Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko kierownicze – jak się przygotować?

Chcąc jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kierownicze, musisz stosować się do uniwersalnych zasad obowiązujących podczas każdej rekrutacji. Oto one:

 • Dress code – aby zrobić dobre wrażenie na swoim rozmówcy, wybierz odpowiedni strój na spotkanie. W przypadku mężczyzn będzie to oczywiście garnitur, a w przypadku kobiet garsonka i buty na obcasie. Choć styl smart casual (np. jeansy i sportowa marynarka) okazałby się prawdopodobnie wystarczający podczas rekrutacji na niższe stanowisko, o tyle konkurs na dyrektora wymaga pełnej elegancji.
 • Punktualność – ewentualne spóźnienie na rozmowę rekrutacyjną prawie na pewno przekreśli Twoje szanse na zatrudnienie. Aby zaprezentować się jak najlepiej i niepotrzebnie się nie stresować, zadbaj więc o odpowiedni zapas czasu, uwzględniając między innymi korki, pogodę i inne utrudnienia.
 • Znajomość oferty – choć nie przewidzisz przebiegu całej rozmowy o pracę, możesz dobrze przygotować się do wielu pytań, które padną w jej trakcie. W tym celu dobrze zapoznaj się z ogłoszeniem, na które odpowiadasz, i jeszcze raz przejrzyj swoje CV.
 • Wiedza o firmie – chcąc zarządzać zespołem pracodawcy, musisz doskonale wiedzieć, czym zajmuje się cała firma lub jej określony dział. Zanim przyjdziesz na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko kierownicze, odwiedź stronę internetową przedsiębiorstwa, sprawdź jego profile w mediach społecznościowych i poznaj jego wartości oraz kulturę organizacyjną.

Etapy rekrutacji na stanowisko kierownicze

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko kierownicze jest decydującym etapem rekrutacji, ale nie jedynym. Cały proces zaczyna się od ogłoszenia o pracę i aplikacji, którą w ramach odpowiedzi kandydat przesyła pracodawcy. Musi się w niej znaleźć dostosowane do oferty CV, a najczęściej także list motywacyjny lub inne dokumenty. Jeśli rekruter zainteresuje się zgłoszeniem, prawdopodobnie nawiąże z aplikantem kontakt telefoniczny. 

Po odpowiedziach na parę podstawowych pytań przez telefon kandydat może zostać zaproszony do drugiego etapu rozmowy o pracę. Przyjmuje on postać osobistego spotkania z rekruterem. To właśnie w tym kroku aplikant będzie musiał dowieść swoich kompetencji i przekonać pracodawcę do siebie. W międzyczasie może też otrzymać zadania próbne do wykonania.

Kiedy rozmowy ze wszystkimi kandydatami na managera dobiegną końca, rekruter w porozumieniu ze swoimi przełożonymi podejmie decyzję odnośnie do tego, kto otrzyma propozycję pracy. Ostateczny wybór kierownika może zostać poprzedzony dodatkowymi etapami procesu, takimi jak na przykład:

 • spotkanie z członkami zespołu,
 • rozmowa kandydata z zarządem,
 • sesja assessment center,
 • test osobowości,
 • weryfikacja referencji od byłych pracodawców.

Warto pamiętać, że w celu wyłonienia nowego managera pracodawca może przeprowadzić nie tylko tradycyjną rekrutację zewnętrzną, ale też wewnętrzną. Ta ostatnia powinna mieć nieco prostszy przebieg, ponieważ organizuje się ją wyłącznie wśród pracowników firmy. Zadawane podczas rekrutacji wewnętrznej pytania będą więc miały na celu nie tyle poznanie kandydatów, co przetestowanie ich umiejętności przywódczych.

Jakie cechy charakteru kierownika są pożądane przez pracodawcę?

Wymagania stawiane kandydatom na managera mogą być bardzo wysokie. Kierownik powinien posiadać nie tylko określone umiejętności, ale także konkretne cechy osobowości. Do kluczowych aspektów należą:

 • pewność siebie,
 • charyzma,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność delegowania zadań,
 • empatia i inteligencja emocjonalna,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • zaangażowanie.

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko kierownicze – pytania i odpowiedzi

Zastanawiasz się, czego może dotyczyć rozmowa o pracę w przypadku stanowiska kierowniczego? Przed Tobą kilka przykładowych pytań, które często powtarzają się podczas spotkań rekrutacyjnych:

Jak rozwiąże Pan/Pani konflikt w zespole?

Zgodnie ze statystykami osoby na stanowiskach kierowniczych spędzają aż 35 – 40% swojego czasu na rozwiązywaniu konfliktów w pracy. Nic więc dziwnego, że na rozmowach kwalifikacyjnych rekruterzy często pytają o zachowanie w takiej hipotetycznej sytuacji. Jeśli przydarzy się to również Tobie, zadeklaruj chęć wysłuchania i zrozumienia każdej zaangażowanej strony. Powiedz, że użyjesz swoich umiejętności komunikacyjnych, a po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą zaproponujesz rozwiązanie problemu i sprawdzisz, czy jest ono dla wszystkich satysfakcjonujące. Podkreśl też wagę szybkiego działania i unikania eskalacji konfliktu.

