Przyznawanie premii i nagród

28.01.20
clock 3 min.
Sabina Borejsza-Wysocka Sabina Borejsza-Wysocka

Zastanawiasz się, kiedy możesz oczekiwać od swojego pracodawcy premii bądź nagrody oraz czy istnieją określone zasady przyznawania dodatkowych gratyfikacji? Istnieje różnica pomiędzy nagrodą a premią. Pierwszy z elementów może, ale nie musi być przyznany przez pracodawcę. Wypłata drugiego zależy od warunków przewidzianych w umowie lub osobnym regulaminie.

Nagroda może, ale nie musi być przyznana przez pracodawcę. Wypłata premii zależy od warunków przewidzianych w umowie o pracę lub zapisów zawartych w osobnym regulaminie, np. dotyczącym premiowania. Dlatego, jeśli spełniasz określone warunki przyznania premii, masz prawo żądać jej otrzymania.

Warto również wiedzieć, że pracodawca może przyznać premię lub nagrodę również w sytuacji, jeśli nie posiada wewnętrznych regulaminów określających warunków ich przyznania.

Nagroda

Nagroda i premia uznaniowa są pojęciami równoznacznymi. Pracodawca może je przyznawać zgodnie z własnym uznaniem. Zazwyczaj nagrody mają charakter pieniężny. Mogą jednak być przekazane również w formie rzeczowej, a nawet w postaci dodatkowych dni urlopowych.

Najczęściej firmy przyznają nagrody pracownikom o szczególnych osiągnięciach, osobom, które wyróżniają się na tle zespołu, bądź szczególnie przyczyniły się na rzecz sukcesu firmy.

Premia

Ponieważ premia jest składnikiem wynagrodzenia, zasady jej przyznawania powinny być uregulowane w umowie o pracę, bądź w przepisach wewnątrzzakładowych. Co więcej, wysokość otrzymanej premii zależy często od obrotu uzyskanego przez pracodawcę, jego zysku, bądź innych czynników świadczących o sytuacji finansowej firmy.

Jeśli chcesz zweryfikować, czy należy ci się premia, przeanalizuj regulacje wewnętrzne, gdyż powinny one uwzględniać wszystkie szczegółowe zasady przydzielania premii.

Ponieważ pracodawca może dowolnie kształtować zasady przydzielania nagród i premii, warto żebyś dowiedział się, jakie praktyki są stosowane w danej firmie już na etapie rekrutacji. Należy również pamiętać, że pracodawca może przewidywać w regulaminie możliwość obniżenia premii.

Poza tym wysokość premii w dużej mierze zależy od branży, w jakiej pracujemy. Praktyki pokazują, że firmy są najhojniejsze pod koniec roku, w okresie świątecznym. Czasem nagrody mają charakter symboliczny. Istnieją jednak firmy, które zaskakują przyznawanymi kwotami. Przykładem wyróżniającym się jest przedsiębiorstwo z Baltimore St. John Properties. Firma zatrudnia 198 pracowników i postanowiła przekazać w 2019 r. 10 milionów dolarów na premie świąteczne dla swoich pracowników. Średnia wysokość premii wyniosła 50 tysięcy dolarów (równowartość niemal 200 tysięcy złotych).

Przeczytaj również o rodzajach premii