Nowe oczekiwania pracowników

16.06.21
clock 7 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Mówiło się o rynku pracownika, kiedy to pracodawcy w poszukiwaniu profesjonalistów i zatrzymaniu ich jak najdłużej w organizacji, prześcigali się w wymyślaniu kuszących bonusów. Jednak kiedy przyjrzało się temu zjawisku bliżej, okazywało się, że rynek pracownika jest silnie zależny od branży i nie w każdej większej firmie dbano o zaspokojenie pracowniczych potrzeb. Czy pandemia wpłynęła na ofertę firmowych benefitów? Czego obecnie oczekują pracownicy?

Jak pokazują badania, nie chodzi już o świeże owoce czy karty sportowe. Na czym więc obecnie najbardziej zależy pracownikom? Na co zwracają uwagę, oceniając pracodawcę lub w momencie, kiedy poszukują nowej posady?

Wynagrodzenia w czasie pandemii

Ubiegłoroczny, pierwszy lockdown pokazał, jak dramatyczny wpływ ma epidemia na nasze życie, a zwłaszcza na życie osób związanych z branżami, które najbardziej ucierpiały z powodu wprowadzonych obostrzeń. Aż 44% zatrudnionych w handlu doświadczyło obniżenia pensji. Podobna sytuacja miała miejsce w sektorach usług dla biznesu, motoryzacji, lotnictwa oraz produkcji (dane portalu Perspektywy.pl). Wiele osób straciło pracę i musiało szukać zatrudnienia w innych branżach, niejednokrotnie poniżej swoich kompetencji.

Zgodnie z opracowaniem „Perspektywa pracowników. Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021” aż 75% badanych byłaby skłonna przyjąć pracę na niższym stanowisku, jeśli nie udałoby się im znaleźć pracy na odpowiednim poziomie.

Z kolei 83% pytanych stwierdziło, że gdyby obecnie przyszło im zmieniać pracę, to najważniejszą cechą nowego pracodawcy byłaby wysokość oferowanego wynagrodzenia. Jednocześnie 77% badanych nie jest zadowolona z otrzymywanej pensji, co z kolei, jak wiadomo, bezpośrednio wpływa na poziom zadowolenia z zatrudnienia w danym miejscu.

Pozostałe kwestie, które pracownicy braliby pod uwagę przy wyborze organizacji, gdyby szukali pracy w obecnej sytuacji, to:

 • forma zatrudnienia – praca na etat (56%),
 • możliwość szkolenia, dokształcania (31%),
 • możliwość pracy zdalnej (20%).

Zalety i wady pracy zdalnej

Jak wskazuje wspomniany raport OLX Praca, 60% badanych wolałoby w przyszłości pracować w systemie hybrydowym, dzieląc pracę w biurze z pracą z domu. Jest to z pewnością rozwiązanie korzystne dla organizacji, ponieważ zmniejsza koszty – firmy mogą zmniejszać powierzchnię biur i wprowadzać rotacyjną obecność w firmie. I chociaż w opinii osób na home office, w trakcie pracy zdalnej pracuje się więcej, to jednak swoboda w dostosowaniu godzin pracy do życia prywatnego jest bardziej pożądanym rozwiązaniem niż stała obecność w biurze.

Już teraz wiele instytucji, pomimo rezygnacji z pracy zdalnej, decyduje się np. na wprowadzenie określonej liczby dni w roku, przeznaczonych na pracę z domu. Niektóre firmy – pomimo poluzowania obostrzeń – wciąż zachowują możliwość korzystania z home office.

Jakie są zalety home office według badanych (raport OLX Praca)?

 • elastyczne godziny pracy,
 • oszczędność czasu związana z koniecznością dojazdu do miejsca pracy,
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca,
 • indywidualne tempo i metody pracy,
 • brak wymogów formalnego ubioru.

A co z wadami? Jest kilka istotnych minusów tej formy współpracy z pracodawcą. Do najczęściej wymienianych należą:

 • ograniczone kontakty ze współpracownikami,
 • rozpraszanie uwagi przed domowników,
 • trudności ze skupieniem się na pracy, wiele elementów rozpraszających,
 • konieczność samodyscypliny,
 • brak wygodnego, dobrze zorganizowanego stanowiska pracy.

Ceniony pracodawca powinien więc oferować swoim pracownikom możliwość wyboru pracy zdalnej. Jednak z pewnością należałoby rozważyć wprowadzenie narzędzi monitorujących czas i efektywność takiej współpracy. Niestety jesteśmy pod tym względem dość nieufnym narodem.

Według badania PwC „Upskilling Hopes & Fears 2021. Przyszłość rynku pracy. Polska perspektywa” jedynie 29% badanych Polaków wyraziłoby zgodę na monitorowanie przez pracodawcę wydajności w pracy za pomocą specjalnych urządzeń czy aplikacji (pozytywnie do tego odnosi się 44% ankietowanych na świecie).

