Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Introligator poligraficzny zarabia średnio 5 000 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 090 zł brutto a 6 220 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 090 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 220 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Introligator poligraficzny znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 48 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 000 brutto/mc
18%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 090 zł

mediana

5 000 zł

6 220 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 090 zł

mediana

5 360 zł

6 340 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku