Obsługa komputera w CV – w którym miejscu CV wpisać tę umiejętność?

Umiejętność obsługi komputera to kompetencja twarda, którą można umieścić w wydzielonej części CV „Umiejętności”. Czasami warto wspomnieć o niej również w sekcji dotyczącej szkoleń. Jeśli zdobyłeś certyfikat po kursie, który potwierdza umiejętności w tym zakresie, o zaświadczeniu możesz wspomnieć w życiorysie. Dobrym potwierdzeniem rzeczywistej znajomości programu komputerowego będzie też czasami portfolio, w którym np. zbierasz prace stworzone z jego wykorzystaniem. 

Podstawowa umiejętność obsługi komputera czy biegła obsługa komputera – jak określić poziom obsługi komputera?

Podstawową umiejętność obsługi komputera ma większość kandydatów. Chodzi tu przede wszystkim o proste, podstawowe programy komputerowe, takie jak chociażby pakiet MS Office. Kandydat w tym przypadku umie skorzystać z Microsoft Word czy stworzyć proste tabele w Microsoft Excel. Jest też w stanie korzystać ze skrzynki pocztowej Microsoft Outlook czy wydrukować dokumenty. 

Biegła obsługa komputera wymaga z kolei szczegółowego wymienienia programów wraz z podaniem poziomu ich znajomości (np. poprzez wskazanie ikonek). W CV warto wskazać też, do jakich celów potrafisz je wykorzystać. W tym przypadku – jeśli masz taką możliwość – możesz przedstawić efekty poprzednich prac uzyskanych dzięki znajomości danego programu. 

Znajomość programów komputerowych w CV – jakie programy warto umieścić w CV?

Znajomość programów komputerowych w CV warto zaznaczyć przede wszystkim, jeśli są istotne w pracy na danym stanowisku. Biegła obsługa komputera może być kluczowa w przypadku niektórych ofert. Wielu kandydatów umieszcza też w CV np. znajomość pakietu MS Office. Zadbaj o to, aby lista była przemyślana i odzwierciedlała realny poziom Twoich umiejętności. Jakie programy pisać w CV?  

Pakiet MS Office

Obsługa Microsoft Office jest obecnie standardem. Na świecie pakietu używa nawet miliard ludzi. Z tego powodu nie ma sensu wpisywać do CV jedynie „umiejętności obsługi pakietu MS Office”. Zamiast tego podaj, które programy znasz naprawdę dobrze. W CV wskaż ich nazwę wraz z określeniem poziomu znajomości. Google Workspace (Google Docs, Google Sheets itp.)

To uproszczony pakiet MS Office w wersji online. Korzystają z niego osoby prywatne i przedsiębiorstwa, które przechowują dokumenty na dysku Google. Podobnie jak w przypadku znajomości MS Office, warto tu podać poziom biegłości w obsłudze poszczególnych programów. 

Programy graficzne: Adobe Photoshop, Figma, Canva

W CV obowiązkowo umieść programy graficzne, którymi umiesz się posługiwać, zwłaszcza jeśli aplikujesz na stanowisko związane z grafiką czy fotografią. Umiejętność zrobi wrażenie na różnych pracodawcach, w tym np. działających w branży marketingowej. 

Google Analytics

Analityka internetowa opiera się w dużej mierze na Google Analytics. Jego znajomość przyda się w wielu branżach. Z tego powodu zamieść tę umiejętność w CV, zwłaszcza jeśli możesz pochwalić się poziomem zaawansowanym. 

Programy do pracy grupowej: MS Teams, Slack, Asana, Trello

Podstawowe programy komputerowe to obecnie programy do pracy grupowej, które są wykorzystywane praktycznie w każdej korporacji, ale również w mniejszych przedsiębiorstwach. Z tego powodu raczej nie warto wpisywać ich do CV. 

Programy do zarządzania treścią: Joomla, WordPress na komputerze, Drupal

Najpopularniejsze systemy zarządzania treścią, które umożliwiają stworzenie różnych stron, to Joomla, WordPress i Drupal. Jeśli umiesz z nich korzystać, wspomnij o tym w CV. Szczególnie dobrze widziane będzie zamieszczenie w CV tych programów w przypadku rekrutacji na stanowisko specjalisty CEO czy dziennikarza. 

