Sytuacja pandemiczna oraz prognozy przyszłości – perspektywa pracowników w badaniu OLX

20.01.21
clock 1 min.

Aż 60% ankietowanych pracujących zdalnie chciałoby w przyszłości wykonywać swoje obowiązki zawodowe częściowo w domu, a częściowo w biurze – wynika z badań przeprowadzonych przez OLX Praca, w których zapytano pracowników o ich refleksje dotyczące rynku pracy podczas trwającej pandemii koronawirusa oraz o nadchodzącą przyszłość.

W grudniu opublikowany został obszerny raport „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021”. Poniżej prezentujemy dodatek do raportu zawierający wyniki badania zrealizowanego we współpracy z zespołem badawczym – ARC Rynek i Opinia. Pracownicy odpowiadali na pytania związane z sytuacją na rynku pracy po wprowadzeniu pandemii, oceną podejmowanych decyzji, a także z identyfikacją trendów w zakresie HR.

Szczegółowe opracowanie poniżej do pobrania.

Perspektywa pracowników Prognozy przyszłości  OLX Praca Know How 2021

Perspektywa pracowników. Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021

Ankietowani oceniali m.in. podejście swoich pracodawców dotyczące komunikacji z nimi i przejścia na tryb pracy zdalnej. Przedstawiali swój stosunek do trybu home office, wymieniali jego wady i zalety oraz problemy, z jakimi borykali się podczas ostatniego roku. Większość z nich uznało, że możliwość pracy z domu zyska na znaczeniu po uspokojeniu się sytuacji na świecie i pracodawcy oraz pracownicy będą nadal korzystać z tego rozwiązania.