Jak zachował/a się Pan/Pani w sytuacji, kiedy musiał/a szybko podjąć ważną decyzję?

Trudne pytania na konkursie na dyrektora mogą dotyczyć nie tylko hipotetycznych sytuacji, ale także Twojego doświadczenia zawodowego. Jak należy się zachować, jeśli rekruter zapyta Cię o zachowanie w obliczu konieczności szybkiego podjęcia ważnej decyzji? Koniecznie odwołaj się do wydarzenia z życia zawodowego (nie prywatnego!), w którym Twoje kompetencje pozwoliły załagodzić kryzys w firmie lub skutecznie zrealizować ważny projekt. Skup się zarówno na wykorzystanych metodach, jak i osiągniętych rezultatach.

Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy musiał/a Pan/Pani udzielić negatywnego feedbacku

Przekazywanie negatywnego feedbacku to jeden z trudniejszych obowiązków związanych z zarządzaniem zespołem. Jeśli rekruter zapyta Cię o taką sytuację, powiedz, że do oceny podwładnego podejdziesz konstruktywnie. Oznacza to koncentrację na konkretach, a nie negowanie jego ogólnej postawy. Bardzo ważne jest, aby pracownik dowiedział się nie tylko, co zrobił źle, ale też, jak to poprawić i co wyszło mu dobrze. Możesz odwołać się również do konieczności doszkolenia członka zespołu lub sugestii przesunięcia go na inne stanowisko.

Co zrobi Pan/Pani w sytuacji, gdy pracownik zgłosi się z prośbą o awans lub podwyżkę?

Do poważnych wyzwań stojących przed przyszłym kierownikiem należą też rozmowy o finansach. Jeśli podejmowanie decyzji o wynagrodzeniach ma być jednym z Twoich obowiązków, musisz udowodnić rekruterowi zdolność sprawiedliwego oceniania pracy podwładnych. Powiedz, że każda prośba o awans lub podwyżkę zostanie przez Ciebie rozpatrzona pod kątem wydajności pracownika i jego indywidualnej ścieżki kariery. Pamiętaj, że ustalenie konkretnych warunków na początku współpracy znacząco ułatwi Ci podejmowanie takich decyzji w przyszłości. Zadeklaruj również gotowość odmowy, jeśli pracownik nie będzie spełniał określonych wymagań.

Jakie ma Pan/Pani pomysły na motywowanie współpracowników?

Jedno z głównych zadań szefa na co dzień polega na motywowaniu zespołu do owocnej pracy. Jeśli rekruter zapyta Cię o techniki wykorzystywane w tym celu, możesz zwrócić uwagę między innymi na:

 • wyznaczanie ambitnych, ale realnych celów,
 • przekazywanie pozytywnego feedbacku,
 • dzielenie się doświadczeniem,
 • regularne spotkania indywidualne z pracownikami,
 • budowę pozytywnych relacji w zespole,
 • wspólne dążenie do celów i celebrowanie sukcesów,
 • jasną i zrozumiałą komunikację.

 

Rozmowa kwalifikacyjna na kierownika – jakie pytania zadać rekruterowi?

Pod koniec profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kierownicze rekruter powinien umożliwić kandydatowi zadanie własnych pytań. Zastanawiasz się, jakie kwestie warto poruszyć w takiej sytuacji? Spróbuj uzyskać przede wszystkim najważniejsze informacje dotyczące tego:

 • iloma osobami będziesz zarządzać na co dzień,
 • czy firma odgórnie ustala jakieś kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla Twojego zespołu, czy ich wyznaczenie zależy od Ciebie,
 • jaki model zarządzania projektami stosuje pracodawca,
 • jakie są długofalowe cele przedsiębiorstwa,
 • jakimi narzędziami firma wspiera organizację pracy,
 • w jakim systemie pracodawca monitoruje wydajność zespołu,
 • jakie możliwości rozwoju mają zarówno pracownicy, jak i ich przełożeni,
 • jaką strategię rozwoju realizuje przedsiębiorstwo.

Postaraj się nie zmarnować szansy, jaką daje możliwość zadawania własnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Jako przyszły kierownik musisz zaprezentować rekruterowi swoją proaktywność, zaangażowanie i inicjatywę. Zgłębiając detale pracy na stanowisku kierownika i akcentując znajomość takich zagadnień jak modele zarządzania czy wskaźniki efektywności, znacząco zwiększysz prawdopodobieństwo zdobycia wymarzonej posady.

Stanowisko kierownicze – wymagania. Podsumowanie

Dzięki powyższym poradom wiesz już, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej na managera, i znasz przykłady testów kompetencji kierowniczych. Zauważ, że większość z nich jest wspólna dla wszystkich liderów, niezależnie od branży czy zawodu. Podczas spotkania z rekruterem postaraj się więc zaprezentować głównie swoje zdolności przywódcze, komunikacyjne i motywacyjne. Dzięki temu Twoje szanse na stanowisko kierownicze znacząco wzrosną!