Szczepienia w firmach

18.05.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Program szczepień w ostatnich tygodniach nabrał szybkiego tempa. W proces ten zaangażowane zostały również zakłady pracy. Wiele z nich deklaruje chęć wzięcia udziału w procesie szczepień przeciw COVID-19 i wsparcia walki z pandemią. Na jakich zasadach obowiązuje możliwość szczepień w zakładach pracy?

Pracodawcy zatrudniający dużą liczbę pracowników mogą w znaczący sposób przyczynić się do przyspieszenia procesu szczepień i tym samym walki z pandemią. Czwartego maja ruszyła rejestracja do programu szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Jak pokazują dane rządowe, pracodawców, którzy są zainteresowani takim rozwiązaniem, nie brakuje. Zgodnie z informacją podaną przez pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień blisko 700 firm zgłosiło się do programu szczepień w zakładach pracy, co daje ponad 600 tysięcy zaszczepionych pracowników.

Te liczby z pewnością napawają optymizmem, ale co pracodawcy muszą zrobić, aby dołączyć do programu szczepień i czy wszystkie zakłady pracy mogą zostać do niego zakwalifikowane?

Kto może być szczepiony?

Zacznijmy od tego, że podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić zakład pracy, aby móc zorganizować szczepienia pracowników, jest zgromadzenie i zgłoszenie 300 osób, które chcą zostać zaszczepione. Należy tutaj dodać, że zakład pracy może zgłosić nie tylko swoich pracowników, ale również członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, osoby współpracujące, czyli takie, które są zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, studentów, którzy ukończyli 18. rok życia (zgłasza szkoła wyższa), członków rodzin wyżej wymienionych osób.

Jak zgłosić firmę?

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego firma, która chce zorganizować szczepienia, musi w pierwszej kolejności nawiązać współpracę z istniejącym już punktem szczepień, a ten musi wyrazić zgodę na zorganizowanie szczepień dla pracowników. Dodatkowo należy pamiętać, że z wybranym PWDL (Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą) jeszcze przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego należy uzgodnić całą logistykę wykonywania szczepień, a więc miejsce szczepień i sposób jego przygotowania.

Kiedy dany zakład pracy nawiąże taką współpracę i ustali szczegóły przedsięwzięcia, musi on wysłać zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rcb/szczepieniawpracy.

W formularzu pracodawca podaje liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL. Następnie, kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wystawi ofertę dla wskazanego PWDL (kolejność zależna jest od daty wysłania formularza i dostępności szczepionek).

Pracodawca odpowiada również za pokrycie ewentualnych, dodatkowych kosztów, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień.

Po stronie PWDL natomiast pozostaje organizacja niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień, czyli:

  • wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi,
  • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizacja zespołów szczepiących,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
  • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS,
  • odpowiednie przechowywanie szczepionek,
  • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
  • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
  • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
  • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

Urlop na szczepienie?

Planując proces szczepień, warto również pamiętać i zastanowić się nad terminem. Rekomendowane dni wykonywania szczepień to: sobota, niedziela i poniedziałek. Po szczepionce pracownicy mogą odczuwać skutki uboczne i nie być zdolni do pracy.

Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy oczywiście tylko od woli pracodawcy.

Planując jednak cały proces i logistykę, warto mieć ten aspekt na uwadze. Pomimo wyzwań, które stawia organizacja procesu szczepień, z pewnością jest to przedsięwzięcie warte podjęcia wysiłku, ponieważ może ono zakładowi pracy przynieść wymierne korzyści.

Korzyści dla firm

Zaangażowanie firm w proces szczepień jest nie tylko ważne z punktu widzenia hamowania dalszego rozwoju pandemii, ale również ma ogromny wpływ na ich płynne funkcjonowanie, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy. Dla pracodawców zaszczepiona kadra to mniejsze ryzyko absencji pracowniczych i problemów z reorganizacją pracy, to również zachowanie ciągłości pracy i produkcji.

Możliwość szczepień w zakładzie pracy jest też korzystna i wygodna dla pracowników, szczególnie dla tych, którzy mieszkają w miejscowościach, w których nie ma punktów szczepień. W takiej sytuacji pracownicy zmuszeni byliby dojechać do innej, większej miejscowości i ponieść dodatkowe koszty, a tak nie muszą się martwić o logistykę i mają zapewniony łatwy dostęp do szczepienia.

Szczepienie poza siedzibą firmy

Niektóre firmy proces szczepień swoich pracowników organizują w inny sposób.

W kwestii szczepień podjęliśmy współpracę z jednym z prywatnych szpitali. Szczepienia były dobrowolne. Każdy pracownik mógł się zgłosić, niezależnie od formy zatrudnienia. Łącznie na szczepienie zdecydowało się 462 pracowników Grupy OLX w Polsce. Podanie pierwszej dawki odbyło się na terenie szpitala w Poznaniu. Pracownikom spoza Poznania zwracaliśmy koszty podróży do punktu szczepień, a cała akcja przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Drugą dawką wszystkie zgłoszone osoby będą zaszczepione do końca czerwca – opisuje Monika Mura, Administration Manager w OLX.

Zaangażowanie firm w proces szczepień przynosi obopólne korzyści dla pracodawców i pracowników, a także niesie niezwykle ważny wkład w walkę z koronawirusem i wpływa na powrót do normalności.