Kudo cards – sposób na lepszą atmosferę

Wiele mówi się o tym, że oceny roczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a znacznie skuteczniejszą metodą, podnoszącą rezultaty, jest feedback udzielany pracownikom na bieżąco. Informacja zwrotna od przełożonego jest bardzo ważna. Jednak niektóre firmy idą o krok dalej i starają się zaangażować w proces feedbackowania również współpracowników. Powstaje coraz więcej narzędzi ułatwiających przekazywanie informacji zwrotnej. Przykładem są kudo cards, które służą do dzielenia się pozytywnymi spostrzeżeniami.

Wdrożenie kudo cards w firmie może przynieść sporo korzyści. Przede wszystkim jest to dobry sposób na dbanie o relacje między współpracownikami. Poczucie docenienia wpływa pozytywnie na motywację pracownika. Kudo cards są przekazywane publicznie. Taką kartę może przyznać każdy każdemu, niezależnie od hierarchii. Jest to nagroda, która stymuluję motywację wewnętrzną pracowników, a co za tym idzie – jest bardziej skuteczna niż wszelkie benefity czy premie, które wpływają jedynie na motywację zewnętrzną.

Niektóre firmy wykorzystują przyznawane pochwały do grywalizacji. Osoby, które otrzymają najwięcej pochwał w określonym czasie, otrzymują drobne upominki czy słodkości. Kudo cards są szczególnie interesującym narzędziem dla zespołów, które wykonują zadania wymagające bieżącej współpracy. Co ważne, zaangażowanie się w zabawę nie jest czasochłonne. Może to być argument dla zabieganych pracowników, przemawiający za ich zastosowaniem.

Kudo cards można przyznawać w różnej formie np. papierowej. Karty są odpowiednio opisane, np. dziękuję, gratulacje czy świetna robota. Dodatkowo posiadają przestrzeń na kilka słów komentarza, dlaczego przekazujemy danej osobie pochwałę. Ponieważ coraz więcej narzędzi jest przenoszona do sieci, tak też jest w tym przypadku. Sporo systemów posiada moduły umożliwiające przekazywanie feedbacku na bieżąco. Przykładami są teambuzz czy kudosnow. Można też wykorzystać do tego wewnętrzne komunikatory. W tym przypadku jednak osoba wyrażająca opinie będzie wszystkim znana, a w przypadku np. kart niekoniecznie tak jest.

Ważne, żeby pamiętać o podstawowych założeniach kudo cards:

  • każdy w firmie, niezależnie od stanowiska, powinien być zaangażowany w zabawę,
  • powinny one być przekazywane w sposób publiczny; jeśli wykorzystujemy karty do feedbackowania, pamiętajmy o tym, żeby je prezentować w centralnym miejscu w firmie,
  • powinny nagradzać zachowanie, niekoniecznie wyniki, pozytywne postawy trzeba wzmacniać, bo one determinują jakość współpracy w dłuższej perspektywie.

Kudosy przestaną spełniać swoją funkcję, jeśli będą za nimi szły nagrody materialne, dlatego nie należy tego systemu łączyć z benefitami czy premiami. Celem przekazywania sobie tych kart jest zmotywowanie pracownika do prezentowania wysokiego poziomu pracy oraz zachęcanie do większego angażowania się w swoje zadania.