Praktyki a staż

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na staż czy też praktyki, obie formy współpracy są szansą na sprawdzenie, czy dana ścieżka rozwoju jest dla Ciebie interesująca. Realizując współpracę z firmą w trakcie studiów czy szkoły, masz okazję jednocześnie zdobywać wiedzę teoretyczną i weryfikować ją w boju. Jest to jedyny moment, kiedy możesz bezkarnie popełniać błędy, mimo że znajdujesz się w środowisku biznesowym. Dlatego warto wykorzystać ten czas na zadawanie pytań, które dostarczą Ci potrzebną wiedzę do dalszego rozwoju zawodowego.

Praktyki czy staże są też szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, które można wpisać w CV. Pracodawcy pozytywnie oceniają tego rodzaju próby poznawania zawodu, co może wyróżnić Twoją aplikację na tle pozostałych. Przed podjęciem decyzji o współpracy z daną firmą, warto przeanalizować rynek. Istnieją branże, w których firmy oferują bardzo ciekawe i dobrze zorganizowane programy, np. wakacyjne staże oraz stosunkowo wysokie wynagrodzenia.

Staż jest bardziej sformalizowaną formą współpracy niż praktyki, co może być traktowane jako utrudnienie, jeśli chodzi o jego realizowanie. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy dana osoba decyduje się na realizację stażu za pośrednictwem Urzędu Pracy. Jest to chętnie wybierana forma przez studentów, ponieważ wiele firm przygotowuje atrakcyjne oferty, które są szansą na rozwój kompetencji pożądanych na rynku pracy.

Co więcej, w przypadku osób realizujących staż poza okresem studiów, czas pracy w ramach stażu może być uwzględniony w ogólnym stażu pracy, jeśli zatrudniony otrzymywał za nie wynagrodzenie w postaci oskładkowanego stypendium [1]. Osoby poniżej 30. roku życia mogą realizować staż nawet przez rok czasu. Zazwyczaj trwa on jednak od 3 do 6 miesięcy.

Praktyka ma z założenia na celu praktyczne wprowadzenie do zawodu. Można ją realizować u dowolnie wybranego pracodawcy, który wyraził na to zgodę. Praktyki znacznie częściej są bezpłatną formą współpracy. Jednak po ich zakończeniu możemy liczyć na otrzymanie referencji od pracodawcy. Trwają one maksymalnie 3 miesiące. Z punktu widzenia pracodawcy jest to mniej obciążająca forma współpracy niż staż. Jeśli zależy Ci na dostaniu się do konkretnej firmy, możesz zaproponować realizowanie praktyk. Obie strony na tym skorzystają, gdyż pracodawca nie będzie musiał organizować osobnego stanowiska pracy (jak jest w przypadku stażu), a Ty wciąż możesz być wynagradzany.

Mimo że istnieją pewne różnice pomiędzy stażem i praktyką, obie formy pełnią podobną funkcję. Z punktu widzenia młodej osoby jest to szansa na zdobycie doświadczenia. Z kolei pracodawcy często traktują stażystów i praktykantów jako doraźną pomoc.

Przypisy: