Płeć w pracy ma znaczenie, czyli jak zatrudnienia szukają kobiety i mężczyźni

Okazuje się, że panie chętniej rozglądają się za pracą biurową, podczas gdy panowie częściej szukają pracy za kierownicą. Ale tych różnic jest oczywiście więcej. Które z nich są najciekawsze?

Preferencje zawodowe

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez serwis OLX Praca, aż 64% kandydatów poszukujących swojej pierwszej pracy w serwisie stanowią panie. Interesują je głównie oferty stanowisk w administracji biurowej, sprzedaży oraz gastronomii. W zestawieniu, choć już poza czołówką, znalazły się też obsługa klienta, opieka nad dziećmi i edukacja. Mężczyźni natomiast swoją przyszłość zawodową wiążą najchętniej z pracą za kółkiem. Do najczęściej przeglądanych przez nich ogłoszeń należą posady kierowcy lub kuriera, prace przy produkcji, a także w branży motoryzacyjnej i budowlanej. Panowie znacznie częściej od pań poszukują także zatrudnienia w branży IT oraz w handlu.

Mężczyźni cenią się bardziej?

Choć walka o równość płci w środowisku zawodowym w ostatnich latach przyniosła znaczącą poprawę sytuacji kobiet, nadal mamy do czynienia z różnicą w poziomie wynagrodzeń. Panowie nie tylko przyznają, że zarabiają więcej, ale także posiadają wyższe oczekiwania finansowe. Ponad połowa użytkowniczek szukających pracy na OLX Praca zarabia aktualnie mniej niż 1 500 zł netto, podczas gdy około 30% panów biorących udział w badaniu deklaruje wynagrodzenie na poziomie od 1500 do 2000 zł netto. Zarówno większość kobiet, jak i mężczyzn oczekuje zarobków z przedziału 2001–3000 zł netto. Wynagrodzenia powyżej 4001 zł netto oczekuje aż 29% panów i tylko 4% pań.

Duża rozbieżność pojawia się przy wyższych pensjach.

Rodzaj umowy

Umowa o pracę zobowiązuje pracownika oraz pracodawcę do wypełniania względem siebie określonych obowiązków. Obu stronom przysługują także na jej podstawie rozmaite przywileje. W oparciu o taki dokument pracuje obecnie większość użytkowników szukających pracy na OLX Praca (55% kobiet i 61% mężczyzn). W przypadku umowy-zlecenia mamy do czynienia z większą rozbieżnością wyników. Ten rodzaj umowy zdecydowanie chętniej wybierają panie (27%) niż panowie (10%). Dlaczego? Choć umowa-zlecenie ogranicza prawa i przywileje pracownika, oznacza ona znacznie większą elastyczność wykonywania obowiązków.

Taka forma zatrudnienia umożliwia aktywnym zawodowo matkom pogodzenie pracy z życiem rodzinnym, co stanowi dla nich ogromne udogodnienie.

Różnice możemy zaobserwować również w skłonności do zakładania własnej działalności. Nowy biznes chętniej otwierają mężczyźni (7%) niż kobiety (3%), co prawdopodobnie wynika z ich większej skłonności do podejmowania ryzyka.

Oczekiwania względem nowej pracy

Poszukujący pracy mężczyźni kierują się przede wszystkim wysokością proponowanych zarobków. Przywiązują też o wiele większą wagę do kwestii formalnych, takich jak forma zatrudnienia czy terminowość wypłat. Panie z kolei najbardziej cenią sobie atmosferę, jaka panuje w miejscu zatrudnienia oraz wspomnianą wcześniej elastyczność godzin pracy, która pozwala na godzenie macierzyństwa z życiem zawodowym. Przedstawiciele obu płci zwracają także dużą uwagę na stabilność zatrudnienia, odległość od miejsca zamieszkania oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Nie tylko różnice

Choć wymagania względem pracy często zależą od płci pracownika, poszukując zatrudnienia korzystamy z podobnych narzędzi i czerpiemy z tych samych źródeł ofert. Możemy wyodrębnić wiele różnic między kobietami i mężczyznami na rynku pracy, ale jednakowo istotne pozostają kwestie kluczowe, do których zaliczyć można godne wynagrodzenie, przyjazną atmosferę i stabilność zatrudnienia.

Autorka: Aleksandra Frątczak