badanych pracodawców na pewno jedną z bardziej cenionych kompetencji pracowniczych po pandemii będzie umiejętność współpracy oraz odporność na stres. Rzeczywistość, która wymaga szybkich reakcji na zmiany, będzie przyczyniać się do pracy w atmosferze podwyższonego stresu. Z kolei możliwość pracy zdalnej, wdrożenie elastycznych godzin pracy będą wymagały umiejętności efektywnego zarządzania czasem.

Jedną z bardziej cenionych kompetencji pracowniczych po pandemii będzie umiejętność współpracy oraz odporność na stres.

Inną kompetencją, na którą wskazali pracodawcy, jest chęć ciągłego rozwoju. Ta kompetencja będzie niezwykle istotna ze względu na szybki rozwój technologii, nowych rozwiązań i tym samym szybko zmieniających się potrzeb na rynku. Pracownicy, którzy chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje, będą niezwykle cenni dla organizacji.

Dodatkowo konieczność dostosowywania się do zmian będzie wymagać od pracowników kreatywności, umiejętności komunikacyjnych oraz oczywiście zdolności adaptacyjnych. Rozwój pracy zdalnej wzmocni także konieczność posiadania umiejętności pracy z nowymi technologiami, jak również bycia wszechstronnym i transdyscyplinarnym. Co ciekawe firmy biorące udział w badaniu dopiero na samym końcu listy cenionych umiejętności wskazały na kompetencje z obszaru nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Widzimy więc, że pracownik przyszłości to przede wszystkim osoba o wysoko rozwiniętych kompetencjach miękkich, zorientowana na rozwiązywanie problemów, niezależna w myśleniu, charakteryzująca się wyobraźnią i otwarta na nowe technologie.

Kompetencje lidera przyszłości

Oczekiwania pracodawców względem pracowników to jedno, ale w przyszłości można liczyć również na zmianę oczekiwań pracowników względem kompetencji menedżerów i szefów. Według danych z raportu lider przyszłości będzie charakteryzować się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi, przywódczymi, ale też partnerskimi. Pracownicy będą szukać w swoim szefie nie tylko cech przewodnika, mentora, autorytetu czy bohatera, lecz także partnera, który będzie ich inspirował i motywował do pracy poprzez swoje działania.

Idealnym menedżerem będzie więc osoba, która będzie umiała słuchać i reagować na komunikowane potrzeby, która będzie potrafiła prowadzić merytoryczną wymianę zdań, być w dialogu z pracownikami bez powodowania przy tym konfliktów interpersonalnych. Ważną umiejętnością będzie też oddawanie autonomii pracownikom w ich funkcjonowaniu, a także zarządzanie zespołami rozproszonymi. Pracownicy mogą też oczekiwać od swojego przełożonego nieszablonowego myślenia, odwagi względem eksperymentowania, a także – i może najważniejsze – zaufania do zespołu.

Jakie profesje zyskają na wartości

Zdaniem badanych pracodawców rzeczywistość po pandemii z pewnością przyniesie wzrost znaczenia zwodów związanych z tworzeniem i obsługą rozwiązań IT, a więc: testowanie, programowanie i obsługa narzędzi informatycznych. Takie przekonanie jest konsekwencją przeświadczenia, że przyszłość będzie zdominowana przez technologię.

Innym przekonaniem wynikającym z obserwacji luki na rynku, która pojawiła się jeszcze przed wybuchem pandemii, jest wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników i rzemieślników, czyli absolwentów szkół zawodowych.

W raporcie „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” oprócz wypowiedzi pracodawców biorących udział w badaniu znajdziemy również wypowiedzi zespołu sprzedażowego OLX i ich klientów dotyczące ich obserwacji względem wzrostu znaczenia niektórych profesji. Z ich doświadczeń wynika, że już teraz jest większe zainteresowanie stanowiskami z branż e-commerce, szeroko pojętych analiz big data – wcześniej niszowe teraz wzrostowe, e-mobility, na specjalistów z obszaru IT, na stanowiska związane z BHP, stanowiska business intelligence, ale również na specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii, zaczynając od monterów, instalatorów, przedstawicieli handlowych, a kończąc na inżynierach.

Pandemia niewątpliwie już teraz kreuje przyszłość i pokazuje, że jedyne, czego można być pewnym, to zmiana. Za sprawą rozwoju technologii, wzrostu znaczenia pracy zdalnej, a co za tym idzie elastycznych form zatrudnienia i czasu pracy zmieni się zapotrzebowanie na specjalizacje i umiejętności.