Staże antidotum na brak pracowników

15.11.19
clock 3 min.
Sabina Borejsza-Wysocka Sabina Borejsza-Wysocka

Jeszcze parę lat temu młode osoby, chcące wykorzystać czas wakacyjny, wybierały pomiędzy bezpłatnymi praktykami a płatną pracą dorywczą. Dzisiaj nie muszą podejmować tego rodzaju decyzji. Coraz więcej firm decyduje się na zorganizowanie płatnych staży.

Realizowanie programów płatnych staży wiąże się ze sporymi kosztami. Wymagają one podjęcia działań promocyjnych, zaangażowania pracowników w kształcenie stażystów, zarezerwowania określonych kwot na wynagrodzenie dla studentów.

Mimo że koszty te są znaczące, firmy decydują się na wsparcie edukacji młodych osób. Często głównym argumentem za wdrożeniem programu są potrzeby wynikające z długoterminowych celów firmy. Niż demograficzny, niewystarczające kompetencje czy istnienie dużej konkurencji są kilkoma z wielu wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiejsi pracodawcy.

Działy HR, które chciałyby wyjść naprzeciw stawianym im wymaganiom i podjąć się realizacji programu stażowego, powinny odpowiednio przygotować się do spotkania z decydentami, którzy określają budżet tego typu działania. Poniżej można znaleźć argumenty, które przemawiają za inwestowaniem w potencjalnych pracowników:

  • Jest to szansa na edukowanie młodych w zakresie kompetencji, które są potrzebne w firmie. Dzięki temu można liczyć, że jeśli pozostaną w firmie bądź wrócą w przyszłości, będą odpowiednio przygotowani do realizacji swoich obowiązków i będą pracować w pełni efektywnie.
  • Programy stażowe zwiększają rozpoznawalność marki wśród studentów i absolwentów, co może przełożyć się zarówno na wyniki rekrutacyjne, jak i sprzedażowe przedsiębiorstwa.
  • Pracownicy firm, dzięki wspieraniu stażystów, nabywają kompetencji przekazywania wiedzy. Może to być dla nich szansa na eksperymentowanie z różnymi narzędziami i metodami wspierania w rozwoju i wypracowanie umiejętności liderskich. Jest to szczególnie ciekawe rozwiązanie dla osób, które planują awans pionowy w strukturach firmy. Co więcej, przygotowanie stażysty do realizowania niektórych z obowiązków może spowodować, że pracownicy zostaną odciążeni z prostych, ale często czasochłonnych zadań.
  • Czynnikiem decydującym jest jednak szansa na podjęcie długoterminowej współpracy – według danych mBanku aż 70% stażystów decyduje się na pozostanie dłużej w ich organizacji. Jeśli firma planuje zatrudnienie pracowników, realizowanie staży jest szansą na wyłonienie najzdolniejszych osób, które podejmą stałą współpracę z przedsiębiorstwem.

Realizacja powyższych celów programu stażowego będzie możliwa, jeśli dostosuje się go do potrzeb dzisiejszych studentów, jak i ich możliwości czasowych. Dlatego warto pamiętać o tym, że stażysta powinien mieć poczucie rozwoju. Żeby było to możliwe, powinien być przypisany do realizowania określonych obowiązków, za które będzie odpowiedzialny. Co więcej, wszystkie osoby zaangażowane w proces muszą być przygotowane do jego realizacji. Do stażysty powinien być przydzielony opiekun wspierający jego wdrożenie.

Warto również zaangażować w program osoby z wyższych stanowisk. Jest to sposób na zainspirowanie stażystów i ukazanie pracownikom, że jest to program, który ma duże znaczenie z punktu widzenia celów firmy. Część firm decyduje się na przygotowanie przewodnika z podstawowymi informacjami i wsparcie studentów, jeśli uczestnictwo w programie wymaga przeprowadzki. Dobrą praktyką jest także gromadzenie feedbacku na temat programu. Dzięki temu będzie on mógł być lepiej dostosowany do potrzeb uczestników