Quiet quitting – na czym polega nowy trend na rynku pracy?

Quiet quitting – co to jest?

Quiet quitting – po polsku cicha rezygnacja, ciche odchodzenie – występuje na rynku pracy od niedawna. Trend pojawił się około 2022 roku. Odpowiedzialni za niego są przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku. 

Ciche wycofywanie się wbrew nazwie nie dotyczy odchodzenia z pracy. Zjawisko polega na świadomej rezygnacji z ambicji w karierze i ograniczeniu się do wykonywania podstawowych obowiązków. Osoby, których dotyczy quiet quitting, nie wychodzą przed szereg, unikają zaangażowania emocjonalnego i wyzwań. Nie pracują po godzinach ani nie starają się zaimponować przełożonym, ponieważ bardziej od awansów cenią sobie spokój i brak stresu. 

Przyczyny pojawienia się quiet quittingu na rynku pracy

Silent quitting na rynku pracy pojawił się wraz z nowym myśleniem o pracy, które charakteryzuje pokolenie Z. Młodzi pracownicy na pierwszym miejscu stawiają życie prywatne i swój własny komfort psychiczny. Praca jest dla nich swego rodzaju dodatkiem. Pracują, aby żyć, a nie żyją, żeby pracować. 

Quiet quitting w Polsce wiąże się również z tym, że co drugi pracownik czuje się niedoceniany w pracy. Wykonywanie dodatkowych zadań nie przynosi mu bezpośrednich korzyści finansowych ani uznania. Tym samym obniża się satysfakcja z pracy, co prędzej czy później prowadzi do zmiany zatrudnienia. 

Czasy, w których człowiek pracował całe życie w jednej firmie, dawno minęły. Dziś zdecydowanie częściej można spotkać się z sytuacją, w której mimo zatrudnienia pracownik rozgląda się za lepszą ofertą pracy. W tych okolicznościach trudno oczekiwać, że będzie wykazywał ponadprzeciętne zaangażowanie. 

Jakie są cele quiet quittingu?

Quiet quitting pojawił się na rynku pracy, ponieważ coraz powszechniejszy stał się problem braku satysfakcji z pracy. Młodzi pracownicy w odróżnieniu od swoich rodziców czy dziadków za priorytet postawili sobie utrzymanie zadowolenia z kariery. Generacja Z zaczęła mówić o swoich problemach i potrzebie uzyskania work-life-balance. Ciche odchodzenie nie wynika z lenistwa – jest wyrazem troski o zdrowie psychiczne. 

Głównym celem quiet quittingu jest odsunięcie pracy na drugi plan. Cicha rezygnacja nie jest przejawem roszczeniowości, ale wyrazem troski o swój komfort osobisty. Zmniejszenie zaangażowania w pracę pozwala zadbać o życie prywatne. Unikanie stresu i oddzielanie od pracy czasu na odpoczynek czy realizowanie swoich pasji korzystnie wpływa na samopoczucie. 

Na rozwój quiet quittingu duży wpływ miała pandemia COVID-19 i wiążący się z nią bezpośrednio rozwój pracy zdalnej, który doprowadził do zatarcia się granic między godzinami pracy i czasu wolnego. Zwiększyło się ryzyko wypalenia zawodowego, a pracownicy zaczęli zastanawiać się, czy są rzeczywiście doceniani w swojej obecnej pracy. W tych okolicznościach nie ma się co dziwić, że zwłaszcza młodych ludzi dotknął problem quiet quittingu. 

Korzyści i zagrożenia wynikające z quiet quittingu

Ciche odchodzenie ma zarówno zalety, jak i wady. Wśród korzyści nie sposób nie wymienić zmiany w hierarchii wartości, która jest związana z odejściem od mocno zakorzenionego w polskiej kulturze kultu pracy. W zamian za spowolnienie samorozwoju pracownicy zyskują więcej spokoju i łatwiej im osiągnąć równowagę. Quiet quitting ogranicza ryzyko wykorzystywania w miejscu pracy, zmniejsza poziom stresu i poprawia samopoczucie. 

