Przygotowanie strategii – z czym to się je

01.01.20
clock 3 min.
Sabina Borejsza-Wysocka Sabina Borejsza-Wysocka

Najważniejsza zasada, jeśli chodzi o przygotowanie strategii powinna brzmieć: praca nad strategią ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest ona wykorzystywana w codziennej pracy działu czy firmy. Jest wiele przedsiębiorstw, które ma przygotowane tego rodzaju dokumenty, a jednak nie mają one żadnego przełożenia na ich codzienną pracę.

Koniec roku jest czasem podsumowań i planowania kolejnych działań. Dlatego warto zastanowić się, co zrobić, żeby przygotowany dokument był przydatny dla firmy.
Strategia powinna określać priorytety, dzięki czemu łatwiej o skondensowanie energii i zasobów firmy. W ten sposób ma bezpośrednie przełożenie na pracę operacyjną przedsiębiorstwa. Co więcej, uspójnia cele poszczególnych działów i dostosowuje działania do zmieniającej się sytuacji firmy. Dlatego przygotowany przez nas dokument powinien posiadać takie informacje, jak:

  • dokąd zmierzamy,
  • jakie musimy podjąć działania, żeby poczynić progres,
  • dzięki czemu będziemy wiedzieli, że odnieśliśmy sukces.

Dzięki stworzeniu strategii, dział HR może odpowiedzieć na wymagania stawiane przez biznes i wspierać firmę w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Znając cele firmy, jest w stanie dostosować priorytety działowe tak, aby były one spójne z wyzwaniami, z jakimi mierzy się przedsiębiorstwo.

Kolejnym atutem strategii jest to, że wytycza kierunek poszczególnym pracownikom, którzy wiedzą, jak priorytetyzować pracę oraz jakie decyzje powinni podejmować. Sam proces tworzenia strategii również jest ważny, gdyż wymaga od zespołu oderwania się od codziennych spraw i spojrzenia na swój dział z szerszej perspektywy. Przygotowanie takiego dokumentu wiąże się z analizą rynku, trendów czy konkurencji. Dzięki temu zespół uaktualnia swoją wiedzę i łatwiej mu dostrzec nieefektywnie działające procesy. Warto traktować tworzenie strategii jako pit stop, który jest momentem refleksji i autooceny. W końcu nasze plany powinny opierać się nie tylko na przewidywaniach, ale i na ocenie aktualnej sytuacji.

Firmy w dzisiejszych czasach powinny posiadać umiejętność łączenia strategii i przedsiębiorczości. Oznacza to rozważne działanie w celu osiągania wytyczonych rezultatów przy jednoczesnym wykorzystywaniu szans rynkowych. Jest to niezbędne, żeby uniknąć ograniczenia się do centralnego planowania bądź nie doprowadzić do chaosu w firmie. Wymagania rynku są duże, a zmiany postępują bardzo szybko. Można by więc podważyć sensowność spędzania czasu nad tworzeniem dokumentu, który może się stosunkowo szybko zdezaktualizować. Warto jednak pamiętać, że strategia nie jest jedynie dla zarządu a dla wszystkich pracowników. Na podstawie jej założeń pracownicy znają cele, jakie chcemy osiągnąć jako firma, określają swoje priorytety i wiedzą, w jaki sposób realizacja poszczególnych zadań będzie rozliczana.