Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Krojczy zarabia średnio 4 860 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 180 zł brutto a 5 880 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 180 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 5 880 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Krojczy znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 59 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

4 860 brutto/mc
20%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 180 zł

mediana

4 860 zł

5 880 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 110 zł

mediana

4 720 zł

5 180 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

50–249 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 200 zł

mediana

4 740 zł

6 060 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku