Pracownicy są otwarci na przekwalifikowanie się – co to oznacza dla zatrudniających?

07.12.21
clock 4 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Pojawienie się pandemii wywróciło do góry nogami dotychczasową rzeczywistość. Niezależnie od lokalizacji i wprowadzanych obostrzeń tradycyjne ujęcie pracy uległo transformacji. Na popularności zyskała praca zdalna i rozwiązania online, a lokalizacja siedziby firmy przestała stanowić ograniczenie. Przed kandydatami otworzyły się większe możliwości znalezienia zatrudniania.

Na znaczeniu zyskały elastyczne godziny pracy, wolność w kwestii wyboru pracy stacjonarnej bądź zdalnej czy też work-life balance. To właśnie sama idea możliwości podjęcia decyzji w sprawie formy świadczenia pracy pracownikom spodobała się najbardziej. Pandemia przyczyniła się również do zmiany sposobu myślenia o kompetencjach. Wiele osób pod wpływem pracy online, zamknięcia poszczególnych sektorów gospodarki bądź utraty pracy zdecydowała się przebranżowić. Pandemia otworzyła w pewnym sensie drogę do przekwalifikowania.

Trendy w UK

Według nowego badania opublikowanego przez Aviva dwie trzecie pracowników w Wielkiej Brytanii planuje wprowadzić zmiany w swojej karierze w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem z lutego 2021 r. i wskazuje, że 22 miliony Brytyjczyków poszukuje jakiejś zmiany. Część z nich rozważa redukcję godzin pracy, inni zastanawiają się nad obraniem nowej ścieżki kariery, a część deklaruje chęć otwarcia własnego biznesu.

Okazuje się, że liczba osób planujących założyć własną firmę wzrosła z 6% do 8% od lipca 2020 r., co odpowiada ok. 2,7 mln pracowników. Jeśli chodzi o odsetek pracowników planujących przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych umiejętności to wynosi on 11%, liczba ta wzrosła do 15% wśród osób w wieku 35–44. Podobna sytuacja dotyczy osób, które chcą wybrać zupełnie inną ścieżkę kariery. Jest to 9% pracowników ogółem, a 14% z grupy osób w wieku 25–34.

Elastyczność to priorytet

Według powyższego badania istotną rolę w przy zmianie odgrywa elastyczność pracodawcy. Odsetek pracujących przyznaje, że o przyjęciu oferty pracy będą decydować takie aspekty, jak możliwość:

  • pracowania w elastycznych godzinach każdego dnia w ciągu całego tygodnia (20%),
  • pracy z domu przez pewien czas (18%),
  • pracy w stu procentach na HO (15%).

Wagę elastyczności, samorozwoju i dokształcania doskonale rozumieją Polacy. Aż 80% rozwija swoje kompetencje zawodowe – tak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego z badania przeprowadzonego w ramach kolejnej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy”.

Rozwój kompetencji

Według danych BKL znacząca większość osób w wieku 25–64 lat wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a czterech na pięciu Polaków deklaruje, że wciąż chce się dokształcać. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70% respondentów. Polacy rozwijają swoje kompetencje głównie poprzez edukację w miejscu pracy, mentoring, obserwację, uczenie się w zespołach. Tylko 2% Polaków swoje kompetencje poszerza na studiach podyplomowych, zaocznych czy MBA.

Jak pokazuje opracowanie BKL, ponad połowa dorosłych Polaków do rozwoju kompetencji wykorzystuje internet. W pandemii takie rozwiązanie z pewnością jest najwygodniejszą i najbezpieczniejszą formą edukacji. Z jakich i do których branż najwięcej osób rozważa przebranżowienie?

Zmiana zawodu

Zdecydowanie uwaga Polaków skierowana jest w stronę IT. Jak wynika z najnowszego raportu „Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022” praca w charakterze programisty lub pracownika branży IT jest przez pracowników postrzegana jako tzw. zawód przyszłości, a aż 3 na 4 pracowników jest gotowych przekwalifikować się, aby otrzymać taką pracę.

Kto najchętniej decyduje się na zmianę i rozwój w branży IT? Według badania przeprowadzonego przez Kodilla.com do grupy osób, które najczęściej podejmują decyzję o zmianie branży i przejściu do IT, należą: inżynierowie, menedżerowie, pracownicy gastronomii, graficy, nauczyciele oraz handlowcy. Kodilla.com w ramach swoich badań dokonała również analizy wyszukiwań w Google i zweryfikowała, jakie jeszcze zawody pojawiają się w kręgu zainteresowań polskich pracowników. Z zebranych przez nich danych wynika, że od wybuchu pandemii największą popularnością cieszą się kursy przyuczające do zawodu:

  • księgowego (2900),
  • spawacza (2900),
  • operatora wózka widłowego (2400),
  • trenera personalnego (1600) czy ratownika medycznego (1300 wyszukiwań) [1].

Pandemia niewątpliwie uwypukliła znaczenie takich umiejętności, jak adaptacyjność i elastyczność. Dzisiaj reskilling staje się nieodłącznym element życia zawodowego, a to oznacza, że zatrudniający również będą musieli otworzyć się na kandydatów, którzy mają potencjał i chcą się rozwijać.

Przypisy: