Pracownik przyszłości – osoba o wysokim stopniu inteligencji emocjonalnej

18.06.21
clock 4 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Nowa sytuacja i sposób pracy przyczyniły się do refleksji nad strukturami firmy. Wiele z nich okazało się być organizacjami zbyt hierarchicznymi oraz nacechowanymi przerostem zatrudnienia na poziomie menedżerskim. Jak wpływa to na pożądane na rynku kompetencje i czy są one w taki sam sposób postrzegane przez pracodawców i pracowników?

Pracownicy operacyjni i specjaliści osiągnęli na tyle wysoki poziom samodzielności, że rola przełożonych w standardowym rozumieniu przestała być niezbędna. Pandemia wyraźnie pokazała, że firmy będą w przyszłości dążyć do płaskich struktur i partnerskich modeli organizacji.

Cenne kompetencje pracowników według pracodawców

W raporcie „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” pracodawcy wskazali, że ich zdaniem po pandemii można liczyć na intensyfikację pewnych zjawisk. Według nich nastąpi cyfryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów, na znaczeniu zyska rozwój adaptacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój trybu home office, a co za tym idzie wzrośnie elastyczność związana z miejscem i godzinami pracy. Liczne zmiany, jakim poddane zostały przedsiębiorstwa, pozwoliły również dostrzec pracodawcom nowy wizerunek idealnego pracownika.

Współpraca

Większość pracodawców oceniło, że właśnie ta umiejętność będzie jedną z bardziej cenionych w najbliższej przyszłości. Pandemia, która zaskoczyła wszystkich i wymusiła szybką adaptację do zmian, nie pozostawiła złudzeń, że w takiej sytuacji liczy się przede wszystkim praca zespołowa. Sytuacja kryzysowa stała się niezwykle cennym testem na umiejętności współpracy w grupie. Szczególnie przy przejściu na tryb pracy zdalnej trzeba skutecznie pracować nad budową odpowiedniej komunikacji w organizacji.

Odporność na stres

Szybkie tempo reorganizacji pracy i nowe technologie pokazały również, że obecna rzeczywistość to przede wszystkim funkcjonowanie w zmianie. W takich warunkach niezwykle przydatną umiejętnością staje się zdolność panowania nad nerwami oraz umiejętność pracy bez stresu. Dla pracodawców to właśnie odporność na stres będzie stanowić jedną z ważniejszych kompetencji po pandemii. Ta umiejętność otrzymała aż 83% wskazań.

Samorozwój i zarządzanie czasem

Praca zdalna, większa samodzielność i odchodzenie od typowych hierarchicznych struktur oznacza również, że niezwykle cenioną kompetencją będzie umiejętność zarządzania czasem.

Częste zmiany oraz rozwój nowych narzędzi do pracy i technologii wymagają od pracowników ciągłej nauki i pogłębiania wiedzy.

Wspomniana już wcześniej umiejętność współpracy w grupie wymaga z kolei pracowników, którzy posiadają zdolności interpersonalne i komunikacyjne (78%).

Empatia

Niezwykle ważna będzie również empatia, która pozwala na lepsze rozumienie współpracowników i klientów oraz poznanie ich potrzeb. Dzięki empatii możemy postawić się w sytuacji drugiej osoby i lepiej zinterpretować problemy.

Punkt widzenia pracowników

Jak pokazuje badanie PwC „Upskilling Hopes & Fears 2021. Przyszłość rynku pracy. Polska perspektywa”, punkt widzenia pracowników niewątpliwie przenika się ze zdaniem pracodawców. Według pracowników ich najmocniejszą stroną i tym samym niezwykle ważną umiejętnością jest współpraca. Ta umiejętność otrzymała aż 89% wskazań. Na drugim miejscu znalazła się umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy i rozwiązywanie problemów (87%).

Z danych badania wynika, że aż 86% polskich pracowników (76% na świecie) jest gotowa do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania się, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Z kolei aż 85% ankietowanych potwierdziło, że zdobywa nowe umiejętności, ponieważ chce dostosowywać się do wymagań stawianych przez nowe technologie i cyfrowy świat.

Wyniki badania pokazały również, że to właśnie poprzez wykonywanie obowiązków w pracy pracownicy zyskali najwięcej nowych umiejętności i wiedzy (48%) w ostatnim roku, natomiast 45% badanych przyznało, że uczestniczyło w darmowych kursach online, 28% respondentów natomiast sfinansowało szkolenia z własnych środków.

Oprócz pracy nad rozwojem pracownicy uważają, że ich mocną stroną i ważną umiejętnością jest też zdolność do adaptacji (84% wskazań).

Analizując opinie pracodawców i pracowników, wyłania się niezwykle ważny wniosek – wzrasta znaczenie kompetencji miękkich. To one będą determinować sukces i konkurencyjność przedsiębiorstwa, stanowić o spoistości zespołu i jego motywacjach.

Na podstawie opinii pracowników i pracodawców można śmiało stwierdzić, że pracownik przyszłości to przede wszystkim osoba o wysokim stopniu inteligencji emocjonalnej, która pomimo pracy w trybie hybrydowym bądź zdalnym, będzie potrafiła pracować w grupie, komunikować się ze współpracownikami oraz tworzyć relacje. To również osoba, której nie przerażają zmiany i która szybko potrafi adaptować się do nowych warunków.