Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Skarbnik bankowy zarabia średnio 6 200 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 500 zł brutto a 6 610 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 500 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 610 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Skarbnik bankowy znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 16 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

6 200 brutto/mc
2%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 500 zł

mediana

6 200 zł

6 610 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku