Prezenteizm w miejscu pracy: Czy jesteśmy tam naprawdę obecni?

06.01.23
clock 4 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

W dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym, obok problemu absenteizmu (czyli nieobecności w pracy), coraz częściej pojawia się również zagadnienie prezenteizmu. Co to oznacza? Prezenteizm dotyczy sytuacji, w której pracownicy fizycznie są obecni w miejscu pracy, ale z różnych powodów nie są w pełni produktywni i zaangażowani. Choć mogłoby się wydawać, że widoczność w biurze oznacza skuteczność, to jednak obecność nie zawsze idzie w parze z efektywnością. Dlaczego prezenteizm staje się problemem i jak sobie z nim radzić?

Często przyczyną prezenteizmu są różnego rodzaju czynniki, takie jak brak motywacji, znużenie, zdrowotne problemy czy problemy osobiste. Pracownicy mogą przejawiać obecność fizyczną, ale ich umysły są gdzieś indziej. Może to prowadzić do obniżenia jakości pracy, zwiększenia ilości błędów, spadku produktywności i negatywnego wpływu na atmosferę w zespole.

Istotnym aspektem prezenteizmu jest również fakt, że niejednokrotnie pracownicy obecni w pracy, mimo że nie są w pełni zaangażowani, nie zgłaszają swoich problemów i nie proszą o pomoc. Mogą czuć presję społeczną lub obawiać się negatywnych konsekwencji, co powoduje, że trwają w sytuacji prezenteizmu, nie będąc w stanie wykorzystać pełnego potencjału.

Jak radzić sobie z prezenteizmem w miejscu pracy? Po pierwsze, kluczowe jest stworzenie otwartego i wspierającego środowiska, w którym pracownicy mogą czuć się swobodnie w wyrażaniu swoich trudności i obaw. Regularna komunikacja, indywidualne rozmowy, a także wsparcie ze strony przełożonych i zespołu mogą być kluczowe w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów pracownika.

Kolejnym krokiem jest promowanie równowagi między pracą a życiem osobistym. Wspieranie pracowników w osiąganiu i utrzymywaniu zdrowej równowagi pomoże zmniejszyć stres i wypalenie zawodowe, które często są przyczyną prezenteizmu. Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy programy wellness to tylko niektóre z działań, które mogą przyczynić się do lepszego balansu między pracą a życiem prywatnym.

Wreszcie, edukacja i szkolenia dotyczące zarządzania stresem, radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętności zarządzania czasem mogą być cennym wsparciem dla pracowników w radzeniu sobie z prezenteizmem. Dzięki temu pracownicy będą bardziej świadomi swoich potrzeb i będą lepiej przygotowani do zarządzania wyzwaniami w miejscu pracy.

Prezenteizm stanowi wyzwanie, które wymaga uwagi i podejmowania odpowiednich działań. Ważne jest, aby pracownicy i pracodawcy byli świadomi, że obecność fizyczna w miejscu pracy nie zawsze oznacza pełne zaangażowanie i produktywność. Tworzenie zdrowego i wspierającego środowiska pracy, promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz inwestowanie w rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnościami to kluczowe elementy walki z prezenteizmem i tworzenia efektywnych i zadowolonych zespołów.