Transformacja cyfrowa – priorytet dla pracodawców

17.02.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Pandemia stała się katalizatorem transformacji cyfrowej w Polsce. Tym samym przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na wyspecjalizowanych przedstawicieli branży IT. Jaką ewolucję cyfrową przeszły w ostatnim czasie przedsiębiorstwa i czego można się spodziewać w nadchodzącej przyszłości?

Jeszcze przed pojawieniem się COVID-19 można było obserwować coraz większy postęp technologii cyfrowej. Już wtedy zmianom zaczęły ulegać oczekiwania i wymagania konsumentów. Coraz większe znaczenie zaczęła odgrywać szybkość obsługi, jakość, dopasowanie i personalizacja.

Cyfryzacja przed pandemią

Jeszcze przed pandemią tj. w marcu 2020 r. firma Deloitte opublikowała wyniki pierwszej edycji badania o skali i poziomie przemysłu w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., a jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak polskie organizacje planują inwestować w transformację cyfrową? Gdzie i jak mają zamiar wykorzystywać innowacyjne technologie oraz jakie są główne wyzwania stojące przed firmami, które chcą przekształcić się w prawdziwie cyfrowe organizacje?

Już w tamtym okresie 25% przedsiębiorców było przekonanych, że inwestycje w transformację cyfrową i powiązane technologie znacznie się zwiększą. Jako główne motywatory napędzające zmiany i innowacje w polskim przemyśle respondenci wskazali na działalność operacyjną 75%, technologie 48% oraz ludzi 43%. Z kolei na pytanie dotyczące czynników napędzających transformację cyfrową, badani wskazali na pierwszym miejscu: wymagania klientów, potrzebę zwiększania efektywności, presję ze strony konkurencji jak i wewnętrzną strategię. Na tamten moment jedynie 20% badanych polskich przedsiębiorstw dysponowało technologią cyfrową pozwalającą na wykorzystanie danych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Co zmieniła pandemia?

Tak sytuacja wyglądała przed wybuchem pandemii. Konieczność szybkiej transformacji wielu przedsiębiorstw i przeniesienia działalności z formy stacjonarnej do online, reorganizacji pracy przyczyniły się do wzrostu znaczenia specjalizacji z zakresu IT.

Zdaniem 82% pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu „Prognozy przyszłości – OLX Praca Know How 2021” najważniejszymi zjawiskami, jakie będą się rozwijać w nadchodzących latach będą: cyfryzacja i automatyzacja procesów, rozwój adaptacyjności przedsiębiorstw oraz tworzenie warunków do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Wynikową tych zjawisk będzie wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszaru IT czy e-commerce. Takie tendencje już teraz mają miejsce, co dostrzega zespół sprzedaży OLX:

Spory nacisk kładziony jest na stanowiska związane z e-commerce, z BHP, ale również na stanowiska związane z business intelligence. Poszukiwani są specjaliści z obszaru IT czy developerzy aplikacji.

Brakuje specjalistów IT

Rozwojowi nowych technologii i cyfryzacji towarzyszyć będzie jeszcze jedno zjawisko, a więc wzrost trudności w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów. Jak wskazują eksperci w raporcie „Prognozy przyszłości – OLX Praca Know How 2021”, znaczenie branży IT będzie rosło, a wraz z nim zapotrzebowanie na specjalistów. Szybki wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowanych przedstawicieli branży IT – programistów, testerów, developerów, programistów sztucznej inteligencji, trackerów dźwiękowych, architektów bazodanowych, przez najbliższe kilka lat będzie trudny do pokrycia. Praca zdalna i przestawienie się firm na rozwiązania online pogłębiły zapotrzebowanie na takich specjalistów.

Reskilling jako antidotum

Odpowiedzią na to zjawisko jest i prawdopodobnie nadal będzie otwartość firm z obszaru IT. Na czym ona polega? Jest to przede wszystkim gotowość do zatrudniania osób o wysokim potencjale, które nie posiadają jeszcze doświadczenia lub wykształcenia w danym obszarze, ale ich umiejętności, łatwość przyswajania nowej wiedzy determinuje decyzje o opłacalności inwestycji w takiego pracownika. Otwartość na reskilling sektora IT dostrzegają sami kandydaci, którzy chętnie zapisują się do szkół kodowania. Bootcampy, szkolenia programistyczne cieszą się ogromnym powodzeniem, gdyż dają szansę na zmianę specjalizacji i nadzieję na lepsze warunki pracy oraz wyższe zarobki.

Współpraca globalnie

Praca zdalna daje możliwość zatrudniania i współpracy ludźmi z odległych lokalizacji. Pojawi się też większa otwartość na współpracę z freelancerami, specjalistami spoza granic państwa, przez co wzrośnie dostępność fachowców w danym obszarze. Według raportu „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” dopiero w dalszej przyszłości w obszarze IT możliwy będzie spadek zapotrzebowania na programistów zajmujących się prostymi kodami, gdyż ich funkcje będą mogły przejąć programy kodujące.

Dostrzeganie rosnącej roli technologii, mechanizacji i automatyzacji wpływa również na zmianę w postrzeganiu kompetencji pracowniczych. Jak przyznają sami pracodawcy. Będą wyraźne przesunięcia między stanowiskami – bardziej potrzebne będą osoby kreujące nowe narzędzia, mniej – wykonujące proste, powtarzalne czynności. Dla pracodawców zrozumiałe jest to, że w przyszłości, wraz z rozwojem cyfryzacji będzie zmieniać się struktura rynku pracy i jego potrzeby, dlatego warto pamiętać, że zawsze, gdy pojawia się nowa technologia, potrzebne są nowe stanowiska i zawody.