Czym zajmuje się tłumacz ukraińskiego?

Tłumacz języka ukraińskiego może mieć bardzo różny zakres zadań. Może tłumaczyć język mówiony – wypowiedzi na żywo, rozmowy, konferencje. Tego typu tłumaczenia dzielą się na symultaniczne i konsekutywne. Te pierwsze polegają na tłumaczeniu słów osoby tłumaczonej w trakcie jej mówienia np. do ucha innej osoby lub ze specjalnego pomieszczenia, do mikrofonu. Drugi typ polega na tłumaczeniu wypowiedzi w ich przerwach lub po zakończeniu jakiegoś fragmentu wypowiedzi. 

Inną formą jest tłumaczenie języka pisanego. Tłumacz języka ukraińskiego może być autorem przekładu książki z lub na język ukraiński. W tej sytuacji do umiejętności posługiwania się językiem dochodzi zdolność odpowiedniego oddania stylu, klimatu i tempa opowieści zawartych w oryginale. Tłumacz ukraińskiego, który umie dobrze i sprawnie przetłumaczyć dokument, pismo czy instrukcję obsługi niekoniecznie równie dobrze poradzi sobie z tłumaczeniem książki. 

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać tłumaczem języka ukraińskiego?

W przypadku tłumaczeń polsko-ukraińskich podstawowym wymaganiem jest bardzo dobra znajomość obu tych języków. Zazwyczaj od tłumaczy wymaga się znajomości na poziomie C1 lub C2 stosując klasyfikację znajomości języka obcego stosowaną przez Radę Europy. W tym przypadku wtórne jest to, czy to język polski, czy ukraiński jest językiem ojczystym. 

Jak zacząć? Szlifować znajomość języka i ćwiczyć. Praktyka w tłumaczeniu, szczególnie przy tłumaczeniach języka mówionego, ma bardzo duże znaczenie. 

Dobrym pomysłem jest stawianie pierwszych kroków w ramach wolontariatu pracy z ukraińskimi uchodźcami czy w organizacjach pozarządowych wspierających ofiary wojny. Ułatwione zadanie w rozpoczęciu pracy tłumacza języka ukraińskiego mają z pewnością absolwenci odpowiednich kierunków studiów: lingwistyki stosowanej z językiem ukraińskim czy filologii ukraińskiej. Takimi tłumaczeniami może też się zajmować osoba, która ukończyła filologię polską, a język ukraiński jest jej pierwszym językiem. 

Gdzie można znaleźć pracę jako tłumaczy ukraińskiego?

Tłumacz ukraińskiego może znaleźć pracę przy tłumaczeniach dokumentów, pomocy w legalizacji pobytu i pracy w Polsce, tłumaczeniu dokumentacji. Czy w wielu organizacjach, gdzie zatrudniana jest duża liczba pracowników zza naszej wschodniej granicy. 

Tłumaczone na język ukraiński są coraz częściej filmy i seriale na platformach Vod – video on demand. Część reklam telewizyjnych i nie tylko tłumaczona jest na język ukraiński np. w przypadku reklam telewizyjnych, podczas ich wyświetlania można zobaczyć ukraińskie napisy. Ze względu na dużą liczbę Ukraińców i Ukrainek w Polsce coraz więcej firm również przystosowuje ofertę dla tej grupy. Również organizacje pozarządowe rozszerzają swoje działania o wsparcie uchodźców z Ukrainy. 

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jednak nie wszystkie dokumenty mogą być przetłumaczone przez każdego tłumacza języka ukraińskiego. Dokumenty takie jak akty administracyjne, umowy, statuty, świadectwa czy wiele innych potrzebnych w sądach, czy urzędach mogą zostać przetłumaczone jedynie przez tłumacza przysięgłego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba mieć ukończone studia wyższe w zakresie języków lub odpowiednie studia podyplomowe. Trzeba spełnić również kilka innych warunków: być obywatelem Polski, UE lub krajów EFTA, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, znać język polski, zdać egzamin z tłumaczenia z języka obcego na polski i odwrotnie. Nie można też być karanym za umyślne przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. 

Jakie cechy powinien posiadać tłumacz ukraińskiego?

W zależności od rodzaju tłumaczenia mogą przydać się inne umiejętności. W trakcie tłumaczenia wypowiedzi w czasie rzeczywistym przydatna będzie umiejętność skupienia, jasnego formułowania myśli i refleks. Sposób mówienia i dykcja również ma znaczenia. Ta forma tłumaczenia jest niezwykle wymagająca od osoby tłumaczącej. 

W przypadku tłumaczenia pisemnego to dokładność i precyzja mogą okazać się najcenniejsze. Innych umiejętności wymaga przekład literacki, który wymaga umiejętności zarówno tłumacza, jak i pisarza, innych praca tłumacza przysięgłego. Dostosowanie języka i stylu jest niezwykle ważne, aby oddać ducha i treść tłumaczonego tekstu. Ważne jest też, szczególnie przy dłuższych tekstach, umiejętność dobrej organizacji czasu i rozkładania pracy na etapy. 

Tłumacz ukraińskiego może też się wyspecjalizować w jakiejś tematyce np. medycznej, edukacyjnej, biznesowej. Wtedy warto, aby poza znajomością odpowiedniego słownictwa, miał podstawową wiedzę z tematyki, w której się wyspecjalizował. Jak zacząć? Z pewnością czytanie literatury fachowej, słuchanie podcastów, czy kanałów na Youtube z danej tematyki będzie pomocne. 

Pomocna może być nie tylko znajomość języka, ale też kultury i kontekstów w danym kraju. Szczególne znaczenie ma to w tekstach kultury, gdzie różne sformułowania, idiomy czy porównania mogą w danym języku nabierać innego znaczenia. Język jest żywy 

Tłumacz języka ukraińskiego: zarobki. Ile zarabia tłumacz ukraińskiego?

Wiele zależy od doświadczenia, specjalizacji i poziomu wykształcenia tłumacza. Na inne zarobki może liczyć tłumacz pracujący dla organizacji pozarządowej, na inne tłumacz języka biznesowego. Znaczenie ma też forma zatrudnienia czy współpracy. Inaczej zarabia tłumacz zatrudniony np. w biurze tłumaczeniowym na etacie, inaczej freelancer, który sam decyduje, ile zleceń bierze. Według danych portalu wynagrodzenia.pl połowa tłumaczy z języka ukraińskiego zarabia od 4 440 do 7 690 zł brutto. 25% tłumaczy z języka ukraińskiego na polski zarabia więcej.