Na co zwrócić uwagę, podpisując pierwszą umowę o pracę

Zaczynasz swoją pierwszą pracę? Pewnie towarzyszy Ci radość i podekscytowanie, zależy Ci na zbudowaniu pozytywnych relacji z przyszłym pracodawcą. Jest to zrozumiałe. Dlatego warto sprawnie zamknąć kwestie formalne, żeby nie było żadnych niedomówień, które wpłynęłyby niekorzystnie na dalszą współpracę. Poza tym może to oszczędzić sporo nerwów i frustracji, jeśli okazałoby się, że pracodawca nie jest tak słowny, jak wydawało się na początku.

Zatem na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Przede wszystkim przeczytaj umowę

Najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy, poprosić o jej przesłanie e-mailem. Dzięki temu będziesz mógł spokojnie ją przeanalizować, a jeśli jakieś kwestie będą dla Ciebie niezrozumiałe, skonsultować z odpowiednią osobą. Jeśli nie masz w otoczeniu nikogo, kto mógłby Ci wyjaśnić zasadność pewnych zapisów, zwróć się do przyszłego pracodawcy z prośbą o ich wytłumaczenie. Najlepiej wysłać listę niezrozumiałych kwestii e-mailem i poprosić o zwrotną odpowiedź.

Zweryfikuj, czy zostały zawarte wszystkie wymagane elementy umowy

Umowa, która jest prawidłowo skonstruowana powinna uwzględniać takie elementy, jak: rodzaj umowy, dane pracodawcy i pracownika, datę rozpoczęcia współpracy, nazwę stanowiska, miejsce wykonywania pracy oraz wynagrodzenie, jak i wymiar czasu pracy. Jeśli dotychczas rozmawiałeś z pracodawcą o wynagrodzeniu netto, a w umowie została określona kwota brutto, możesz w łatwy sposób zweryfikować, czy jest ona odzwierciedleniem Waszych ustaleń. Skorzystaj z kalkulatora wyliczającego poziom wynagrodzenia, który przygotowaliśmy.

kalkulator brutto – netto

Pamiętaj, że pracodawca powinien wywiązać się ze swoich obowiązków

Najpóźniej pierwszego dnia pracy powinieneś otrzymać umowę w formie pisemnej. A 7 dni od zawarcia umowy o pracę musisz być poinformowany o takich kwestiach, jak: liczba godzin dziennej pracy, termin otrzymywania pensji, liczba dni urlopowych oraz moment uzyskania prawa do nich, jak i okres wypowiedzenia. Jeśli otrzymałeś umowę na czas określony, firma ma prawo zaproponować Ci jeszcze jedną umowę na podobnych warunkach (na czas określony). Trzecia powinna być na czas nieokreślony. Wyjątkiem są umowy na okres próbny, na zastępstwo czy na czas wykonywania określonej pracy lub na czas określony w przypadku pracowników tymczasowych. Dają one pracodawcy możliwość, po ustaniu stosunku pracy, podpisania dwóch kolejnych umów na czas określony.

Pamiętaj, że Ty również masz obowiązki względem pracodawcy

Prawo nakłada na pracodawcę dużą liczbę obowiązków, uwzględnia jednak również to, że jako pracownik powinieneś należycie wywiązywać się ze swoich zadań. W szczególności ważne jest, żebyś realizował obowiązek pracy w ustalonych godzinach, przestrzegał regulaminu pracy i ustalonego porządek pracy oraz przepisów, zasad BHP i przeciwpożarowych. Pamiętaj, że brak znajomości regulaminu działa na Twoją szkodę, gdyż nieznajomość reguł nie zwalnia Cię z poniesienia ewentualnych kar.