Programy statystyczne: Statistica, SPSS

Oprogramowanie do statystycznej analizy danych to zaawansowane programy, które są wykorzystywane m.in. przez statystyków. Jeśli Twój poziom biegłości w ich obsłudze jest znaczny, warto wspomnieć o tym w CV. Gdy opisujesz swoje umiejętności w tym zakresie, warto podać przykład. Możesz wskazać m.in., że umiesz wykonywać wizualizację na mapach oraz przeprowadzać analizy regresji i wariancji. 

Programy do tworzenia prezentacji: Prezi, Corel Presentation, OpenOffice Impress

Tworzenie prezentacji to podstawa pracy zespołowej oraz z klientem. Zaawansowane efekty graficzne mogą poprawić wygląd materiałów. Z tego powodu, jeśli masz praktyczne umiejętności obsługi programów takich jak Prezi, Corel Presentation czy OpenOffice Impress na poziomie minimum średniozaawansowanym, warto zawrzeć o tym informację w CV. 

Programy służące do tworzenia reklam: GoogleAds, FacebookAds, LinkedinAds

Wymieniając zawody związane z komputerem, nie sposób nie wspomnieć o branży marketingowej. Programy służące do tworzenia reklam, takie jak np. GoogleAds, to obecnie podstawa reklamy internetowej. Umieść je w CV wraz ze wskazaniem poziomu znajomości, zwłaszcza gdy ubiegasz się o stanowisko związane z promocją online. 

Programy specjalistyczne, np. inżynierskie: AutoCAD

W CV umieść też konkretne programy kluczowe w pracy na danym stanowisku. W przypadku inżynierów może to być np. AutoCAD. Uważaj, aby rzetelnie ocenić swój poziom biegłości w ich obsłudze, ponieważ prawdopodobnie zostanie on zweryfikowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Programy księgowe: Rewizor, Płatnik, Rachmistrz

Sekcja umiejętności w przypadku kandydata aplikującego na stanowisko związane z księgowością powinna zawierać umiejętność obsługi programów takich jak np. Rewizor, Płatnik czy Rachmistrz. Oprócz wiedzy teoretycznej przyszłego pracodawcę będzie też zapewne interesowało, jakie masz doświadczenie w ich praktycznym wykorzystaniu. 

Bazy danych: Access, Base

Programy do tworzenia i zarządzania bazami danych będą sporym atutem w CV. Umieść je w sekcji umiejętności albo wspomnij o uzyskanych certyfikatach z tego zakresu, jeśli mogą Ci się przydać w przyszłej pracy. Najpopularniejsze programy, które zwrócą uwagę rekruterów, to Access i Base. 

Umiejętność obsługi pakietu MS Office – czy każdy musi mieć ją w swoim CV?

Obecnie znajomość pakietu MS Office jest obowiązkowa dla każdego pracownika. Z tego powodu, jeśli chcesz pochwalić się znajomością tych programów w CV, sprecyzuj, w których z nich jesteś specjalistą. Możesz też opisać, co konkretnie potrafisz zrobić w danym programie. 

Znajomość Microsoft Office na poziomie zaawansowanym obejmie np. tworzenie skomplikowanych dokumentów czy przeprowadzanie zaawansowanych obliczeń w Microsoft Excel. Jako przykład zadań, które potrafisz wykonać z wykorzystaniem konkretnego programu, możesz wskazać np. znajomość tabel przestawnych i umiejętność ich tworzenia. 

Obsługa komputera to obecnie podstawa w przypadku większości zawodów. Każdy kandydat powinien znać pakiet MS Office, dlatego w CV trzeba sprecyzować, jakie dokładnie programy i na jakim poziomie znasz. W sekcji umiejętności warto zawrzeć wszystkie programy, które są istotne dla Twojej branży i które potrafisz praktycznie i efektywnie wykorzystać. Pamiętaj, że poziom biegłości w obsłudze komputera może być zweryfikowany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Z tego powodu nie warto kłamać w CV.