Benefity pracownicze

Firmowe systemy motywacyjne przeszły trudny sprawdzian w czasie epidemii. Choć nurt dbania nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i psychiczne pracowników, był coraz częściej wskazywany jako jeden z najbardziej pożądanych benefitów, to jednak niewiele firm poważnie traktowało kompleksowe programy well-beingowe. Natomiast obecnie to kondycja psychiczna pracowników powinna być głównym celem oferty pracodawców.

Pamiętajmy, że zestresowany pracownik nie jest efektywny, kreatywny, słabo reaguje w sytuacjach konfliktowych i częściej korzysta ze zwolnień chorobowych, gdyż jego stan psychiczny ma bezpośredni wpływ na kondycję i zdrowie fizyczne.

Z kolei badanie Hays z września 2020 r. pokazuje, że aż 68% pracowników skarżyło się na pogorszenie zdrowia psychicznego w czasie pandemii. Niestety tylko 36% uzyskało jakiekolwiek wsparcia ze strony pracodawcy.

Jedną z propozycji bonusów pracowniczych są np. oferty spotkań z psychologami i terapeutami. Firmy organizują dla zatrudnionych webinary z technik relaksacyjnych, oddechowych czy modnym w ostatnim czasie treningu uważności (mindfulness). Na popularności zyskały również różnorodne pakiety ubezpieczenia.

Pracodawca i etyka

Pracownicy, zwłaszcza młode pokolenie „zetek”, chcą pracować dla organizacji, które angażują się w działania proekologiczne, na rzecz różnorodności, ochrony środowiska czy społeczności lokalnej. Badanie zrealizowane przez PwC, Well.HR i Absolvent Consulting, „Młodzi Polacy na rynku pracy w nowej normalności” z czerwca 2020 r., wskazuje, że dla prawie 70% badanych istotne są wartości firmy, jej wizja i misja.

Jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej świadomi naszego wpływu na otoczenie i środowisko. Według badań PwC „Przyszłość rynku pracy. Polska perspektywa” 81% Polaków chce pracować w firmie, która wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo. Jednocześnie uznajemy, że firmy, zwłaszcza międzynarodowe korporacje, powinny aktywnie angażować się w działania o charakterze etycznym.

Według badań PwC „Przyszłość rynku pracy. Polska perspektywa” 81% Polaków chce pracować w firmie, która wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Im społeczeństwo staje się bardziej świadome i zaangażowane, tym wyższe wymagania mają pracownicy względem organizacji i często to oni są inicjatorami firmowych akcji czy projektów społecznych. Tu z kolei pojawia się następna poszukiwana i doceniana cecha dobrego pracodawcy, a mianowicie otwarta komunikacja i partnerskie relacje z podwładnymi.

Rozwój pracowników – szkolenia i kursy

Pandemia nie zmieniła z pewnością jednego – pracownicy wciąż stawiają na ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. Chcą się szkolić oraz dokształcać i oczekują od pracodawców w tym zakresie aktywnego wsparcia, między innymi poprzez partycypację w kosztach lub całościowe pokrycie ceny studiów podyplomowych czy specjalistycznych kursów.

Obecnie rozwój pracowników wydaje się nawet tańszy z punktu widzenia organizacji niż przed pandemią. Wynika to z tego, że w trakcie pandemii wszelkie szkolenia czy studia odbywają się w trybie zdalnym, tak więc pracodawcom odchodzą koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem.

Większość zatrudnionych osób jest świadoma tego, że bez podnoszenia kwalifikacji, również tych w zakresie IT i umiejętności cyfrowych, jest narażona na zwolnienie, problemy ze znalezieniem pracy a nawet wykluczenie z rynku pracy. Coraz więcej osób jest gotowa na przekwalifikowanie się, aby tylko móc zachować swoją zawodową pozycję czy podwyższyć poziom zarobków.

Jest to jasny komunikat dla pracodawców dotyczących oczekiwań pracowników. Dopłaty do szkoleń, studiów czy organizowanie kursów online w celu podnoszenia kompetencji wewnątrz organizacji oraz każda inna forma wsparcia rozwoju pracowników są na pewno bardzo doceniane na rynku pracy.

Czy oczekiwania pracowników uległy zmianie? Z pewnością doceniają stabilne zatrudnienie oraz odpowiednie dla nich wynagrodzenie. Zwracają uwagę na to, czy pracodawca działa etycznie i czy to, co ogłasza na swojej stronie, pokrywa się z realnym zaangażowaniem. Jeśli decydują się na zmianę organizacji, to częściej wybierają taką, która oferuje pakiety dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego (również dla całej rodziny), a także umożliwia pracę w trybie hybrydowym oraz aktywnie wspiera rozwój swoich pracowników.

Źródło:
https://www.hays.pl/blog/insights/pandemia-wplywa-na-kondycje-psychiczna-pracownikow