Ciche odchodzenie pojawiło się wraz ze zwiększeniem uwagi pracowników na swoje zdrowie. To co do zasady korzystny trend, który bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia problemów psychicznych i umożliwia zachowanie kontroli nad swoją karierą. Młode pokolenie jest bardziej asertywne, nie daje się wykorzystywać i umie stawiać granice. Cicha rezygnacja zmieniła podejście do pracy i spojrzenie na swoje obowiązki, eliminując błędy popełniane przez naszych rodziców czy dziadków. 

Z drugiej strony quiet quitting nie jest wolny od zagrożeń. Ciche odchodzenie może prowadzić do zatrzymania rozwoju kariery zawodowej. Przez zdystansowanie się do pracy i ograniczenie do wykonywania podstawowych obowiązków zawodowych pracownik nie podnosi swoich kwalifikacji ani nie doskonali umiejętności. W ten sposób w przyszłości może napotkać trudności ze znalezieniem nowej, lepszej pracy czy podniesieniem swoich zarobków. 

Quiet quitting to również poważny problem dla pracodawców. Niższe zaangażowanie pracowników prowadzi w wielu przypadkach do trudności w realizacji projektów. Pracodawcy muszą obecnie przykładać zdecydowanie większą wagę do motywowania pracowników i zapewniania im atrakcyjnych benefitów niż jeszcze kilka lat temu. 

Warto też zwrócić uwagę, że w przyszłości będzie zwiększać się trend automatyzacji procesów. Niezaangażowani w pracę pracownicy mogą być zastępowani sztuczną inteligencją i maszynami, co przełoży się na redukcję stanowisk. Można przypuszczać, że na czołową pozycję na rynku pracy wysuną się specjaliści, którzy wyróżnią się wysokimi kwalifikacjami i proaktywną postawą.

Jak sobie radzić z cichą rezygnacją?

Czujesz, że quiet quitting dotyczy również Ciebie? Wypalenie zawodowe jest sporym zagrożeniem dla Twojej kariery. W takiej sytuacji zastanów się, czy odchodzenie po cichu ma sens. 

Nie ma wątpliwości, że motywowanie pracowników i troska o utrzymanie odpowiedniego poziomu efektywności to zadanie pracodawcy. Przełożeni muszą na bieżąco identyfikować potrzeby pracowników i dostosowywać się do nich, tak aby zatrudnieni czuli się dobrze w pracy. Bezpośrednio przekłada się to przecież na ich zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. 

Nie pozostawiaj jednak swojego losu tylko w rękach osób trzecich. Quiet quitting może w przyszłości doprowadzić do wykluczenia z awansów czy ciekawych projektów oraz utrudnić zmianę pracy. 

Jeśli czujesz, że nie jesteś dobrze traktowany w obecnej pracy, pomyśl o poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia. Być może dopiero w nowej firmie odnajdziesz utraconą motywację i znajdziesz w sobie chęci do zwiększenia zaangażowania i rozwoju zawodowego. Praca, w której będziesz doceniany, pozwoli przy tym zachować work-life-balance. 

Ciche odchodzenie jest bezpośrednio związane z wypaleniem zawodowym. Pracownik, który nie jest doceniany, nie angażuje się odpowiednio w pracę i ogranicza do wykonywania swoich podstawowych zadań. Mimo że sama zmiana myślenia i zmiana priorytetów w stosunku do podejścia starszego pokolenia są korzystne, to quiet quitting stwarza ryzyko stagnacji. Brak rozwoju zawodowego w młodym wieku może spowolnić Twoją karierę i zmniejszyć szansę na ciekawą pracę w przyszłości. Z tego powodu, jeśli czujesz, że odchodzenie po cichu zaczyna dotyczyć Ciebie, weź sprawy w swoje ręce i zastanów się, jak możesz z nim walczyć. W niektórych przypadkach może okazać się, że najlepszym rozwiązaniem będzie poszukiwanie nowej pracy.