Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Kierownik biura podroży zarabia średnio 7 190 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 5 680 zł brutto a 9 350 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 5 680 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 9 350 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Kierownik biura podroży znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 38 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

7 190 brutto/mc
19%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

5 680 zł

mediana

7 190 zł

9 350 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

5 990 zł

mediana

7 140 zł

8 840 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku