Motywowanie pracowników produkcji

16.09.20
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Epidemia koronawirusa i związane z nią obawy zarówno o zdrowie, jak i stabilność zatrudnienia mogą wpływać demotywująco na pracowników. Czy w tej trudnej sytuacji istnieją sposoby, aby nasz zespół pozostawał chętny do pracy i realizował wyznaczone cele? Jak kwestię motywacji postrzegają pracownicy produkcyjni?

Praca na produkcji to często żmudna, manualna praca, w której wykonuje się powtarzalne czynności. Jej rutynowość często stanowi wyzwanie. To jednak właśnie dzięki tej wytężonej pracy dany produkt przyjmuje namacalną postać. Innymi słowy, dzięki załodze produkcyjnej, która stanowi ustrukturyzowany zadaniowo zespół, produkt ma szansę zaistnieć na rynku i zostać sprzedanym.

Wartość produktu uwarunkowana jest jakością pracy i zaangażowaniem zespołu, który nad nim pracuje. Mówiąc krótko, sukces produktu i firmy w dużej mierze zależy od pracy zespołu produkcyjnego.

Kim jest pracownik produkcji?

W Raporcie „Poznaj swojego pracownika Know How 2019” przygotowanym przez OLX Praca w 2019 r. (dostępnym w zakładce Raporty i analizy) analizie poddane zostały wybrane grupy zawodowe, w tym pracownicy produkcyjni. Badanie służyło przede wszystkim próbie lepszego zrozumienia wybranej grupy zawodowej, a więc odpowiedzi na pytania: jakie są jej motywacje, czego pracownicy oczekują od pracy, jak ją traktują, jakie aspekty pracy są dla nich najważniejsze.

Odpowiedzi na te pytania mogą ułatwić kierownikom zrozumienie potrzeb swoich pracowników i tym samym dobór odpowiednich narzędzi motywacyjnych. Z Raportu dowiadujemy się, że pracownicy produkcyjni to osoby, które w swojej pracy lubią i cenią przede wszystkim jasny zakres obowiązków, namacalność efektów pracy, to że szybko dostrzega się jej efekty. Do innych aspektów, które wpływają na fakt, że osoby wybierają pracę fizyczną jest przewidywalność harmonogramu pracy, jasna informacja dotycząca liczby i długości przerw.

Jasne, konkretne komunikaty

Możemy więc już na pierwszy rzut oka wywnioskować wskazówkę dotyczącą aspektu motywacji, że bardzo ważnym czynnikiem jest jasna i klarowna komunikacja dotycząca celów i zasad pracy. Warto zatem zadbać, aby informacje, które otrzymują pracownicy były konkretne i na temat. Korporacyjne slogany raczej nie spotkają się z pozytywnym odzewem i mogą być traktowane jako próba manipulacji.

Sprawiedliwe wynagrodzenie

Wynagrodzenie stanowi bardzo istotny aspekt. Pracownicy produkcyjni traktują pracę przede wszystkim jako źródło zarobku. Chcą pracować w firmie, która uczciwie rozlicza ich za wypracowane godziny, szczególnie dotyczy to kwestii nadgodzin. Jak jednak wynika z Raportu, samo wynagrodzenie to nie wszystko.

Atmosfera pracy

Jako najważniejsze aspekty pracy zostały wskazane również takie elementy, jak atmosfera, przerwa, praca z ludźmi oraz życzliwość współpracowników. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki warto rozważyć różnego rodzaju formy integracji jako narzędzie motywacyjne.

Sprawiedliwość i szacunek przełożonych

Innym często podnoszonym czynnikiem ważnym dla pracownika produkcyjnego jest sprawiedliwe traktowanie pracowników i szacunek przełożonego. Do największych frustracji w pracy produkcyjnej pracownicy zakwalifikowali: częsty brak refundacji kosztów za badania i zakup odzieży ochronnej, szerszy zakres obowiązków bez wzrostu wynagrodzenia oraz pobłażliwe traktowanie niewłaściwych zachowań niektórych pracowników.

Szczególnie ważnym aspektem, w odniesieniu do motywacji, jest okazywanie szacunku pracownikowi. Nie ma nic gorszego niż traktowanie go z góry, nieuprzejmość czy co gorsze –dopuszczanie się poniżania pracownika. Wszystkie te zachowania będą prowadzić do narastania konfliktów i niezadowolenia w załodze produkcyjnej.

Szczególnie ważnym aspektem, w odniesieniu do motywacji, jest okazywanie szacunku pracownikowi.

Podobny efekt będzie wywoływać przymykanie oka na kiepską jakość wykonania pracy przez któregoś z pracowników. Kierownik produkcji w oczach pracownika powinien umieć zarówno nagradzać i dostrzegać zaangażowanie swojego zespołu, jak i wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. W ten sposób leader zyskuje szacunek załogi.

Możliwość podnoszenia kwalifikacji

Innym ważnym czynnikiem, który wpływa motywująco na pracownika produkcyjnego, jest możliwość nabywania nowych kwalifikacji. Oczekiwania dotyczące charakteru i zakresu szkoleń są bardzo różne: od obsługi nowoczesnych maszyn, urządzeń, programów, aż po podnoszenie poziomu wykształcenia. Jest to z pewnością ciekawa alternatywa dla premii za wyniki czy premii uznaniowej.

Transport do pracy

W rankingu wartości istotnych z perspektywy wyboru pracy pracownicy produkcyjni do najistotniejszych zaliczyli kolejno: zarobki, atmosferę pracy, godziny pracy, karierę oraz lokalizację. Ten ostatni czynnik jest aspektem, o który często dopytują pracownicy produkcyjni.

Ponieważ firmy produkcyjne położone są często poza miastem, to kwestia transportu i lokalizacji miejsca pracy jest dla nich niezmiernie ważna i często staje się przyczyną zmiany zatrudnienia. Pracownikom zależy, aby pracować bliżej miejsca zamieszkania. Stąd tak ważne jest, aby firma zapewniała wygodny i nieczasochłonny dojazd. Wyłania się więc kolejny aspekt, który niewątpliwie wpływa na chęć do pracy w danej organizacji.

Jak motywują kierownicy produkcji?

A jaką formę motywacji najczęściej wybierają polscy kierownicy produkcji? Jak wynika z Raportu „Ogólnopolskie badanie kierowników produkcji 2020” najchętniej stosowanymi formami są pozapłacowe motywatory. Na pierwszym miejscu wskazano życzliwość i szacunek. Na drugim znalazła się pochwała i nagana, a na trzecim indywidulane podejście. Motywatory płacowe, takie jak premia za wyniki czy premia uznaniowa, otrzymały kolejno 28% i 27,7%. Na integrację zespołu wskazało tylko 22%.

Jak widać metody wybierane przez kierowników po części pokrywają się z potrzebami pracowników wskazanymi powyżej, aczkolwiek istnieją obszary, które mogłyby zostać jeszcze włączone w kanon motywatorów. W doborze odpowiednich dróg motywowania najważniejsza jest więc dobra znajomość swojego zespołu, jego organizacji pracy oraz umiejętność słuchania i obserwacji.

O działalności branży produkcyjnej i wprowadzonych w niej rozwiązaniach możecie przeczytać TUTAJ.