Coraz więcej pracodawców decyduje się na weryfikowanie podczas rekrutacji znajomości języków obcych. Zdarza się to nawet w sytuacji, kiedy kandydat nie ma na stanowisku bezpośredniego kontaktu z obcokrajowcami. Co może być przyczyną? Część firm robi to, ponieważ chcą mieć możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy zespołami (a w innych teamach znajomość np. języka angielskiego może być niezbędna do pracy).

Przyczyną mogą być też plany rozwojowe firmy lub potrzeba poszukiwania informacji również w źródłach obcojęzycznych. Niezależnie jednak od powodów, jakimi kieruje się pracodawca, trzeba się odpowiednio przygotować do rozmowy, żeby sprostać temu wymogowi.

Jeśli chodzi o języki obce, koloryzowanie faktów w CV jest ryzykownym krokiem. Jeśli w ogłoszeniu pojawiło się wymaganie znajomości języka angielskiego, to dobrze przeprowadzony proces rekrutacyjny będzie zakładał weryfikację tej kompetencji. Dlatego ważne jest, żeby w CV określić swój poziom kompetencyjny oraz ewentualnie dodać informację o certyfikatach językowych, jeśli takowe posiadamy. W przypadku jeśli mamy problem z określeniem własnych umiejętności językowych, można skorzystać z konsultacji lektora, który będzie w stanie nazwać poziom naszej biegłości językowej.

Rozmowy weryfikujące kompetencje językowe są zazwyczaj dość ogólne, dlatego warto przed spotkaniem podjąć próbę przygotowania się do niego.

Umiejętności językowe weryfikuje się podczas rekrutacji zazwyczaj poprzez rozmowę. Zdarza się, że firmy proponują kandydatom dodatkowo rozwiązanie testów językowych. Jednak to właśnie rozmowa w języku obcym bywa dla kandydatów najbardziej stresującym elementem rekrutacji. Przygotowując się do spotkania, warto pamiętać, że celem rekrutera będzie zweryfikowanie, czy posiadamy umiejętności na poziomie komunikatywnym. Dlatego w wielu przypadkach, drobne błędy nie będą nas dyskwalifikowały, o ile będziemy w stanie wyrazić swoje myśli i rozumieli to, co mówi do nas druga strona.

Najgorszym, co możemy zrobić w trakcie rozmowy weryfikującej kompetencje językowe, jest odpowiadanie w języku ojczystym lub uzupełnianie wypowiedzi polskimi słowami. Trzeba się za wszelką cenę powstrzymać przed takimi zachowaniami, gdyż one ukazują nasz brak pewności co do własnych kompetencji. Jeśli nie jesteś w stanie dokończyć zdania, ponieważ wyleciało Ci jakieś słowo z głowy, przyznaj się do tego i przeformułuj wypowiedź.

Rozmowy weryfikujące kompetencje językowe są zazwyczaj dość ogólne, dlatego warto przed spotkaniem podjąć próbę przygotowania się do niego. Poniżej jest kilka przykładów pytań w języku angielski, które można wykorzystać do przećwiczenia sobie rozmowy:

Pytania ogólne oraz dotyczące naszych motywacji:

 • Can you tell me something more about yourself?
 • Why would you like to work for our company?
 • What motivates you at work?
 • Could you describe your strengths and weaknesses, please?
 • What was your greatest accomplishment / achievement?
 • Where do you see yourself in 5 years’ time?
 • Why should I hire you? What benefits will you bring to our company ?

Pytania dotyczące wykonywanych przez nas obowiązków zawodowych:

 • Give a specific example of a time when you had to deal with an angry customer. What was the problem and what was the outcome? What was your role in diffusing the situation?
 • Tell me about a specific time when you resolved a difficult customer complaint. What did you do? What was the outcome?
 • Give an example to illustrate how you have improved the experience of 1) your internal customers, and 2) your external customers. How did you determine improvement was needed and how have you determined the effectiveness of the improvement
 • Give a specific example of a situation where the group of people you work with on a regular basis had a serious conflict. What was the conflict about? How were you involved in the conflict and what was the outcome?
 • Describe a situation where you felt you had not communicated well. How did you correct the situation?
 • A part of this job is documenting your work. On a scale of 0 to 10 with 10 being excellent writing skills, how would you rate your writing ability? Give specific example of the types of documents you write routinely. What feedback do you get from your supervisor on your writing skills?

Jeśli czujesz się niepewnie, komunikując się w języku obcym, przygotuj sobie gotowe sformułowania, które będziesz mógł wykorzystać podczas rozmowy w różnych kontekstach. Tak przygotowany do rozmowy, na pewno będziesz czuł się swobodniej i lepiej wypadniesz w trakcie konwersacji.

Przypisy: