Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Technik prac biurowych zarabia średnio 4 200 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 3 800 zł brutto a 4 960 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 3 800 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 4 960 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Technik prac biurowych znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 71 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

4 200 brutto/mc
31%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

3 800 zł

mediana

4 200 zł

4 960 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

3 810 zł

mediana

4 210 zł

4 960 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

1–9 pracowników

25% osób zarabia mniej

3 800 zł

mediana

4 060 zł

4 900 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku