Sytuacja na rynku oczami pracowników

20.01.20
clock 4 min.
Sabina Borejsza-Wysocka Sabina Borejsza-Wysocka

Ostatnie lata sprzyjają pracownikom – stosunkowo łatwo znaleźć nowe zatrudnienie, a w niektórych branżach można nawet przebierać w ofertach. Jednak osoby uczestniczące w badaniu Randstad „Monitor Rynku Pracy” uważają, że dobra sytuacja na rynku ulegnie zmianie w 2020 roku.

To był dobry rok z punktu widzenia pracowników. Około 20% respondentów uczestniczących w badaniach przeprowadzonych przez Randstad zmieniło w przeciągu ostatnich 6 miesięcy pracę (badania były prowadzone w IV kwartale 2019). Nieco mniej osób awansowało, bądź zmieniło stanowisko u swojego aktualnego pracodawcy. Najczęściej do migracji między firmami dochodziło w takich branżach, jak: handel i naprawa pojazdów (29%), usługi (24%) oraz ex aequo – w transporcie i logistyce, budownictwie, hotelarstwie i gastronomii (22%). W zmianach stanowiskowych u tego samego pracodawcy przodowały branża przemysłowa, telekomunikacja i IT oraz hotelarstwo i gastronomia.

Dlaczego chcę zmienić pracę?

Wiele na temat potrzeb pracowników mówią powody, ze względu na które decydują się na zmianę pracodawcy. Najwięcej badanych uznało, że główną przyczyną była chęć rozwoju zawodowego (46%). Tego rodzaju odpowiedź pokazuje, jak ważne jest dawanie możliwości podnoszenia kompetencji w ramach obowiązków zawodowych bądź programów rozwojowych. Wsparcie pracowników w rozwoju kompetencji dotychczas stanowiło benefit. Staje się to jednak wymogiem nowych pokoleń pracowników.

Kolejnym czynnikiem, który był wśród pracowników wymieniany jako decydujący w przypadku zmiany pracy, jest wynagrodzenie (43%). Płace w zeszłym roku w wielu branżach wzrosły, o czym można przeczytać w artykule. Zmiana miejsca zatrudnienia jest często najłatwiejszym sposobem na podniesienie poziomu swojego wynagrodzenia. Trzecim, dość popularnym czynnikiem, wpływającym na decyzje osób rozważających ofertę konkurencji, była korzystniejsza forma zatrudnienia w nowej firmie. Mimo panującej wielości umów na rynku, pracownicy wciąż preferują tradycyjną umowę o pracę, która daje im znacznie więcej przywilejów niż inne formy zatrudnienia.

Ile czasu będę musiał poświęcić na zmianę pracy?

Sporo mówi się o tym, że pracownicy coraz częściej zmieniają pracę. 30% respondentów zadeklarowało, że pracuje maksymalnie rok u aktualnego pracodawcy, co może być potwierdzeniem tej tezy. Jednak 38% badanych pracowało w aktualnej firmie więcej niż 5 lat (w tym 14% powyżej 15 lat). Ten wynik napawa optymizmem. Istnieje tendencja dotycząca tego, że częsta zmiana zatrudnienia jest kwestią pokoleniową, charakterystyką młodych pracowników.

W 2019 r. średni czas szukania nowej pracy wyniósł 2,4 miesiąca.

Najmniej czasu na poszukiwaniu nowej pracy spędzają osoby w wieku 18–29 (2,1 miesiąca). Czynników takiego zjawiska może być kilka – preferowanie przez pracodawców młodych kandydatów, mniejsze oczekiwania względem zatrudnienia wśród osób z mniejszym doświadczeniem oraz aplikowanie na mniej specjalistyczne stanowiska (co wiąże się z większą liczbą ofert pracy).

Zmiana pracy? Czemu nie!

Co ciekawe, aż 45% badanych rozważa zmianę pracy i rozgląda się za ofertami, a 10% aktywnie poszukuje nowej pracy. Zmianę zatrudnienia najczęściej planują pracownicy transportu i logistyki (15%), handlu i naprawy samochodów (14%) oraz finansów i ubezpieczeń (14%). Jednocześnie najczęściej pojawiającymi się ogłoszeniami na OLX Praca w 2019 roku były oferty na stanowiska kierowcy (z branży transportu i logistyki), co może wskazywać na wysoką rotację w branży.

Prawie 3/4 respondentów twierdzi, że będzie coraz trudniej utrzymać pracę, jeśli dojdzie do spowolnienia gospodarczego.

Mimo że znaczna większość pracowników czuje się bezpiecznie w swojej pracy, większość z nas spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej (46%), co według badanych przełoży się na sytuację firmy. Blisko 3/4 respondentów twierdzi, że będzie coraz trudniej utrzymać pracę, jeśli dojdzie do spowolnienia gospodarczego, a 1/3 osób badanych obawia się redukcji zatrudnienia. Podobny odsetek obawia się obniżki wynagrodzenia. Dlatego aż 1/3 osób obawiających się recesji planuje podjąć dodatkowe działania, żeby uatrakcyjnić swój profil zawodowy.