Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Wagowy zarabia średnio 5 000 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 580 zł brutto a 6 100 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 580 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 100 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Wagowy znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 55 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 000 brutto/mc
18%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 580 zł

mediana

5 000 zł

6 100 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1000 i więcej pracowników

25% osób zarabia mniej

4 840 zł

mediana

5 670 zł

6 520 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 740 zł

mediana

5 010 zł

6 590 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

50–249 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 160 zł

mediana

4 820 zł

5 650 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku