Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Formierz zarabia średnio 5 770 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 890 zł brutto a 6 590 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 890 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 590 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Formierz znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 39 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 770 brutto/mc
5%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 890 zł

mediana

5 770 zł

6 590 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

250–999 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 890 zł

mediana

6 320 zł

7 220 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku