Specjaliści od cyberbezpieczeństwa

11.08.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Rozwój pracy zdalnej i konieczność przeniesienia działalności na formę online otworzyło przed firmami kolejne spektrum zagrożeń cybernetycznych. Nowe okoliczności rodzą nowe potrzeby, dlatego na rynku pracy można spotkać coraz więcej ogłoszeń o pracę w tej specjalizacji. Swoją ofertę do nowych potrzeb dostosowują również polskie uniwersytety, które oferują kierunki związane z cyberbezpieczeństwem.

Rok 2020 przyniósł firmom wiele wyzwań. Z jednej strony musiały dostosować organizację pracy do nowych warunków i w wielu przypadkach firmy zdecydowały się całkowicie lub częściowo przejść z formy stacjonarnej na zdalną. Z drugiej strony taka decyzja przyczyniła się do konieczności położenia nacisku na bezpieczeństwo danych i ochrony przed cyberatakami.

Zagrożenia związane z cyberatakami

Z raportu „Barometr Cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm” przygotowanego przez firmę KPMG wynika, że rok 2020 okazał się bardziej niebezpieczny pod względem prób cyberataków w porównaniu z rokiem 2019. Wzrost liczby prób cyberataków zaobserwowało 19% przedsiębiorców, natomiast ich spadek odnotowało 4% respondentów badania. Według raportu średnie firmy częściej były narażone i obserwowały próby cyberataków, niż duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników.

Zdaniem 51% badanych to właśnie pandemia i związana z nią praca zdalna zwiększyły podatność na cyberataki.

Cyberbezpieczeństwo w pracy

Dla branży IT problem cyberbezpieczeństwa jest bardzo istotny, szczególnie gdy weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Duża część podmiotów stara się ulepszać swoje zabezpieczenia, mając na uwadze ogromną odpowiedzialność, jaka na nich spada.

Zwiększenie środków finansowych na ochronę firmy przed cyberatakami z pewnością oddaje zrozumienie istoty problemu i ryzyka, jakie niesie ze sobą praca zdalna. Wielu pracowników przekonało się do trybu home office i choć najbardziej preferuje tzw. pracę hybrydową, to należy przyjąć, że praca zdalna pozostanie z nami na dłużej, a kwestia cyberbezpieczeństwa jest i będzie niezwykle ważnym obszarem, m.in. dlatego, że podczas pracy zdalnej pracownicy logują się do systemów używając domowego Wi-Fi.

Pobierają również różnego rodzaju aplikacje, programy służące do prowadzenia wideokonferencji, a więc mogą nieświadomie narażać organizację na ataki i inne ryzyka. Przedsiębiorcy obawiają się również wycieków danych za pośrednictwem złośliwego oprogramowania (malware), jak i wyłudzania danych uwierzytelniających (phishingu). Firmy deklarują, że dopatrują się ryzyka także w postaci wycieków danych za sprawą kradzieży, zgubienia nośników lub urządzeń mobilnych.

To pokazuje, jak ważną rolę stanowi obszar cyberspołeczeństwa i jak duże będzie zapotrzebowanie na pracowników z tego obszaru. Wiele organizacji jest bardzo uważnych, szczególnie jeśli ich działalność opiera się np. na bazach danych. W życiu społecznym wdrażanie coraz większej liczby urządzeń opartych na nowych technologiach wzmacnia potrzebę korzystania z usług specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo – studia i kursy

W zapełnieniu luki specjalistów próbują pomóc zarówno firmy szkoleniowe, które coraz liczniej oferują kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa, jak i polskie uniwersytety, umożliwiające studia w tym zakresie. Kształcenie w tej tematyce oferują przykładowo:

Inwestując w rozwój w obszarze cyberbezpieczeństwa można zastanawiać się nad tym, jakich specjalistów będzie potrzebować rynek. W artykule Hays możemy przeczytać, że osoby związane z bezpieczeństwem w sieci mogą zajmować stanowiska związane np. z testowaniem usług w celu wychwytywania możliwych usterek. Poniżej lista przykładowych zadań, którymi może zająć się osoba specjalizująca się w tej dziedzinie:

  • Przygotowywanie odpowiedzi na atak hakerski (podejmowanie działań bezpośrednich).
  • Ścisła współpraca z działem programistów.
  • Testowanie stron pod kątem bezpieczeństwa, szczelności użytkowanych zabezpieczeń.
  • Pomaganie innym pracownikom w zabezpieczaniu swoich danych, przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych.
  • Tworzenie nowych rozwiązań, odpornych na cyberzagrożenia.

Pracownicy z jednej strony mogą się dzielić na technicznych, dla których szybkie reagowanie na niebezpieczeństwo i zapobieganie kłopotom będzie miało najważniejszą wartość – odnosi się to głównie do wsparcia technicznego.

Drugą część stanowić mogą osoby pełniące w firmach rolę analityków, których zadaniem będzie ograniczanie ryzyka. Jedno jest jednak pewne – okres pandemiczny i coraz większe przechodzenie firm na tryb home office sprawiają, że rola cyberbezpieczeństwa jest dużo bardziej istotna. Wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci powoduje także wdrażanie rozwiązań blisko powiązanych z nowymi technologiami.

Osoby zainteresowane bezpieczeństwem w sieci odsyłamy do artykułu o cyberatakach – o tym, jak wspierać pracowników w radzeniu sobie z codziennie pojawiającymi się zagrożeniami w internecie.